Пројекти

2021.

Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу

 • Пројекат „Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу” Граду Нишу је одобрен за финансирање у оквиру програма „Подршка владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености-SwissPRO”.  Пројекат финансира Влада Швајцарске, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS). Општи циљ пројекта је да допринесе унапређењу оперативних капацитета локалних механизама за родну равноправност за активно бављење политикама родне равноправности и родним питањима у заједници, едуковањем чланова и чланица локалних механизама за родну равноправност у Нишавском округу. Специфицни циљеви пројекта су: јачање капацитета седам локалних механизама за родну равноправност на територији Града Ниша, кроз одржавање три дводневне обуке за најмање двадесет учесника/ца на тему писања пројеката и управљања пројектним циклусом, доброг управљања и родних политика и подршка умрежавању локалних механизама за родну равноправност на територији Града Ниша и општинама Дољевац, Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Мерошина и Ражањ, ради повећања достигнућа и утицаја кроз формирање регионалне мреже механизама за родну равноправност (МРР) Нишавског округа. Кључне активности пројекта биће реализоване у сарадњи са градским општинама и општинама у региону. Очекивани ефекти пројекта су: 1. Пружен допринос институционалном јачању МРР у промоцији и заговарању родне равноправности у локалним заједноцама, 2. Локални ММР препознати као активни чиниоци у спровођењу локалних политика који учествују у процесима са становишта родне перспективе. Укупна вредност пројекта је 3.992,00 USD и целокупан износ биће финансиран од стране донатора. Време реализације пројекта је осам месеци.

2020.

Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану

Град Ниш заједно са ЈКП Медиана учествује у програму развојне сарадње са приватним сектором „develoPPP“ кроз пројекат „Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“ који финансира немачко савезно Министарство за економску сарадњу и развој преко Агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са оператерима амбалажног отпада – компанијама Секопак, Пакомак и Екопак. Овај регионални пројекат, осим у Нишу, спроводи се и у Сомбору, Kрагујевцу и Варварину, као и у одабраним пилот општинама у Босни и Херцеговини и Северној Македонији а имплементирају га НАЛЕД, Регионална развојна агенција Херцеговине (РЕДАХ) и Заједница јединица локалних самоуправа (ЗЕЛС) из Северне Македоније у сарадњи са локалним самоуправама. Kоличина рециклиране стаклене амбалаже у региону Западног Балкана још је далеко од нивоа који прописује Европска унија. Док је циљ чланица ЕУ да рециклирају 70% стакла годишње, у Србији та количина износи 44%, у Северној Македонији 30%, а у Босни и Херцеговини 12%. Пројекат има за циљ да побољша стопу сакупљања и рециклаже стаклене амбалаже за 20%, развије регулаторна решења и подигне свест о значају рециклаже. У оквиру пројектних активности на територији града Ниша биће постављено 300 контејнера. Вредност пројекта за Град Ниш је 150.000 €. Период реализације: фебруар 2020. – октобар 2022. године.

Будући градови југоисточне Европе

Пројекат „Будући градови југоисточне Европе“ је финансијски подржан кроз ЕУ иницијативу „Climate-KIC“ Европског института за иновације и технологију и реализује се у 5 пилот градова који, по процени, имају капацитете за системску трансформацију градова, а то су: Сарајево (Босна и Херцеговина), Скопље (Северна Македонија), Крижевци (Хрватска), Марибор (Словенија) и Ниш (Србија). Пројекат треба да омогући брже и лакше системске промене кроз иновације, како би се постигао бољи квалитет живота грађана и неопходна декарбонизација у оним активностима које имају критичан ефекат на емисију гасова са ефектом стаклене баште. Како саме технолошке иновације неће, временом, постићи структурне промене потребне за прогресивни раст, пројектом ће се комбиновати разноврсни методи иновација у областима финансирања и финансија, у пословним моделима, регулаторним оквирима, перцепцији понашања и друштвеним нормама, образовању и вештинама, новим и постојећим технологијама, партиципацији грађана, тржишној структури, итд. Носилац пројекта је организација „ClimateKIC“, а партнери у Србији су Привредна комора Србије, Научно технолошки парк Ниш Д.О.О. Град Ниш је прихватио учешће у пројекту у временском оквиру 2020-2022. Предуслов за реализацију пројекта за сваку посебну годину пројекта је усвајање годишњег плана. У 2020. години Град Ниш се одлучио да планиране системске промене постави кроз најзаначјни документ планирања –План развоја Града Ниша за период од 2021. – 2027. године. Бенефити реализације годишњег плана пројекта за 2021. годину огледају се у стављању фокуса на следеће области: климатске промене, дигитализација и паметни градови, прелазак на снабдевање енергијом са ниским емисијама угљендиоксида и циркуларну економију, урбани развој и одрживо управљање. Користиће се различити иновативни алати за идентификацију пилот иницијатива, попут хакатона, изазова, иновационих кампова, као и „world caffe“, „placemaking“ радионице, „design thinking“.

Пројекат mPOWER

Град Ниш прикључио се пројекту mPOWER који се финансира из Програм ЕУ за истраживање и иновације Horizon 2020 и укључује седам партнерских организација. Пројекат је почео у мају 2018. године и трајаће четири године. mPOWER води конзорцијум који чине Универзитет у Глазгову (УК), Платформа (УК), Транснационални институт (Холандија), Енергетски градови (широм ЕУ), ИПЕ (Хрватска), Универзитет Баскије (ЕС) и Карбон кооператива (УК). mPOWER ће омогућити дубински, широк и систематичан peer-to-peer програм учења како би се реплицирале иновативне најбоље праксе општинске/локалне енергетике и развили амбициозни планови енергетске транзиције. mPOWER мапира постојеће политике општинске енергетике и идентификује иновације, најбоље праксе, препреке и баријере. Град Ниш један од десетина европских градова који кроз различите фазе пројекта имају прилику да сазнају најбоље примере праксе у области локалне енергетике. У оквиру пројекта припремљен је план успостављања канцеларије за саветодавну помоћ грађанима за енергетску ефикасност зграда, објављен је блог о енергетској транзицији у Граду Нишу (mPOWER Exchange), припремљен је документарни филм о енергетској транзицији у Граду Нишу који служи као едукативни материјал за градове полазнике курса у оквиру ове фазе (mPOWER Digital), поднета је заједничка апликација за пројекат успостављања енергетских задруга са градом Бургасом (mPOWER Activate).

2019

Платформа за одговорно управљање јавним финансијама

 • Пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији а финансира Влада Шведске, радиће на јачању партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва кроз изградњу транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС, а у складу са локалним потребама.
  Пројекат ће такође допринети спровођењу Циљева одрживог развоја из развојне Агенде за 2030.У складу са принципима партиципативне демократије и стандардима европске уније, приоритети су јачање одговорне локалне власти, транспарентности и поступања власти према потребама градјана, као и унапредјење учешћа јавности и градјана у креирању јавних политика.
  Циљеви одрживог развоја представљају универзални позив на деловање ради искорењивања сиромаштва, заштите животне средине и обезбеђивања мира и просперитета за све. Циљ пројекта је пружање техничке подршке одабраним локалним самоуправама: Бач, Рашка, Врњачка бања, Ваљево и Ниш да усвоје и примењују транспарентнији, развојно оријентисани и пројектни приступ финансирању ОЦД наредне две године трајања пројекта.
  Оне ће преузети обавезу да транспарентније издвајају финансијска средства за ОЦД пројекте, односно да примене транспарентне критеријуме и поступке при расподели јавних средстава и омогуће партиципативни приступ у дефинисању локалних приоритета.

