Европа за грађане и грађанке

ROMACTED II

Друга фаза програма ROMACTED званично је започела 1. јануара, 2021. и биће имплементирана у наредних 48 месеци. Заједнички програм Европске уније и Савета Европе – ROMACTED II биће природни наставак примене I фазе програма ROMACTED. ROMACTED II ће и даље помагати локалним властима да интегришу специфичне димензије/мере за Роме у редовне локалне политике, акционе планове који се односе на ове политике, буџете и пружање јавних услуга, побољошавајући на тај начин демократско учешће и оснаживање локалних ромских заједница. Програм је осмишљен да изгради политичку вољу и одржив политички ангажман локалних власти, да побољша демократску локалну управу и изгради капацитете и подстакне оснаживање локалних ромских заједница да допринесу дизајнирању, спровођењу и праћењу планова и пројеката који се на њих односе, кроз следеће исходе: оснаживање ромске заједнице – на индивидуалном нивоу (помагање људима у остваривању њихових основних права и проширивању њихових капацитета и вештина),као и на нивоу заједнице (помагање људима да се организују и да изнесу своје интересе око решавања проблема у заједници);

  побољшање и проширење посвећености институција, капацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома, применом у пракси концепата доброг управљања; доприношење припреми локалних развојних акција којима је циљ побољшање квалитета живота Рома и смањење јаза између Рома и нерома, укључујући и ублажавање ефеката пандемије ковид 19. Kонкретне акције укључују помоћ локалним властима да интегришу специфичне димензије/мере за Роме у редовне локалне политике, буџете и пружање јавних услуга на свом дневном реду, истовремено повећавајући учешће Рома у дизајнирању, спровођењу и праћењу тих политика и пројеката.

 Циљ пројекта „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“ је сарадња локалних власти у Сливену (Бугарска) са градовима Ниш (Србија) и Бидгошч (Пољска), како би разговарали о будућности у европским оквирима и промовисали солидарност у кризним временима, њихову међусобну сарадњу у привреди, образовању, здравству, друштвеним активностима, туризму и уметности, као и међукултурни дијалог и међусобно разумевање

Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све

Прoгрaм Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe, кojи je oд нoвeмбрa 2012. гoдинe oтвoрeн и зa Рeпублику Србиjу, jeдaн je oд прoгрaмa Eврoпскe Униje кojи имa зa циљ прoмoвисaњe сaрaдњe измeђу зeмaљa учeсницa Прoгрaмa у рaзличитим oблaстимa кoje су вeзaнe зajeдничким пoлитикaмa.

Oпшти циљeви прoгрaмa дoпринoсе бољем разумевању Европске уније, њених вредности, историје и различитости, као и промоцији европског грађанства и унапређењу грађанског и демократског учешћа на нивоу Уније. Приоритетне теме програма су подизање свести у погледу сећања, заједничке историје и вредности Уније којима се промовишу мир, њене вредности и добробит њених народа, као и подстицање разумевања грађанског учешћа у доношења политика Уније, као и промовисање друштвеног и међукултурног ангажовања и волонтирања на нивоу Уније.

Град Ниш прихватио је учешће у пројекту „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“, који у оквиру програма „Europe for Citizens“ (Европа за грађане) реализује општина Сливен, Бугарска, а финансира Европска унија.

Swiss PRO

Програм подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO допринеће побољшању квалитета живота грађана Србије, нарочито оних који припадају рањивим друштвеним групама, кроз унапређење владавине права на локалном нивоу, јачање друштвене кохезије и повећање одговорности, транспарентности, ефикасности и делотворности локалних самоуправа, као и учешћа становништва у процесима доношења одлука. Влада Швајцарске, кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу (SDC) определила је средства у укупном износу од 5,8 милиона евра за реализацију програма у периоду од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2021. године. Канцеларија за Уједињене нације за пројектне услуге (UNOPS) као имплементатор је одговорна за реализацију програма који ће се у одређеним активностима спроводити у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Kључни партнери програм су Влада Србије, односно Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБС).

Локалне самоуправе из Шумадије и западне, јужне и источне Србије обухваћене програмом представљају кључне актере и кориснике програма који, заједно са својим институцијама и организацијама цивилног друштва, треба да преузму власништво над активностима које се спроводе у областима програма: добро управљање, социјална укљученост и родна равноправност.

