Јавно предузеће

ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „НИШСТАН“

Адреса:
Бранка Крсмановића 1
Телефон:
Факс:
Е-пошта:
Веб портал:
в.д. директора:
Дејан Николић, дипл. маш. инжењер