Пројекат за одговорну власт

 

 • Град Ниш започео је реализацију четворогодишњег пројекта „Пројекат за одговорну власт “ (ГАИ) који спроводи Америчка агенција за међународни развој (УСАИД). Општи циљ пројекта за одговорну власт је развој капацитета и повезаних кључних актера у Републици Србији ради унапређења одговорне власти на националном и локалном нивоу.  Специфични циљеви пројекта су подршка локалним самоуправама да повећају учешће јавности у доношењу одлука и да повећају транспаретност и одговорност у раду.
 • Граду Нишу је, у оквиру пројекта, одобрена техничка помоћ у областима јачања транспарентне, инклузивне и одговорне локалне власти, а у складу са циљевима пројекта. Она подразумева  пружање одговарајуће техничке подршке укључујући обуке фокусиране на области транспарентности локалне самоуправе и учешће јавности у доношењу одлука, као и могућност да Град Ниш учествује у осталим активностима које могу укључити размену искустава између локалних самоуправа, обуке о специфичним темама које су релевантне за локалне самоуправе и дискусије о релевантним политикама.

Акција запошљавања Рома у Нишу

 • Град Ниш прихватио је реализацију и суфинансирање пројекта ,,NEAR – Nis Employment Action for Roma“ (Акција запошљавања Рома у Нишу), за који су Град Ниш и удужење грађана ,,Produkcija Roma World“ конкурисали у оквиру Програма,, ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“. Овај Програм финансира Европска унија, док је уговарачко тело Стална конференција градова и општина (СКГО). Општи циљ пројекта ,,Акција запошљавања Рома у Нишу“ је допринос друштвено-економском укључивању ромске популације и њихових породица у друштво као подршка имплементацији Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016 – 2025. Специфични циљ пројекта је повећање социјалне укључености и економског положаја ромских породица у Нишу кроз имплементацију прилагођених мера активног запошљавања. Носилац и спроводилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је удужење грађана ,,Produkcija Roma World“. Укупна вредност пројекта је 74.016,59 ЕУР (9.252.073,75 динара), од чега Европска унија финансира пројекат средствима у износу од 59.612,96 ЕУР (7.451.620,00 динара) или 80,54%, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 14.403,63 ЕУР (1.800.453,75 динара) или 19,46%. Од дела који представља учешће Града Ниша, 13.200,00 ЕУР (1.650.453,75 динара) се финансира кроз рад запослених у органима јединице локалне самоуправе који раде на пројекту.

Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све

 

 • Град    Ниш прихватио је учешће у пројекту „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“, који у оквиру програма „Europe for Citizens“ (Европа за грађане) реализује Општина Сливен, Бугарска, а финансира Европска унија. Циљ пројекта је сарадња локалних власти у Сливену (Бугарска) са градовима Ниш (Србија) и Бидгошч (Пољска), како би разговарали о заједничкој будућности у европским оквирима и промовисали солидарност у кризним временима, њихову међусобну сарадњу у привреди, образовању, здравству, друштвеним активностима, туризму и уметности, као и међукултурни дијалог и међусобно разумевање. Носилац пројекта Општина Сливен, Бугарска, а партнери на пројекту су Град Ниш, Србија и град Бидгошч (Пољска). Време реализације предложеног пројекта је у периоду од 08.09.2019. године до 29.09.2019. године. Укупна вредност пројекта је 24 990 еура еура и пројекат се у потпуности финансира из средстава Европске уније. Активности у оквиру пројекта подељене су на следеће активности: 1) Међународни састанак на коме ће се потписати Писмо о намерама; 2) Културни форум „Европа – наш заједнички европски дом; 3) Економски форум „Будућност Европе – запошљавање, раст и инвестиције – заједно можемо више” 4) Форум младих на тему „Уједињена Европа – сигурност, солидарност и стабилност“. (https://mun.sliven.bg/partnership)

Поспешивање запошљивости младих Рома

 • Град Ниш прихватио је успостављањe сарадње са Фондом за образовање Рома на остваривању мера и активности које се односе на унапређење положаја Рома у оквиру пројеката „Поспешивање запошљивости младих Рома“, фаза II, који се реализује уз подршку програма Немачке финансијске сарадње коју имплементира Немачка развојна банка КFW у име Владе Републике Немачке-Министарства за економску сарадњу и развој. Циљ пројекта је поспешивање запошљивости и повећање конкурентности припадника ромске националне мањине на тржишту рада. Пројекат обухвата практичну помоћ, ефективне и ефикасне механизме неопходне за борбу против дискриминације и стварање услова у којима Роми могу да остварују сва права са фокусом на приступ образовном систему и запошљавању. Кроз пројекат се реализују различите стручне обуке, преквалификација, стажирање у јавном и приватном сектору, чиме млади Роми и Ромкиње унапређују своје вештине, компетенције и постају конкурентни на тржишту рада. У оквиру пројекта биће успостављени механизми који континуирано унапређују професионалне вештине корисника и поспешују њихову запошљивост. Запошљавање младих Рома и Ромкиња представља сложен и вишедимензионални процес у коме је неопходно успоставити сарадњу са послодавцима из јавног и приватног сектора уз истовремено спровођење активности које јачају компетенцију младих Рома на тржишту рада. Успостављање сарадње има за циљ да постакне послодавце и активно допринесе креирању стимулативних услова запошљавања младих Рома и Ромкиња, кроз развијен индивидуални приступ рада са посебним нагласком на начело родне равноправности. Време реализације сарадње је до завршетка пројекта односно до 30.11.2021. године.

Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020

 • Град Ниш прихватио је учешће и суфинансирање пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020“, који у оквиру Програма  „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019 -2020“ финансира Немачка влада, а реализује HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у сарадњи са локалним партнерима, општинама и градовима у Србији. Циљ Програма и Пројекта је повећање капацитета економски и социјално угрожених група становништва и унапређење програма третмана у установама за извршење кривичних санкција и процеса реинтеграције и њихово пуно укључивање у друштво. Носилац и имплементатор Пројекта је HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. а партнер на Пројекту је Град Ниш.Укупна  вредност  Програма  на  нивоу  Републике  Србије  је  969.230,00  евра. Вредност Пројекта за Град Ниш је 72.000,00 евра од чега Град суфинанира пројекат у средствима у износу од 28.800,00 евра а Влада Републике Немачке средствима у износу од 43.200,00 евра. Пројекат ће се на територији Града Ниша реализовати у периоду од потписивања Уговора до 31.12.2020. године.  Пројекат се заснива на едукативној и економској подршци локалном развоју Града Ниша, уз примену механизама за оснаживање развоја микро бизниса у Граду. Главне активности сконцентрисаће се на директно отварање нових радних места, путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовања пословних и стручних обука. HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. подржаће спровођење постојећих стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини. У оквиру пројекта биће подржано најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховом намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка укључује: донацију у опреми или материјалу просечне вредности од 2.400,00 евра; Организацију пословних и стручних обука према потребама корисник; праћење подржаних микро бизниса.