Програм подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО допринеће укупном друштвено-економском развоју 99 локалних самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије.

Европска унија је за овај трогодишњи програм који је почео у јануару 2018. определила средства у укупном износу од 25 милиона евра.

Програм подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО

Програм спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у сарадњи са Министарством за европске интеграције (МЕИ) и ресорним министарствима и институцијама Владе Републике Србије.

ЕУ ПРО се ослања на добре праксе и остварене резултате својих претходника, развојних програма ЕУ ПРОГРЕС и Европски ПРОГРЕС. Међу локалним самоуправама чији су пројекти финансијски подржани од стране ЕУ ПРО програма је и Град Ниш, коме је о одобрено  30 000 евра за израду пројеката за извођење радова за мултифункционални Експо центар, који ће се градити на локацији Лозни калем у Нишкој бањи.

ЕУ ПРО има за циљ да допринесе стварању услова за привлачење нових инвестиција и отварању радних места, већој конкурентности предузећа, побољшаном раду локалних самоуправа и унапређењу социјалне инклузије.

ROMACTED

Град Ниш придружио се Програму ROMACTED „Промовисање доброг управљања и оснaживање ромске заједнице на локалном нивоу”, који уз подршку Европске уније у Србији спроводи Савет Европе, а на основу Споразума између Европске уније и Савета Европе, потписаног 1. маја 2017. године.

Програм се у Србији спроводи уз подршку Владе Републике Србије.

Циљ програма је јачање посвећености институција, њихових капацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома и Ромкиња, оснаживање ромске заједнице, како на индивидуалном, тако и на нивоу колектива, као и изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе.

Циљне групе Програма су локалне јавне управе и ромске заједнице на територији одабраних општина.

 

У Србији ће се програм спроводити у 10 општина и то у Нишу, Крагујевцу, Оџацима, Костолцу, Прокупљу, Смедереву, Суботицци, Врању, Врњачкој Бањи и Звездари (Београд).

Активности Програма ће бити прилагођене свакој локалној самоуправи, на основу посебног мапирања, процене и истраживања. Време реализације програма у Србији је три године.

ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО

ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО Компанија НИС а. д. Нови Сад је 2009. године започела програм Заједници заједно, који подразумева сарадњу са општинама и градовима у којима ова Компанија послује, са циљем да се у тим локалним заједницама унапреди квалитет живота, у духу корпоративне друштвене одговорности и потребе за повезивањем локалне заједнице и значајних привредних субјеката. До сада је кроз програм “Заједници заједно”, у пројекте који се реализују на на територији Ниша, уложено 55 милиона динара, а подржано је 67 пројеката.

 

PEID

PEID (Priority Environmental Infrastructure for Development) – Подршка развоју инфраструктуре у области заштите животне средине.

Програм  који је Влада Шведске кроз Шведску агенцију за међународни развој и сарадњу (СИДА) подржала  са више од два милиона евра, подразумева припрему и развој пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте у области управљања отпадом и пречишћавања отпадних комуналних вода за велике градске центре у Србији. Почео је 2016. године и трајаће три године.

Његов циљ је да допринесе припреми приоритетних пројеката који ће бити спремни за финансирање и спровођење у оквиру сектора заштите животне средине. PEID пројекат ће пружити техничку подршку Одељењу за управљање пројектима (ДПМ) у склопу Министарства заштите животне средине, као део процеса развоја и јачања могућности и капацитета.

Подршка ће омогућити ДПМ-у да развије приоритетне пројекте који ће донети стратешки допринос или омогућити припрему мањих пројеката како би се ослободила расположива средства док траје финализација главних пројеката.

Значај пројекта се огледа и у побољшању разумевања различитих циљних група о потреби унапређења постојећег или изградње нових постројења и инфраструктуре у области управљања отпадом и отпадним водама у Србији,

не само у циљу задовољења стандарда ЕУ и Србије, већ и да би се обезбедило здравије окружење и квалитетнији услови живота за све грађане Србије, чиме ће уједно бити пружени и бенефити за јачи економски развој. 

