Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша

Командант штаба за ванредне ситуације је градоначелник, Заменик команданта градског штаба је заменик градоначелника.

Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:

 • руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
  ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
 • руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
 • разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за њихово унапређење;
 • прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
 • наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
 • стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
 • процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације;
 • наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
 • сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
 • ангажује субјекте од посебног значаја;
 • учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
 • израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на усвајање;
 • образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и спасавања.

Члан штаба за ванредне ситуације је дужан да се одазове и учествује у обуци.

Градски, општински штаб за ванредне ситуације и штаб за ванредне ситуације градске општине

Штаб за ванредне ситуације града поред послова из члана 43. овог закона, обавља и следеће послове:

 • именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите;
 • ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне самоуправе;
 • предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
 • обавља друге послове у складу са законом.

Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на територији Града Ниша, као оперативно стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем  у ванредним ситуацијама, у који се именују:

 • За команданта Драгану Сотировски, Градоначелницу Града Ниша.
 • За заменика команданта Душицу Давидовић, заменицу Градоначелнице Града Ниша.
 • За начелника Срђана Митровића, начелника Управе за ванредне ситуације у Нишу.
 • За чланове Штаба:
 1. Проф. др Миодраг Стојановић, директор здравље Ниш, Института за јавно,
 2. Проф. др Милорад Јеркан, директор Дома здравља Ниш, 
 3. др. Славољуб Живадиновић, директор Завода за хитну медицинску помоћ Ниш,
 4. Драган Трајковић, Полицијска управа у Нишу,
 5. доц. др Милош Петровић, директор Ветеринарског специјалистичког института Ниш,
 6. Славиша Фишић, начелник Групе за цивилно војну сарадњу Команде Копнене војске Војске Србије,
 7. Сања Стојановић, секретар Црвеног крста Ниш,
 8. Владислава Ивковић, помоћница Градоначелнице Града Ниша за област комуналних делатности,
 9. Иван Михајловић, директор Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш,
 10. Горан Милосављевић, директор Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш,
 11.  Ненад Станковић, Градски већник ресорно задужен за област ванредних ситуација.