Секретар Скупштине Града Ниша

СВЕТЛАНА КИТИЋ

Рођена је 24. фебруара 1974. године у Нишу.

Завршила је гимназију „Стеван Сремац“ у Нишу, а након тога и Правни факултет Универзитета у Нишу, чиме је стекла звање дипломирани правник.

У периоду од 01.01.2007. до 31.12.2009. године радила је као адвокатски приправник.

Од септембра 2011. године почиње да ради као виши стручни сарадник на имовинско-правним пословима у Управи за имовину и инспекцијске послове Града Ниша, да би од 2017. године радила као самостални саветник у Служби начелника Градске управе Града Ниша – координатор групе у Одсеку за послове праћења и унапређења рада Градске управе.

Дужност шефа Одсека за послове протокола и односа са јавношћу обављала је од августа 2017. године до новембра 2020. године, а након тога је постављена на место шефа Одсека за прописе и службени лист у Служби за послове Скупштине Града Ниша.

Светлана Китић говори енглески и француски језик.

Светлана Китић је у  децембру 2020. године изабрана за секретара Скупштине Града у новом сазиву.

Удата је и мајка је једног детета.