Програм спроводе Шведска агенција за међународни развој и сарадњу у сарадњи са Министарством заштите животне средине а имплементациона агенција програма је EPTISA. Град Ниш је потписао Меморандум о разумевању са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, који означава почетак припреме техничке документације за спровођење “Пројекта сакупљања и прераде отпадних вода у Нишу”.

EISP (Environmental infrastructure support programme) – Програм подршке инфраструктурним пројектима у области животне средине.Већина пројеката идентификованих за реализацију од стране PEID пројекта, развијена је кроз активности „Програма подршке инфраструктурним пројектима у области животне средине“ (EISP) у периоду 2014-2016.

EISP

PEID ће имати користи од рада на пројектима који су већ процењени и где су информације већ прикупљене помоћу овог програма финансираног од стране Шведске агенције за међународни развој и сарадњу.

Најбитнији резултат овог програма подршке развоју инфраструктуре у области заштите животне средине EISP, који је финансирала Влада Краљевине Шведске са преко 4 мил ЕУР, је креирање неопходне инфраструктуре како би се пројекти који су спремни и зрели за финасирање из претприступних фондова Европске Уније подржали бесповратним средствима.

Програм је реализовала Шведска агенција за међународни развој и у сарадњи са Министарством заштите животне средине а имплементациона агенција програма је IMG (International Management Group).

За Град Ниш урађена је Студија изводљивости за Пројекат постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у оквиру овог програма.

EXCHANGE 5

Програм финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, Министарство државне управе и локалне самоуправе  је корисник у смислу индиректног управљања средствима, док је Стална конференција градова и општина имплементациони партнер. Веома значајну улогу има и Министарство финансија с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у надлежности овог министарства. Укупна вредност донације ЕУ је 4,45 милиона евра, а предвиђено трајање Програма је три године. Активности су подељене у две компоненте:Компонента 1: Подршка за област управљања имовином и  Компонента 2: Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу

EXCHANGE 4

ЕУ Exchange 4 је двогодишњи програм који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије.

Најбитнији резултат овог програма подршке развоју инфраструктуре у области заштите животне средине EISP, који је финансирала Влада Краљевине Шведске са преко 4 мил ЕУР, је креирање неопходне инфраструктуре како би се пројекти који су спремни и зрели за финасирање из претприступних фондова Европске Уније подржали бесповратним средствима. Програм је реализовала Шведска агенција за међународни развој и у сарадњи са Министарством заштите животне средине а имплементациона агенција програма је IMG (International Management Group). За Град Ниш урађена је Студија изводљивости за Пројекат постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у оквиру овог програма.

EXCHANGE 3

Директан корисник програма EXCHANGE 3 је Стална конференција градова и општина (СКГО) а крајњи корисници су градови и општине у Србији и њихови грађани као корисници побошљаних услуга својих локалних самоуправа.

Програм EXCHANGE 3 финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Град Ниш је партнер у два пројекта који се реализују у оквиру овог програма: Оснивање центра за одрживи развој пројеката, пројектовање и спровођење пројеката према стандардима Европске уније је пројекат којим се преносе искуства и добре праксе Пројектног центра Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша запосленима у Општини Лазаревац у оснивању и функционисању Пројектног центра по стандардима ЕУ; и пројекат Побољшљања градских услуга и капцитета управљања у Граду Нишу фокусиран на модернизацију Градског услужног центра.

Програм EXCHANGE 3 (2010 – 2013) представља наставак акција и мера које су започете у оквиру програма EXCHANGE 1 и 2 и усмерен је на увођење ЕУ модела у функционисање и побољшање капацитета и ефикасности локалних самоуправа у Србији. Општи циљ програма EXCHANGE 3 је да допринесе јачању капацитета локалних самоуправа у Србији за даље учешће у процесу децентрализације у складу са стандардима Европске уније.

EXCHANGE 2

Учешћем у програму “EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији”, град Ниш је у прилици да од стране еминентних домаћих и међународних експерата добије професионалну подршку и помоћ у виду преношења знања потребних за јачање локалних капацитета, развој система управљања стратешким пројектима, коришћење финансијских ресурса, приступање међународним фондовима и инвеститорима.

Учешћем у програму “EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији“, град Ниш је у прилици да од стране еминентних домаћих и међународних експерата добије професионалну подршку и помоћ у виду преношења знања потребних за јачање локалних капацитета, развој система управљања стратешким пројектима, коришћење финансијских ресурса, приступање међународним фондовима и инвеститорима.

