Градскe управе града Ниша

Градска управа за органе града и грађанска стања

Адреса:
Николе Пашића 24, 18 000 Ниш
Телефон:
Е-пошта:

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Адреса:
Вожда Карађорђа 24, 18000 Ниш
Телефон:
Е-пошта:
 

Градска управа за имовину и одрживи развој

Градска управа за грађевинарство

Градска управа за финансије

Градска управа за друштвене делатности града ниша

Комунална милиција Града Ниша

Адреса:
Катићева 29, 18000 Ниш
Телефон:
Е-пошта:

Градска управа за органе града и грађанска стања

Адреса:
Ул. Николе Пашића 24, 18 000 Ниш
Телефон:
Е-пошта:

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Адреса:
Вожда Карађорђа 24, 18000 Ниш
Телефон:
Факс:
Е-пошта:

Комунална милиција Града Ниша

Адреса:
Катићева 29, 18000 Ниш
Телефон:
Факс:
Е-пошта:

Градска управа за грађевинарство

Градска управа за финансије

Градска управа за друштвене делатности града ниша

Градска управа за имовину и одрживи развој