Актуелно

ОБАВЕШТЕЊЕ   за лица која су остварила право на статус борца као и за породице палих бораца на територији Града Ниша

ОБАВЕШТЕЊЕ
 
за лица која су остварила право на статус борца као и за породице палих бораца на територији Града Ниша
 
 
Захтев за остваривање права на делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга, лица која су остварила право на статус борца као и  породице палих бораца на територији Града Ниша, могу да поднесу Градској управи за друштвене делатности, ул. Николе Пашића 24, шалтер 8.
      Уз захтев је потребно доставити следећу документацију:
–              очитану личну карту или копију личне карте
–              фотокопију решења о признавању статуса права борца
–              фотокопије последњег рачуна за пружене услуге
–              документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стамбеној јединици коју је подносилац захтева навео у захтеву

Још садржаја