Развијањем и ажурирањем постојеће Стратегије развоја града, као и израдом система за праћење реализације њених стратешких компонената кроз програм “EXCHANGE 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији”, стичу се предуслови за добијање подршке ЕУ у погледу реализације стратешких циљева града Ниша као и лакше приступање донаторским средствима у оквиру ИПА фондова.

Програм подршке траје од новембра 2008. до јануара 2010., састоји се од едукације запослених у локалној самоуправи и представља припрему за следећу фазу ЕУ подршке градовима и општинама, у оквиру IPA 2007.

GIZ

Међународна развојна сарадња између Немачке и Србије започела је 2000. године. По налогу Савезног министарства за привредну сарадњу и развој ГИЗ подржава Србију у процесу приближавања Европској унији, јачању ефикасности привреде и демократских структура. ГИЗ спроводи програме и пројекте из следећих тематских области: одрживи развој привреде и запошљавања, развој демократије, цивилног друштва и јавне управе, јавна инфраструктура (енергија, вода). Од 2016. године, ГИЗ сарађује са Министарством рударства и енергетике и Министарством заштите животне средине, како би помогли у привлачењу нових и расту постојећих инвестиција у областима енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Град Ниш заједно са ГИЗ-ом реализује пројекте „Енергетска ефикасност у јавним зградама – DKTI EE“  и  пројекат „Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“ као подпројекат у оквиру пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена“ (DKTI).

HELP

У циљу пружања помоћи младим незапосленим људима да побољшају своје пословне вештине или се оспособе да започну сопствене пословне активности, Град Ниш се определио за учешће у пројекту “Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији“.

У циљу пружања помоћи младим незапосленим људима да побољшају своје пословне вештине или се оспособе да започну сопствене пословне активности, Град Ниш се определио за учешће у пројекту “Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији“.

Пројекат се састоји у пружању подршке локалном развоју у јужној Србији са главним циљем повећања запослености младих кроз отварање најмање 400 нових радних места, обезбеђивање 320 донација просечне вредности 2000 евра за старт-ап бизнисе, организовање пословних и стручних обука, стручне праксе у приватним фирмама, сајмове запошљавања младих.

Пројекат, чија је укупна вредност 1.401.175,00 евра, спроводи се у Нишу, Врању, Бујановцу, Прешеву, Пироту и Гаџином Хану, а вредност пројекта за Град Ниш износи 350.000 евра.

Компоненте Пројекта које се односе на Град Ниш састоје се у донацији опреме-материјала за 80 старт-ап бизниса, организовање 80 бизнис и 40 стручних обука, организовање стручне праксе за 10 полазника, обезбеђење грант-кредит шеме за 10 клијената, као и организовање сајма запошљавања младих.

Пројекат спроводи немачка хуманитарна организација HELP која на територији Србије спроводи социо-економске програме од 2002. године.

Реализацијом овог пројекта постиже се запошљавање младих, подизање њиховог животног стандарда, стварају се могућности да сами издржавају чланове својих породица, а истовремено се врши промоција локалног процеса демократизације кроз блиску сарадњу јавног и цивилног сектора.

Пројекти:

 • Пројекат: “Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији”

Дешавања:

 • ГРАД НИШ НАСТАВЉА САРАДЊУ СА НВО ХЕЛП

Interreg - IPA CBC

Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске је инструмент ЕУ намењен за помоћ и промоцију прекограничне сарадње ван граница ЕУ, фокусиран је на промовисању одрживог социо-економског развоја, заштиту животне средине, борбу против организованог криминала, унапређење граничне контроле и промовисању сарадње људи са људима.

Програм има за циљ смањење разлике у стопи развијености између региона ван граница ЕУ и промовисању социо-економске сарадње између локалних заједница као и сарадња у области културе.

Програм омогућава централним и локалним органима власти и организацијама унутар и изван Европске уније да, кроз сарадњу, побољшају економске и друштвене услове и јачају могућности заједничког развоја. 

Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске је инструмент ЕУ намењен за помоћ и промоцију прекограничне сарадње ван граница ЕУ, фокусиран је на промовисању одрживог социо-економског развоја, заштиту животне средине, борбу против организованог криминала, унапређење граничне контроле и промовисању сарадње људи са људима.