Унапређење географско информационог система Града Ниша

 • Пројекат „Унапређење географско информационог система Града Ниша“, је одобрен за финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројекта за увођење и развој Географско информационих система (ГИС) у оквиру програма ЕУ за подршку локалним самоуправама ЕУ – ПРО. Општи циљ пројекта је унапређење капацитета локалне управе Града Ниша за идентификовање, регулисање и интеграцију управљања и коришћења геопросторних података побољшањем функционалности постојећих географских информационих система. Специфичини циљеви пројекта су: 1) стварање услова за побољшање процеса планирања у Нишу кроз пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима се може приступити путем интернета и омогућавање доносиоцима одлука да испитују, визуелизују и извештавају о ефективном статусу сваког слоја и користе модел резултата како би препознали и добили потребне информације за одређивање приоритета географских подручја како би се постигли циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа, 2) обезбеђивање институционалне подршке за делотворно и ефикасно управљање географским информационим системима у Нишу. Имплементација овог пројекта предвиђа успостављање информационог система заснованог на ГИС технологији са циљем анализе података за потребе планирања развоја града, праћења промена, превенције у одређеним секторима, спровођења планских докумената, побољшању наплате пореза, управљању имовином и оцени реализације планова и програма. Информациони систем ће допринети једноставнијем и ефикаснијем управљању комплексним скупом различитих података чиме ће се повећати ефикасност у доношењу благовремених мера и активности неопходних за уравнотежени и контролисани развој социо-економско-еколошког потенцијала простора града Ниша. Тиме ће се истовремено унапредити систем просторног планирања у Републици Србији прилагођавањем и јачањем институционално-организационих капацитета у сврху примене савремених информационих технологија. Један од основних циљева успостављања ГИС-а је допринос формирању инфраструктуре просторних података, чиме се стварају услови за интеграцију технологија, просторних података, бројних корисника и др., а који су неопходни за активну улогу планера у будућем планском процесу. Град Ниш у оквиру Програма EXCHANGE 5, реализује пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ у оквиру ког ће бити успостављене правне основе за развој ГИС-а, што подразумева доношење споразума и протокола о сарадњи између институција чланица ГИС-а , затим развој софтверског решења за основни ГИС чиме ће бити успостављен оснвни ГИС систем (што подразумева набавку одговарајућих лиценци, набавку хардверских компоненти, обуку као и унос тренутно доступних података.) Биће израђен лејер ( слој) „имовина“ у који ће бити унети подаци о непокретностима у власништву града као и база инвестиционих потенцијала града са приказом локација. Пројектом „Унапређење географско информационог система града Ниша“ биће реализоване активности надоградње ГИС-а увођењем нових лејера из приоритетних области: просторно и урбанистичко планирање; побољшање јавне инфраструктуре; локални економски развој и промоција инвестиција; туризам и културно-историјско наслеђе; (очување и валоризација природног, културног, архитектонског и грађанског наслеђа; хитне ситуације; заштита животне средине; пољопривредни и рурални развој; (креирање ГИС слојева за представљање класификације врсте земљишта и класификације парцела) и развојем нових алата и функционалности (развој модула за 3Д анализу и визуализацију података, развој подршке за онлајн  позадинске слојеве, развој ГИС алата за геореференцирање растерских података) као и израда андроид мобилне апликације за приступ Географском информационом систему. Укупна предложена вредност предлога пројекта је 105.700,00 евра. Учешће програма ЕУ за подршку локалним самоуправама ЕУ – ПРО  у финансирању реализације пројекта је  81,55%  а Града Ниша 18,45%.

Пројекат TOMORROW  у оквиру HORIZON 2020 програма

 • Град Ниш прихватио је учешће у пројекту „TOMORROW“ који се реализује у оквиру партнерства које предводи асоцијација Energy Cities, а фининсира га Европска унија у оквиру HORIZON 2020 програма (H2020 оквир LC-SC3-EE-16-2018-2019 -2020, Пружање подршке јавним органима у имплементацији Енергетске Уније), док је Уговарачко тело Европска Комисија. Општи циљ пројекта „TOMORROW“ је оснаживање локалних власти да предводе транзицију ка градовима са ниским емисијама гасова стаклене баште, који су отпорнији на климатске промене и уопште и пријатнији за живот грађана, и то спроводе ангажовањем грађана и заинтересованих страна у развоју „Мапа пута енергетске транзиције до 2050. године“. Специфични циљеви пројекта су:  развој локалних „Мапа пута енергетске транзиције до 2050. године“ за пилот градове, као амбициозних и ефикасних алата за покретање процеса декарбонизације и одрживости и започињање њиховог спровођења; развој процеса иновативног ангажовања за развој мапа пута у пилот градовима и наставак подстицања ангажовања већег броја заинтересованих страна и грађана; промовисање мапа пута међу градовима ЕУ-а као новог, ефикасног и колаборативног приступа управљања како би градови постали погоднији за живот; обучавање јавних службеника за развијање улоге лидера у транзицији и унапређења својих капацитета за укључивање грађана, посебно путем директне размене искустава (peer to peer); израда препорука у циљу побољшања правног, финансијског и друштвено-економског окружења на нивоу ЕУ и на националном нивоу. Носилац и реализатор пројекта је асоцијација Energy Cities, научни партнер на пројекту је Холандски истраживачки институт за транзицију – DRIFT, а партнери су – градови Брест (Француска), Даблин (Ирска), Брашов (Румунија), Валенсија (Шпанија), Мукрон (Белгија) и Ниш (Србија). Време реализације пројекта је 36 месеци. Укупна вредност пројекта је 1.499.767,50 евра, а пројекат се у потпуности финансира средствима Европске Уније. Вредност пројекта за Град Ниш је 79.198,75 евра.

Заједници заједно

 

 • Потписивањем споразума о сарадњи између НИС-а и 13 локалних заједница међу којима је и Град Ниш у Дому Народне Скупштине Србије почео је овогодишњи циклус пројекта „Заједници заједно“. Kомпанија НИС ће, у оквиру овогодишњег програма уложити готово милион евра (116,5 милиона динара) у побољшање рада здравствених установа у 13 градова и општина широм Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште, Кањижа, Пландиште). У  оквиру овогодишњег пројекта Град Ниш добиће 5 милиона динара који ће бити употребљени, пре свега, за побољшање услова у објектима примарног здравства.

