Јавна установа

НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Адреса:
Станоја Бунушевца бб; 18000 Ниш
Телефон:
Факс:
Е-пошта:
Веб портал:
Директор:
Срђан Савић