Програм има за циљ смањење разлике у стопи развијености између региона ван граница ЕУ и промовисању социо-економске сарадње између локалних заједница као и сарадња у области културе. Програм омогућава централним и локалним органима власти и организацијама унутар и изван Европске уније да, кроз сарадњу, побољшају економске и друштвене услове и јачају могућности заједничког развоја. Делујући првенствено на локалном нивоу, програми прекограничне сарадње помажу становништву са обе стране границе у решавању питања од заједничког интереса.

Спровођењем програма на локалном и регионалном нивоу стварају се дугорочни лични контакти и везе између људи из заједница са обе стране границе, што представља темељ за даљу сарадњу и развој. Такође, кроз процес идентификовања пројеката, пријављивања за средства, као и током спровођења пројеката, партнери из Србије стичу драгоцено искуство у коришћењу фондова Европске уније јер се сви позиви за пројектне предлоге спроводе у складу са правилима програма ЕУ за екстерну помоћ. Програми се реализују кроз такозване «грант шеме», механизме који омогућавају директне финансијске грантове корисницима.

У периоду од 2004-2006 ЕУ је, кроз програм помоћи КАРДС омогућила Републици Србији учешће програму Бугарска – Србија са 4 милиона евра. Циљ програма: Унапређење одрживог развоја у пограничним областима, заједнички рад на решавању заједничких изазова, обезбеђивање ефикасне и сигурне границе и развој малих пројеката директне сарадње кроз јачање инфраструктуре за подршку прекограничној сарадњи, унапређење одрживог економског развоја у пограничној области путем економске валоризације њених потенцијала, стварање нових партнерстава у прекограничној сарадњи и јачање оперативних прекограничних контаката.

Вредност програма:

 • 2004: 2 милиона евра
 • 2005: 1 милион евра
 • 2006: 1 милион евра

Заједничка област бугарско-српске границе укључује 12 административних јединица: 6 округа у Бугарској, који одговарају NUTS нивоу III (ЕУРОСТАТ) у складу са захтевима ЕK прописа 1059/2003 о NUTS класификацији и у складу са ЕК Нацртом смернице, напомена из јануара 2004 (Округ Видин, Округ Монтана,Округ Софија, Округ Перник, Округ Ћустендил, Округ града Софија) и еквивалентних 6 округа НУТС III у Србији (Борски округ, Зајечарски округ, Нишавски округ, Пиротски округ, Јабланички округ, Пчињски округ). Област обухваћена програмом у Бугарској је 18,5% укупне територије земље, која се састоји од 60 општина (распоређених у 6 округа). Српска гранична област која је обухваћена Програмом представља 21,4% српске територије и састоји се од 36 општина (6 округа).

У Републици Србији у 2008 години (ИПА 2007) отворено је 8 програма а за период од 2007-2009 за Републику Србију, из ИПА је за поменуте програме обезбеђено за програм Бугарска – Србија 5.6 милиона евра. Циљ програма јесте Јачање територијалног једниства пограничног региона Бугарске и Србије, конкурентност територије као и одрживост развоја кроз економску, социјалну и сарадњу на пољу заштите животне средине дуж административне границе.

Вредност програма:

 • 2007: 1.262.655,00 евра
 • 2008: 2.156.390,00 евра
 • 2009: 2.357.097,00 евра

На територији Србије Програмом су обухваћени следећи окрузи: Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски. Република Бугарска учествује са следећим регионима: Видин, Монтана, Софија, Перник, Ћустендил и Софија град.

RDEPR 2

Регионално друштвено-економски програм развоја (РДЕПР 2) је програм техничке помоћи ЕУ са циљем пружања подршке rегионалним агенцијама за развој (РАР) у читавој Србији. Пројекат финансира Европска унија (ЕУ) а у име Делегације Европске уније спроводи међународни конзорцијум предвођен WYG International уз учешће HCL Consultants, Triabal Helmи Oxford Policy Management.Основна сврха РДЕПР 2 је креирање и подршка новим могућностима за запошљавање и очување постојећих радних места. Због тога и Фонд бесповратне помоћи у оквиру овог програма вредан 9 милиона евра подржава регионалне пројекте који директно утичу на креирање радних места и развој пословања. 