Пројекат Податке отвори, на мапи се створи

 • Град Ниш прихватио је сарадњу на пројекту „Податке отвори, на мапи се створи“, који спроводи удружење PALGO smart а који је подржан од стране Програма Уједињених нација за развој (UNDP) у оквиру пројекта „Отворени подаци – отворене могућности“. Пројекат  има за циљ унапређење квалитета и ефикасности услуга које градови и општине пружају грађанима и привреди, а путем стварања предуслова за отварање података на локалном нивоу. Пројекат је фокусиран на промену свести у вези са неопходношћу квалитетног прикупљања, уноса и поновног коришћења података, односно увођења концепта и механизама процеса отварања података. Отварање података у поседу јавних институција ради њихове поновне употребе стратешко је опредељење Владе Србије, што је предиђено Стратегији развојом електронске управе у Републици Србији за период од 2015. до 2018. и Акционом плану за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину. Оба документа садрже посебна поглавља посвећена отварању података. Институционално, процесом отварања података руководи Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, која одржава национални Портал отворених података и представља први контакт за све институције које желе да објављују податке. Свеобухватну подршку процесу отварања података у Србији пружа Програм Уједињених нација за развој (UNDP), преко пројекта „Отворени подаци – отворене могућности”, у оквиру ког се реализује и пројекат „Податке отвори, на мапи се створи“. Овај пројекат реализује се уз подршку Светске банке, Владе Велике Британије у склопу Фонда за добру управу (GGF) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA). Сврха сарадње Града Ниша на Пројекту је подизање свести о неопходности квалитетног прикупљања, уноса и поновног коришћења података, увођење концепта и механизама процеса отварања података у Граду Нишу, унапређење капацитета Града Ниша путем менторског рада, као и отварање сетова података на веб презентацији Града Ниша и на националном Порталу отворених података.

Енергетска ефикасност у јавним зградама

 • Град Ниш прихватио је сарадњу на пројекту „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI EE“, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а који је подржан од стране Министарства за привредну сарадњу и развој Немачке, у партнерству са ресорним министарствима у Републици Србији: Министарством рударства и енергетике, које је надлежно за енергетику, ефикасно коришћење енергије и енергетску ефикасност, као главним политичким партнером, као и са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- које је надлежно за енергетску ефикасност у зградарству. ГИЗ и Град Ниш сарађиваће на унапређењу енергетске ефикасности у јавним зградама на локалном нивоу кроз подстицање доношења одлука о санацији зграда и развоју капацитета релевантних заинтересованих страна. Општи циљ пројекта je унапређење енергетске ефикасности у Републици Србији. Специфични циљ пројекта је повећање енергетске ефикасности у јавним зградама са фокусом на 6 500 школа и вртића у Србији. Очекивани резултати сарадње за Град Ниш су: 1. Унапређени правни оквирни услови за повећење енергетске ефикасности, 2. Град Ниш биће у могућности стању да стратешки планира обнове школа и вртића и усваја инвестиционе одлуке на основу инструмената за процену трошкова и користи мера повећања енергетске ефикасноси, 3. Експертиза и саветодавне услуге у вези са могућностима повећања енергетске ефикасности у зградарству, 4. Појачани су капацитети за спровођење ових мера у јавним зградама, 5. Домари у школама и вртићима су у стању да на одговарајући начин одржавају енергетски ефикасне системе и тиме допринесу систему енергетског менаџмента у општинама. Планирано трајање пројекта до децембра 2019.

2018

Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система

 • Град Ниш реализује пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“, који су Град Ниш и општина Ђуприја аплицирали у оквиру Програма Exchange 5, а који финансира Европска унија у оквиру националног програма за Србију (IPA 2014), а реализује се уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), док је Уговарачко тело Министарство финансија, сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Општи циљ пројекта  је повећање учинковитости, ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином у градовима Нишу и Ћуприји. Специфични циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљања имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима Нишу и општини Ћуприја, повећање транспарентности рада јавне администрације кроз увођење и развој Географског информационог система у граду Нишу и општини Ћуприја и креирање апликације за ГИС, како би се јавна управа приближила грађанима и привреди. Носилац и спроводилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је општина Ћуприја. Град Ниш суфинансира пројекат оквирно средствима у износу од  18.000 евра (2.250.000,00  динара),  а  општина  Ђуприја  средствима  у  износу  од 10.801,35  евра (1.350.000,00 динара). Време реализације пројекта је 18 месеци од дана закључења Уговора друге уговорене стране.

Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу

 • Град Ниш учествује у  пројекту „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу“ у оквиру Пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу, који спроводи Стална конференција градова и општина, уз подршку Немачке развојне сарадње, а спровди га ГИЗ у окиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Србији“. Општи циљ Пројекта је јачање капацитета Градске управе Града Ниша да управља ресурсима и подиже квалитет услуга које пружа грађанима, уз поштовање принципа добре управе. Специфични циљеви пројекта су: Градска управа града Ниша кроз развој Индекса добре управе има на располагању операционализоване показатеље добре управе и алат за учење; Административна ефикасност и делотворност, кроз спровођење пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности Градске управе. У реализацији овог Пројекта Стална конференција градова и општина (СКГО), у оквиру Пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности Градској управи Града Ниша пружа експертску подршку и стручно знање у областима унапређења ефикасности и делотворности, стандардизацијом административних поступака и процеса, унапређења знања и подршке организационом развоју ради пуне примене Закона о општем управном поступку, Закона о електронској управи и е-ЗУП-а, организационом развоју за успостављање јединственог управног места и подршку унапређењу знања и вештина, кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређења постојећих или развоју нових процедура и аката у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Пројекат се реализује у периоду од 27.11.2018. године до 30.06.2019. године.

Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу

 • Пројекат „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“, је одобрен за финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројекта за израду извођачких пројеката за економску инфраструктуру у оквиру програма Подршке Европске уније за развоја општина- ЕУ ПРО Програма. Општи циљ пројекта је допринос развоју економске инфраструктуре која има потенцијала да олакша инвестиције у индустрији и развој пословања. Специфичини циљеви пројекта су: 1. Унапређење капацитета управе Града Ниша у пружању адекватне подршке економском развоју, 2. Превазилажење препрека за увођење инфраструктурног пројекта „Мултифункционални Експо центар Ниш“ кроз израду пројектне документације. Циљ изградње Мултифункционалног Експо центра је да обезбеди да Ниш буде идеално погодан домаћин широког спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, састанци, емисије и спортски догађаји. Експо центар ће генерисати постепено нове економске активности у смислу потрошње, радних места, зарада и пореских прихода за заједницу. Пројекат предвиђа као главну активност израду техничке документације за изградњу Мултифункционалне дворане – ЕКСПО ЦЕНТАР НИШ на локацији Лозни калем укупне површине 13.500 м2 који би се састојао од две потпуно одговарајуће области: Конгресне површине, укупне спратности П + 1 и укупном површином од 5.400м2 и централног сајамског/мултифункционалог простора у приземљу површине 8.100м2. Пројекат подразумева 1. Израду Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 2 Израду идејног решења; 3. Припрему урбанистичког пројекта; 4. Израду пројекта за грађевинску дозволу; 5. Израду Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 6. Техничку контролу пројекта; 7. Израду Пројекта за извођење радова. Укупна предложена вредност предлога пројекта је 70.600,00 евра без ПДВ-а. Износ донације  је 30.000,00 евра (3.750.000,00 динара) док учешће Града Ниша износи 48.720,00 евра (6.090.000,00 динара).

Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу

 • Пројекат „Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“ као подпројекат у оквиру пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена“ (DKTI) спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Општи циљ пројекта је унапредити систем управљања отпадом интегрисањем сакупљача секундарних сировина у систем, кроз различите, потребама прилагођене моделе. Специфични циљеви пројекта су: успостављање базе података о сакупљачима секундарних сировина у Граду Нишу; повећање стопе рециклаже у Граду Нишу; смањење количине отпада која заврше на градској депонији; унапређење рада комуналних услуга у области управљања отпадом; развој модела интеграције сакупљача у систем управљања отпадом прилагођених локалним потребама; обезбеђивање достојанствених радних места за рањиве групе. Циљ сарадње у оквиру овог Пројекта представља испитивање могућности решавања проблема неформалних сакупљача отпада у граду Нишу, кроз увођење одговарајућег система њихове регистрације, а ради праћења кретања отпада и омогућавања маргинализованим групама да се легално укључе у систем управљања отпадом, у складу са циљевима подпројекта Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“. Носилац пројекта је GIZ, а Град Ниш и Републички синдикат сакупљача секундарних сировина су сарадници на пројекту. Време реализације предложеног пројекта је 14 месеци. Укупна вредност Пројекта је 50.000 еура, а пројекат у потпуности финансира GIZ.

Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана

 • „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана“, је пројекат који у оквиру Програма „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана“ финансира Немачка влада, а реализује HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у сарадњи са локалним партнерима, општинама и градовима у Србији. Циљ Програма и Пројекта је повећање капацитета економски и социјално угрожених група становништва и њихово пуно укључивање у друштво. Посебни циљеви програма су смањење сиромаштва међу економски рањивим групама, повећан приступ тржишту рада осуђеним и бившим осуђеним лицима и боља инклузија Рома у друштво. Носилац и имплементатор Пројекта је HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. а партнер на Пројекту је Град Ниш.  Вредност Пројекта за Град Ниш је 120.000.00 еура, од чега Град суфинанира пројекат у средствима у износу од 48.000,00 еура, а Влада Републике Немачке средствима у износу од 72.000,00 еура. Пројекат се на територији Града Ниша реализује у периоду од јула 2017. до 31.12. 2018. године.

Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Нишу

 • Пројекат „Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“, спроводи и финансира Канцеларија Програма Уједињених нација за развој ((UNDP) у Србији, уз подршку институција Републике Србије. Град Ниш је партнер на овом пројекту. Општи циљ пројекта је унапређење односа дијаспоре и Републике Србије, кроз стварање бољих услова за њихову сарадњу. Специфичан циљ пројекта је обезбедити грађанима града Ниша, примаоцима средстава из дијаспоре, али и самој локалној заједници, смањење трошкова трансфера новца од физичких лица у иностранству ка физичким лицима у Србији, коришћењем блокчејн технологије. Канцеларија УНДП у Србији покренула је прототип пројекта за дознаке засноване на блокчејн технологији које српска дијаспора из најмање четири (4) државе у дијаспори (Немачка, Швајцарска, Француска, Сједињене Америчке Државе) шаље корисницима становницима Ниша у Србији. Прототип пројекта за дознаке из дијаспоре засноване на блокчејн технологији има за циљ тестирање блокчејн технологија у изолованом окружењу за реализацију прототип пројекта, кроз приступ који ће објединити примену нових технологија, смањење трошкова трансакција, бољу транспарентност и позитиван утицај на живот становништва Ниша који су корисници пројекта. Пројектом је предвиђено да до 200 једнократних, појединачних дознака, по знатно нижој цени трансакције, буде послато из српске дијаспоре (из најмање четири (4) државе у дијаспори: Немачке, Швајцарске, Француске и Сједињених Држава) за до 200 примаоца новчаних накнада из Ниша. Пошиљалац из иностранства једноставном пријавом на безбедну платформу компаније AID:Tech шаље средства, у износу од 100 долара или 100 еура, користећи блокчејн технологију. Након уплате, прималац у Нишу добија на свој мобилни телефон или емаил адресу QR код. Електронским очитавањем овог кода прималац у Нишу може примљена средства да искористи за куповину у нишким маркетима који учествују у пројекту и за плаћање рачуна у ЈКП „Обједињена наплата“. Главна додата вредност биће уштеда која се добије преко плаћања банкарских накнада за сваку појединачну трансакцију коју изврши пошиљалац или прималац (5-7 одсто). Укупна предложена вредност предлога пројекта је 85.000 долара. Пројекат у потпуности финансира носилац пројекта Канцеларија Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији.  Време реализације предложеног пројекта је у периоду од 15.07.-15.10.2018. године. Детаљније информације доступне су на порталу  www.sigurnoilako.rs.

 

Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет

 • Пројекат „Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет “ је међународни историјски заснован културни пројекат који се реализује и финансира од 2009. године уз подршку Владе Доње Аустрије и аустријског Министарства за европске и спољне послове, а у сарадњи са партнерским градовима. Носилац пројекта је културна асоцијацијa ART CARNUNTUM (Аустрија), чији је оснивач професор Пиеро Бордин, а партнери на пројекту су Град Ниш и град Измит (Турска). Циљ пројекта је успостављање покиданих веза између европских градова који су у римском царству имали значајну улогу, пре свега у животу императора Константина Великог. Главни концепт пројекта је праћење великих историјских догађаја који су изменили ток светске историје и формирали темеље данашње европске културе, са дистанце од скоро 1700 година, обележавањем значајних датума везаних за римске императоре пригодним симболичним уметничким догађајима и промоцијама културно-историјског наслеђа градова – учесника. На иницијативу Министарства културе Србије, коме се обратио г-дин Бордин, у пројекат је од 2009. године укључен и Град Ниш. Захваљујући учешћу на овом пројекту успостављена је међународна сарадња у оквиру мреже градова и историјских локалитета: Кранунтум Петронел-Беч (Аустрија), Ниш (Србија), Измит – античка Никомедија (Турска), као главни учесници на пројекту због важности ових градова, а прикључени су и градови Трир (Немачка), Арл (Француска), Солун и Маратон (Грчка), Рим и Милано (Италија). На симпозујуму у новембру 2017. године донета је одлука, да се у Нишу у оквиру програма Градске славе 2018. године одржи међународна изложба „Константин и Лициније се враћају у Ниш “ уз присуство делегације градова партнера, Аустрије и Турске. Реч је о изложби фотографија које су настале у току досадашње сарадње поменутих градова и фото – приказ чињеница везаних за историју људских права. Изложба је, иначе догађај у сусрет 70. годишњици доношења УН Повеље о људским правима, који ће бити обеклежен и у склопу пројекта.

Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима

 • Пројекат „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ реализује Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) у оквиру ИПА 2013 (ЕуропеАид/135640/ИХ/СЕР/РС), а у сарадњи са корисницимна пројекта Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Канцеларијом за људска и мањинска права и Сталном конференцијом градова и општина. Министартсво финансија као Уговорно тело и корисници пројекта у оквиру својих овлашћења и описа посла пројекта техничке помоћи обезбеђују пуну и ефикасну реализацију пројекта, што укључује подршку на локалном нивоу. Општи циљ пројекта је директна подршка општинама и градовима у Републици Србији везана за област становања, инфраструктуре у ромским насељима и социјалне инклузије Рома, која се односи на припрему техничке документације у области становања Рома и инфраструктуре у ромским насељима и социјално укључивање Рома и Ромкиња, а све у циљу побољшања капацитета локалне самоуправе за унапређење положаја ромске популације и побољшања могућности за учешће у будућим финансијским иницијативама ЕУ и осталих донатора. Град Ниш је одабран за сарадњу у оквиру Компоненте 1 пројекта- Припрема техничке документације у области становања Рома и у ооквиру Компоненте 2 пројекта-Социјална инклузија ромске популације. Компонента 1 обухвата подршку релевантним локалним актерима у препознавању приоритетних пројеката који су усмерени на унапређење стамбених услова Рома и инфраструктурних решења у Ромским насељима и припрему техничке документације за будуће финансирање пројеката у области становања Рома и инфраструктуре у ромским насељима. Компонента 2 подразумева подршку унапређењу институционалног капацитета у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, кроз формирање и подршку функционисању мобилних тимова, подршку оперативном и финансијском планирању у тој области, као и унапређење учешћа цивилног друштва у процесу планирања, примене и праћења локалних политика од значаја за социјално укључивање Рома.

2017

Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу

 • Град Ниш је наставио са активностима за припрему документације за изградњу постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града кроз реализацију пројекта „Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу“, који се финансира из донаторске развојне помоћи Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (SIDA), кроз програм „Подршка развоју инвестиција у области заштите животне средине“ („PEID“) који у Србији имплементира EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Шпанија). Циљ реализације ове фазе пројекта је припрема техничке документације у складу са законодавством Републике Србије, а на основу концепта, планова и предрачуна садржаних у одговарајућим планским и другим документима. Носилац наставка реализације овог пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је Министарство за заштиту животне средине Републике Србије. Вредност финансирања израде техничке документације је 805.000,00 еура.Пројекат се састоји из шест компоненти: постројење за пречишћавање отпадних вода града Ниша (локација Цигански Кључ), постројење за пречишћавање отпадних вода града Ниша-додатни третман уља,  главни колектори до постројења за пречишћавање отпадних вода града Ниша, реконструкција колектора у Нишу, проширење колекторске мреже, постројење за пречишћавање питке воде  Медијана- третман воде од прања филтера.

Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу (Exchange 5)

 • Град Ниш је једна од 6 локалних самоуправа изабрана у оквиру Програма Exchange 5 компонента 2 Подршка локалним самоуправама у планирању и програмском буџетирању који финансира Европска Унија из средстава IPA 2014, а реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, преко Сталне конференција градова и општина (СКГО). Програм представља наставак дугорочне техничке помоћи и подршке у виду грантова развоју локалних самоуправа у Србији. Циљ Програма је да подржи реформу јавне управе у успостављању ефикасне, професионално и фискално одговорне администрације која пружа услугу високог квалитета грађанима и привреди, кроз правилну и свеобухватну примену програмског буџетирања као реалтивно новог модалитета у изради и спровођењу финансијских планова локалних самоуправа исказивањем програма, програмских активности и пројеката. У реализацији овог програма Европска Унија преко Сталне конференције градова и општина (СКГО), пружа техничку помоћ Граду у свим фазама буџетског циклуса и то: 1. Техничку подршку у даљем унапређењу процеса израде Одлуке о буџету у складу са Упуством за израду програмског буџета прописаним од стране Министарства финансија и 2. Подршку током израде извештаја о извршењу буџета у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма прописаним од стране Министарства финанисија. Време реализације програма до 30.04.2019. године.

Подршка унапређењу администрирања пореза на имовину и добре управе у оквиру Програма реформе пореза на имовину

 • Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Стална конференција градова и општина и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) реализују Програм реформе пореза на имовину – подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе. Укупна подршка износи 5,9 милиона швајцарских франака, а она ће бити усмерена на 40 јединица локалне самоуправе (Пакет А) и 7 градова (Пакет Б) у Србији, за унапређење администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе. Кроз овај пројекат јединице локалне самоуправе добијају прилику да ажурирају своје базе података о некретнинама, и тиме повећају обухват наплате пореза на имовину. Пакети подршке јединицама локалне самоуправе подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у области унапређења администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе. Секретаријат за локалну пореску администрацију се испред града Ниша укључио у пројекат сматрајући да учешће у истом може значајно допринети бржем решавању проблема који се јављају у примени законских одредби, кроз давање сугестија и предлога за измене прописа и друге активности у циљу квалитетнијег администрирања пореза на имовину и у циљу ажурирања постојеће базе непокретности и повећања броја обвезника, а тиме и повећања буџетских прихода од пореза на имовину.

Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама

 • Национална служба за запошљавање Крагујевац у партнерству са Градом Нишом реализовала је пројекат „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ према Уговору који је потписан Делегацијом Европске уније у Србији, у оквиру Националног програма за Републику Србију, ИПА Компонента I 2012. Општи циљ пројекта је повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама, што доприноси јачању институција и општем друштвено-економском развоју у Србији, на основу виших стопа запошљавања, као и успостављању конкурентније радне снаге и повећању социјалног укључивања особа из угрожених група. Иницијални Споразум између Града Ниша и Националн службе за зхапошљавање потписан је 2015. године а активности у оквиру пројекта су настављене током 2016. и 2017. Овим споразумима Национална служба и Град Ниш су уредиле међусобне односе у области формирања две Самоуслужне радне станице, Центра за информисање и професионално саветовање и формирање „Клуба за тражење посла“ у просторијама које су власништво Града Ниша. Пројекат је завршен децембра 2017. године.

Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља

 •  Пројекат „Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља“, је одобрен у оквиру јавног позива за достављање предлога пројеката под називом „Обезбеђивање трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у ромским насељима“, Министарства финансија Републике Србије, Сектора за уговарање и финансирање програма финансираних из средстава ЕУ (Референца: ЕуропеАид/138222/ИД/АЦТ/РС). Носилац пројекта је Град Ниш, а партнери на пројекту су Удружење Ромкиња „Освит“ из Ниша, удружење „ЈУРОМ Центар“ из Ниша и удружење „КЛУБ ТОЛЕРАНЦИЈА“ из Београда. Време трајања пројекта је 20 месеци. Општи циљ пројекта је укључивање дела ромске заједнице у систем социјалног становања под заштићеним условима као одрживог модела унапређења животних услова. Специфични циљеви пројекта су 1) унапређење услова становања најугроженијих Ромских породица; 2) изједначавање услова становања дела ромске популације са просечним условима становања већинске популације града. Пројектом је планирано: инфраструктурно опремање локације (водовод, канализација, улично осветљење, коловози и тротоари, трафо станица), изградња стамбених објеката за 50 ромских породица, избор породица будућих станара који ће бити спроведен на основу конкурса рангирање по претходно дефинисаним критеријумима, формирање савета грађана насеља, едукативне радионице о могућностима подршке и помоћи општине и државе. Укупна вредност пројекта je 1.298.968,25 EУР, од чега је износ од 998.000,00 ЕУР донација ЕУ, тј. 76,83%, док износ од 300.968,25 ЕУР, или 23,17%, представља учешће Града Ниша и партнера на пројекту.

Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента

 • Сврха пројекта „Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Србији“, који финансирају Глобални фонд за заштиту животне средине (ГЕФ) и УНДП, је увођење и пружање подршке општинама широм Србије за успостављање система енергетског менаџмента (СЕМ), укључујући и информациони систем за енергетски менаџмент (ИСЕМ), затим повећање енергетске ефикасности улагања у јавне зграде и комуналне услуге, као и да се, генерално узев, омогући њихов енергетски ефикасан рад, све у складу са одредбама Закона о ефикасном коришћењу енергије. Партнери на пројекту су Привредна комора Србије, Стална конференција градова и општина (СКГО), Јапанска организација за техничку сарадњу (JICA) и Немачка развојна банка KfW. У оквиру овог пројекта  седамдесетпет корисника из основних и средњих школа, дечијих вртића, градских управа, јавних  и комуналних предузећа, месних заједница, културних институција у надлежности града Ниша  оспособљени су за прикупљање и унос података у Информациони систем за енергетски менаџмент (ИСЕМ). Овај систем дониран је Републици Србији од стране Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и представља основни софтверски алат за енергетски менаџмент. Унети подаци ће служити за мониторинг потрошње и трошкова за енергију као и за припрему годишњег извештаја локалне самоуправе о потрошњи енергије, праћење реализације годишњег циља уштеде енергије који прописује Влада републике Србије. Повезане активности ће обухватити и припрему пројеката енергетске ефикасности у јавним зградама/објектима (техничка идентификација, енергетске ревизије, израда инвестиционих пакета, итд).

2016

Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе

 • Пројекат „Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе” је заједнички пројекат финансиран од стране Европске уније и Савета Европе, који спроводи Канцеларија Савета Европе у Србији. Заснован је на потребама спровођења кључних приоритета Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији као и начела Европске повеље о локалној самоуправи, које пружају чврсту основу за успостављање стабилног система локалне самоуправе у Србији. Пројекат има за циљ да пружи подршку градовима и општинама у имплементацији Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Овај закон поставља основе за успостављање модерног службеничког система у локалној самоуправи што ће имати велики утицај на организацију и функционисање локалне администрације. Новине и унапређења у раду локалне управе посебно се односе на: систем управљања људским ресурсима, планирање кадрова, процедуре заснивања и престанка радног односа, обуке и стручно усавршавање, мерење и вредновање учинка запослених, систем стимулација и санкција, транспарентност процедура, итд.  Крајњи циљ ове реформе је стварање уређене и ефикасне локалне администрације чији запослени могу да одговоре на све изазове са којима се могу сусрести у оквиру својих надлежности. Пројекат је покренут почетком 2016. године и реализован у потпуности до краја 2017. године у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина. Граду Нишу додељен је сертификат за успешно усвајање Пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима у локалној самоуправи

Пројекат Студије изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода

 • Урађена је Студија изводљивости за пројекат постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Нишу. Студија, чија је вредност 100 хиљада евра, финансирана је из средстава донаторске развојне помоћи Шведске агенције за развој, а припрему студије реализовала је међународна организација International Management Group (IMG), кроз Програм подршке инфраструктурним пројектима у области животне средине (Environmental Infrastructure Support Programme (EISP)).

Јачање јавних служби у Нишу за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа

 • Заједнички пројекат Града Арла, Савета департмана Жиронд и Града Ниша „Јачање јавних служби у Нишу за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа“ подржан је и финансира се на основу Декларације за спољну активност територијалних заједница при француском  Министарству за  спољне послове и међународни развој (MAEDI) у оквиру Позива за пројекте 2016-2018. као подршка за децентрализовану сарадњу. Град Арл, Савет департмана Жиронд (први партнер) и Град Ниш покренули су децентрализовану сарадњу на управљању и унапређењу културног и историјског наслеђа. Пројекат предвиђа размену искуства и добре праксе у очувању наслеђа. Циљ Града Ниша је да дели искуства Арла да би валоризовао своје историјско наслеђе и створио алат за валоризацију и економски развој поштујући одрживи урбани развој. Компоненте које ће бити циљане су управљање општинским фондом, рад са различитим публикама и развој туристичке понуде око градитељског наслеђа. Пројекат има за циљ фаворизовање већег учешћа прихода који потичу од економских активности (туризам, услуге, угоститељство-хотелијерство) заснованих на валоризацији градитељског и природног наслеђа Града Ниша. Укупна вредност пројекта је 36.460,54 евра, од чега је допринос француских партнера 18.690,54 евра, учешће Града Ниша 9.020,00 евра, а износ кофинансирања захтеван према француском Министарству спољних послова 8.750 евра.

2015

Пројекат: „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији“.

Пројектна компонента: „Подршка ресоцијализацији осуђеника“

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: Град Ниш, Град Врање, Казнено поправни Завод Ниш и Окружни затвор Врање.

Опис пројекта: HELP ће у сарадњи са Казнено поправним заводом у Нишу извршити набавку опреме вредности од 40,000.00 евра за Казнено поправни затвор у Нишу са циљем да се ангажује већи број осуђеника који ће кроз ангажовање стећи потребно искуство и допринети бољем третману осуђеника у периоду издржавања казне.

HELP ће подржати 10 осуђеника са територије Града Ниша након периода извршења казне у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка обухвата 10 индивидуалних донација у виду опреме и/или материјала просечне вредности до 2,400.00 евра. Такође ће организовати пословне обуке за најмање 30 осуђеника, као и стручне обуке за укупно 25 осуђеника и упошљеника Казнено поправног завода у Нишу. Пословне и стручне обуке биће организоване у складу са потребама осуђеника а укључиће и пословно саветовање. Психосоцијална подршка биће обезбеђена породицама осуђеника који су корисници пројекта у сарадњи са невладином организацијом Центар за људска права из Ниша, која има неопходну експертизу у овој области.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројектне компоненте је 165.000 евра. Укупна директна улагања на територији Града Ниша су 79.625 евра. Ову пројектну компоненту Немачка Влада финансира са 100.000 евра, Казнено поправни завод Ниш са 20.000 евра, а Град Ниш, Град Врање и Окружни затвор Врање са по 15.000 евра.

