Градски буџет

О  Д  Л  У  К  А
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2024. ГОДИНУ

Програми и програмске активности за 2024.

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 ОДЛУКA О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА

 ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКE O  НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА

Закључак ГВ – Јавна расправа за Нацрт одлуке о буџету

Нацрт Одлуке  о буџету Града Ниша за 2024 годину

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

Предлог буџета за 2024. годину

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТA ГРАДА НИША  ЗА 2022. ГОДИНУ (.zip)

Одлука о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину

Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2023 годину

Грађански водич кроз Буџет града за 2023. годину

Одлука о буџету Града Ниша за 2023. годину

Одлука о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2022.године

Извештај буџета Града Ниша за период јануар-јун2022 године

Извештај буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2022 године

 1. Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2022
 2. Одлука о завршном рачуну буџета за 2021. годину
  1 Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима
  2 Описни део извештаја о извршеним расходима буџета за 2021. годину
  Извештај о примљеним донацима и задужењу
  4  Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве и образложење великих одступања
  5  Годишњи извештај о учинку програма за 2021 годину
  Образац 1, Образац 2, 3, 4 и Образац 5
 3. Одлукa о буџету Града Ниша за 2022
 4. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2021.ГОДИНУ
 5. Закључак ГВ- Јавна расправа за буџет 2022
 6. Нацрт Одлуке о буџету Града Ниша за 2022
 7. Нацрт одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину
 8. Обавештење о јавној расправи
 9. Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2021. године.
 10. Oдлукa о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину
 11. Нацрт одлуке о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину
 12. Закључак о утврђивању начинa спровођења јавне расправе о  Нацрту одлуке о измени Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину
 13. Oдлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2020. годину
 14. Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима;
 15. Описни део Извештаја о оствареним приходима и примањима и извршеним расхода буџета за 2020. годину;
 16. Извештај о примљеним донацијама и задужењу;
 17. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве и образложење великих одступања;
 18. Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
 19. Одлука о буџету Града Ниша за 2021
 20. Одлукa о измени Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину
 21. Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2019. годину
 22. ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ
 23. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ
 24. Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период I-VI 2019. године
 25. Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период I-IX 2019. годинеОдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину
 26. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину
 27. Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2018. годину
 28. Грађански водич кроз буџет 2019
 29. Одлука о буџету Града Ниша за 2019. годину
 30. Одлукa о изменама одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину
 31. Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2018. године
 32. Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2018. године
 33. Одлукa о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2017. годину
 34. Одлукa о буџету Града Ниша за 2018. годинуƒ
 35. Обавештење грађанима Града Ниша
 36. Нацрт Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину

 37. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину
 38. Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2017. годину
 39. Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2017. године
 40. Одлука о завршном рачуну буџета за 2016. годинуОдлука о трансферним средствима ГО у 2017. години
 41. Информација о јавној расправи – Одлука о трансферима ГО
 42. Предлог Одлуке о буџету за 2017. годину
 43. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину (трећи ребаланс буџета)
  Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период I-IX 2016. године
 44. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2016. године
 45. Предлог одлуке и решење Градског већа Града Ниша о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину, 08.09.2016.
 46. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ниша за 2016. годину
 47. Одлука о завршном рачуну града Ниша за 2015. годину
 48. Одлука о буџету града Ниша за 2016. годину
 49. Нацрт одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину, 10.12.2015.
 50. Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину, 02.11.2015.
 51. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину, 14.05.2015.
 52. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину, 09.02.2015.
 53. Одлука о буџету Града Ниша за 2015. годину
 54. Нацрт одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину (Ажуриран 10.12.2014, 09:45h)
 55. Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2015. години,10.12.2014.
 56. Одлука о локалним комуналним таксама ,09.12.2014.
 57. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2014. године , 28.10.2014.
 58. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ (Ажурирано 07.10.2014.)
 59. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар – јун 2014. године, 01.08.2014.
 60. Решење о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџету Града Ниша за 2013. годину, 30.05.2014.
 61. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ (Ажуриран 04.12.2013, 14:28h)
 62. Информација управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, 23.12.2013.
 63. Решење о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџету Града Ниша за 2012. годину
 64. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
 65. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2013. године
 66. Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Овде можете скинути апликацију Adobe Reader за преглед PDF датотека!