Град Ниш учествује у овом програму пројектом Кластер Сирева Југ. Пројекат предвиђа пет већих комплексних пројектних активности: потврду и ажурирање постојећих налаза о капацитетима млекарске индустрије у региону Топличког, Нишавског и Пиротског округа са препорукама за даљи развој, подизање капацитета ОРА Југ за успостављање и управљање кластерским системом удруживања, формирање кластера, сертификацију млекарa ISO 22000 системом квалитета и територијални маркетинг у контексту промоције производа кластера сира.

LEDIB

Програм локалног економског развоја на Балкану (ЛЕДИБ) је петогодишњи програм за подршку локалном економском развоју са фокусом на развој сектора малих и средњих предузећа (МСП). Развојни циљ програма је друштвено уравнотежен економски развој и креирање радних места у Нишавском Округу у Србији.

IFC

Град Ниш и пет градских општина кренули су у реализацију пројекта – Гиљотина прописа заједно са Међународном финансијском корпорацијом (ИФЦ). Применом европских метода у области административних процедура, стандардизоваће се процедуре и дефинисати сваки сегмент рада градске администрације како би се реформом рада локалне самоуправе, у циљу ефикаснијег пословања, унапредиило пословно окружење, поједноставили процеси издавања дозвола и одобрења, али и ојачала транспарентност у раду градских служби. Гиљотина прописа предвиђа и успостављање бољег односа између грађана и представника локалне администрације.

USAID

Нови УСАИД пројекат је петогодишња иницијатива, вредна 22 милиона долара, која има за циљ да подржи дугорочни економски и друштвени развој заједница у Србији Компоненте програма су јачање међуопштинске сарадње, оснаживање локалних самоуправа, веће учешће грађана, развој младих и стварање повољније климе за развој пословања. Очекивани резултати програма укључују стварање нових радних места као и нове инвестиције, приступ претприступним ЕУ фондовима, јавно-приватна партнерства, професионализам у општинском руковођењу, суфицит прихода за капиталне инвестиције, конкурентност младих који улазе на тржиште рада, непосредно ангажовање водећих привредника око питања локалног економског развоја, јачање локалних самоуправа у погледу транспарентности, одговорности и области деловања. Пројекат одрживог локалног развоја радиће у 12 кластера или интересно повезаних општина и градова а сваки кластер гравитираће ка једном од четири главна развојна центра. За почетак, Ниш и Нови Сад одабрани су као два таква развојна центра.

Пројекат одрживог локалног развоја: Потписан је Меморадум о разумевању са УСАИД Пројектом одрживог локалног развоја и Споразум о међуопштинској сарадњи са општинама Дољевац, Мерошина и Гаџин Хан чиме се званично формира међуопштинско партнерство укључених страна.

 

URBAN INSTITUTE

Споразум о сарадњи је потписан између Града Ниша и Урбан института (агенција задужена за имплементацију) ради учешћа у 3.фази имплементације Програма подршке економском развоју општина (МЕГА) који финансира Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД). Основни циљ овог Програма је да се развију способности локалне самоуправе и локалне пословне заједнице у погледу подстицања привредног развоја и отварања нових радних места, како би се створили услови за настанак повољног пословног окружења у коме може да дође до значајног развоја приватног сектора.

DAI

Меморандум о разумевању је потписан између Града Ниша и ДАИ (Development Alternatives Inc.), имплементационог партнера Програма за планирање и реаговање у кризним ситуацијама и јачање економске сигурности који финансира Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД). Уопшћено гледано, Град Ниш и ДАИ ће сарађивати на програмским иницијативама како би развили капацитете за планирање и реаговање у случају елементарних непогода, криза и ванредних ситуација у Србији.

AICS

Град Ниш је децембра 2008. године наставио сарадњу са УН Хабитат-ом и Владом Републике Италије кроз:

 • формирање градског тима за имплементацију Стратегијe развоја града Ниша;
 • ревизију Стратегије са аспекта пројеката припремљених за реализацију и изналажења извора финансирања;
 • трогодишњи оперативни план за период од 2009. до 2011. године;
 • израду комуникационе стратегије града Ниша.