Помоћница градоначелнице за област комуналних делатности

Помоћница градоначелнице за област комуналних делатности

ВЛАДИСЛАВА ИВКОВИЋ

ВЛАДИСЛАВА ИВКОВИЋ

Е-пошта:
Телефон:

Рођена је 06.04.1968. године у Нишу. Завршила је Гимназију „Бора Станковић“ у Нишу. Дипломирала је на Економском факултету у Нишу.

Од 1994. године ради у Градској управи Града Ниша.

У Секретаријату за урбанизам и комуналне делатности Градске управе Града Ниша радила је као самостални стручни сарадник за надзор над радом предузећа у области комуналних делатности и на економско – финансијским  пословима праћења реализације буџета Града.

Од 2005. године до 2011. године у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша била је помоћник начелника управе.

Од 2011. године била је начелник Управе за комуналне делатности,  енергетику и саобраћај. Секретар Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша је од 2017. године.

Члан је више радних група за реализацију капиталних пројеката на нивоу града: Јединице за имплементацију пројекта „Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу“, Координационог тела за успостављање Географско-информационог система (ГИС) Града Ниша, градског тима за сертификацију општина са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи.

Учесник је више пројеката у оквиру  програма Exchange,  као и пројекта „Унапређења транспарентности управљања јавним финансијама локалне самоуправе“ који се реализује на основу споразума Сталне конференција градова и општина и Програма за развој Уједињених нација (UNDP).

Била је члан Одбора за комуналне делатности и енергетику Сталне конференција градова и општина.

Учесник је бројних конференција и стручних скупова у области комуналних делатности, саобраћаја, енергетике и заштите животне средине.

Говори енглески језик.

Удата је и има сина.

Е-пошта:
Телефон:

Помоћница градоначелнице за област здравствене заштите

Помоћница градоначелнице за област здравствене заштите

др САЊА СТАЈИЋ

САЊА СТАЈИЋ

Рођена је 07.06.1977. године у Нишу са пребивалиштем у Сечаници.

На нишком Медицинском факултету дипломирала је 2004. године.

Специјализант је гинекологије и акушерства на Медицинском факултету у Нишу.

Од 2011. године запослена је у Дому здравља у Мерошини.

Радила је у Служби здравствене заштите одраслих и била начелница те здравствене службе у мерошинској здравственој установи.

Обављала је дужности председнице општине Мерошина, заменика председника Скупштине општине Мерошина и  председнице Скупштине општине Мерошина.

Од 9. августа 2019.године, када су у Мерошини уведене привремене мере,  до избора новог руководства 2. септембра 2020. године,  налазила се на челу Привременог органа општине Мерошина.

Удата је и мајка двоје деце.

Е-пошта:
Телефон:

Помоћница градоначелнице за област међународне сарадње

Помоћница градоначелнице за област међународне сарадње

ЈОВАНА МИТИЋ

ЈОВАНА МИТИЋ

Завршила је Економску школу у Нишу, дипломирала на Правном факултету Универзитета у Нишу и положила је правосудни испит.

Радно искуство стицала је у адвокатури и Нишавском управном округу као саветник за опште послове и на месту шефа стручне службе Нишавског управног округа.

Поседује лиценцу Министарства правде за мирно решавање спорова.

Говори енглески и немачки језик.

Поседује сертификате о учешћу на више семинара о раду међународних институција и њихових органа.

Била је члан победничког тима на петом Регионалном Мoot Сourt такмичењу у симулацији рада Европског суда за људска права у Стразбуру.

Помоћница је градоначелнице Ниша за међународну сарадњу и пројекте ЕУ.

Удата је, мајка једног детета.

Помоћница градоначелнице за област грађевинарства

МАРИНА ЖИВУЛОВИЋ ПЕТРОВИЋ

Е-пошта:
Телефон:

Завршила је Грађевинско-техничку школу „Неимар“ у Нишу и дипломирала на Грађевинском  факултету  Универзитета у Ниша 1982. године.

Положила је стручни испит за пројектанте и раднике који непосредно руководе грађењем објекта 1986. године, а 2007.  године стручни испит за рад  у органима државне управе.

Професионално искуство стицала је прво на позицијама грађевинског инспектора,  затим на руководећим местима у Управи за имовину и инспекцијске послове Града Ниша, Одсеку грађевинске инспекције где је била ангажована од 1985. године. 

На челу Секретаријата за инспекијске послове Града Ниша била је 2020. године.

Јануара 2021. постављена је за в.д. начелнице Градске управе за грађевинарство Града Ниша.

Септембра 2021. именована је за помоћницу градоначелнице Ниша. 

Аутор је више стручних радова из области извођења грађевинских радова.