Јавно комунално предузеће

ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ “ТРЖНИЦА”

Адреса:
Ђуке Динић 4
Телефон:
Факс:
Е-пошта:
Веб портал:
Директор:
Горан Ђорђевић, дипл. инж. електронике