Актуелно

VI Листу крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. Годину

На основу члана 17. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (,,Службени лист Града Ниша“, број 79/2023), у вези са расписаним Јавним позивом за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша“, број 89/2023),  Комисија за реализацију мера енергетске санације дана  08.07.2024. године, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е о допунама решења и испуњености услова за избор привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације са утврђеном листом

 

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију Пројекта  „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.

 

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на електронску адресу: kler@gu.ni.rs

Још садржаја