Скупштина града

др БОБАН ЏУНИЋ

Председник Скупштине Града Ниша

Проф. др ИГОР НОВАКОВИЋ

Заменик председника Скупштине Града Ниша

СВЕТЛАНА КИТИЋ

Секретар Скупштине Града Ниша

МИЛЕНА КОСТИЋ

Заменик секретара Скупштине Града Ниша