Време трајања пројекта: 26 месеци

2014

Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавном осветљењу града Ниша

Пројектна компонента: Део ЕБРД Регионалног програма енергетске ефикасности за западни Балкан (REEP), који нуди Техничку помоћ за припрему тенедера за пројекте енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавним објектима у Србији. Програм се имплементира у 6 пилот локалних сампоуправа, међу којима је и Град Ниш.

Носилац пројекта: Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)

Партнер на пројекту: Министарство рударства и енергетике

Опис пројекта: Техничка помоћ ЕБРД помаже у припреми и спровођењу тендера за уговарање енергетског учинка, од тренутка идентификације пројекта до праћења резултата спроведеног пројекта. ЕБРД има велико искуство у овом сектору и може помоћи у припреми одрживих пројеката, односно приликом избора, економски и технички одрживих пројеката у циљу смањења ризика за јавни сектор, ESCO компаније и банке.

Вредност пројекта: EBRD финансира ангажовање консултаната са задатком дефинисања пројекта.
Време трајања пројекта: 2014/2015

Програм: Exchange 4

Пројекат: “Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција”

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Општина Пирот

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је успостављање одрживог модела управљања имовином, кроз дефинисање портфолија имовине и праћење функционалних и финансијских резултата.

Специфични циљ пројекта је управљање имовином и координирање активности и праксе којима локална самоуправа оптимално и одрживо управља својом физичком имовином, ризицима и расходима у току животног циклуса имовине, а у сврху остваривања употребе, одржавања, коришћења и располагања.

Пројекат предвиђа да се у току његове реализације изврши сакупљањe, верификација и анализа података о имовини која је предмет трансфера у јавно власништво локалне самоуправе, креирање базе података имовине локалне самоуправе која ће бити предмет трансфера у јавно власништво, изради финансијска анализа портфолија, имовине и пројеката, изради свеобухватни план консолидованог управљања имовином, региструју поседи унети у уједињену базу података државне имовине, изграде капацитети општинског особља и званичника локалне самоуправе на пољу управљања имовином и валоризација имовине као важног економског ресурса и инструмента одрживог развоја.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 141.315,00 еура, од тога донација ЕУ износи 123.424,52 еура, а учешће партнера, града Ниша и општине Пирот износи 17.890,48 еура, као кофинансирање кроз рад на пројекту.

Време трајања пројекта: 12 месеци

ПРОГРАМ: Exchange 4 – техничка подршка

ПРОЈЕКАТ: “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Стална конференција градова и општина (СКГО)

Опис пројекта: Општи циљ програма је да допринесе процесу стратешких промена на локалном нивоу, кроз унапређење административних капацитета и ефикасности пружања услуга у јединицама локалне самоуправе у Србији.

Циљ пројекта: “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”, је унапређење стратешког планирања управљања отпадом кроз израду и усвајање ревизије Локалног плана управљања отпадом на територији Града Ниша.

Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС број 36/2009 и 88/2010), прописана је обавеза локалне самоуправе да донесе локални план управљања отпадом, којим дефинише циљеве управљња отпадом на својој територији у складу са националном Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, као и да обезбеди услове и да се стара о његовом спровођењу. Град Ниш је 2011. године донео “Локални план управљања отпрадом Града Ниша”, а затим 2013. године и Регионални план управљања отпадом нишког региона.

Ревизијом постојећег “Плана управљања отпадом Града Ниша” ће бити утврђени нови приоритети у систему унапређења управљања отпадом и побољшаља квалитета животне средине на територији Града Ниша.

Према споразуму о срадањи број 74/1 од 29. 01. 2014. године, између Града Ниша и СКГО, обавеза Града је да спроводи активности пројекта, обезбеди просторије и пружа сваку другу подршку све до завршетка израде ревизије “Плана управљања отпадом града” Ниша, да обезбеди сарадњу са запосленима/ одељењимау у Градској управи током целокупног трајања процеса израде Плана и њихово учешће на састаницама тима за координацију, као и учешће у раду радних група, да поштује смернице видљивости Европске у није, кроз све промотивне активности које се односе на стручну подршку Европске уније.

Вредност пројекта: у виду техничке подршке

Време трајања пројекта: 28.01.2014. – 31.03.2015.

2013

ПРОГРАМ: Европа за грађане

ПРОЈЕКАТ: ELAIN (Међубалканска мрежа еколошких локалних власти)

Носилац пројекта: Удружење општина Атине и Пиреја за заштиту животне средине (PE.SY.D.A.P.), са седиштем у Керацинију, префектура Атика, Грчка.

Партнери на пројекту: Град Ниш и Нови Сад-Србија, Источно Сарајево, Бања Лука и Бијељина-Босна и Херцеговина, Тирана-Албанија, Софија-Бугарска, Загреб, Осијек и Ријека -Хрватска, Букурешт-Румунија и Марибор – Словенија

Опис пројекта: Ради постизања ових циљева пројекат предвиђа више локалних и међународних састанака представника градова партнера, ради решавања еколошких проблема и размене искуства и добре праксе у области заштите живитне средине.

Обавеза Града Ниша у пројекту је да организује састанке на локалном нивоу и да учествује на међународним састанцима.

Град Ниш ће организовати три састанка на локалном нивоу, на којима ће бити присутни локални стејкхолдери, представници градске администрације задужени за заштиту животне средине, представници НВО и волонтерских група грађана. Резултати постигнути на састанцима, на којима ће тема бити проблеми заштите животне средине у граду, биће презентовани на међународним састанцима који ће бити одржани у Тирани, Бијељини и Атини. Друга обавеза Града је присуство његових представника медуђународним састанцима учесника у пројекту. Циљ ових састанака је препознавање заједничких проблема, размена искуства и добре праксе у области заштите животне средине градова партнера.

Вредност пројекта: Град Ниш као партнер на пројекту нема финансијске обавезе у пројекту. Обавезе града Ниша су да активно учествује у активностима пројекта, организује састанке на својој територији и учествује на међународним састанцима на којима ће се преносити искуства са локалних догађаја и разговарати о могућим решењима.

Време трајања пројекта: 24 месеца

ПРОГРАМ: ИПА Програм прекограничне сарадње Србија–Бугарска 2007 – 2013

ПРОЈЕКАТ: „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека” (ЕКО-МИЛК)

Носилац пројекта: Фондација „Др Стамен Григоров”, Република Бугарска

Партнери на пројекту: Општина Тран, Република Бугарска, Град Ниш, Република Србија и Удружење “Кластер сирева ЈУГ”

Опис пројекта: Циљ програма је јачање територијалног зближавања бугарско-српског пограничног регина, повећање његове конкурентности и стабилан развој кроз економску, социјалну и еколошку сарадњу. Пројекат се односи на фармере и млекаре у руралним незагађеним регионима са обе стране границе где су клима и агро екомомки фактори добра предиспозиција за развој сточарства планинског и брдовитог типа. Ово је главни извор прихода људи у овом региону али фарме су углавном мале породичне, исто тако производња није органски сертификована. Сертификат би омогућио боље маркетиншке могућности и бољи профит. Продуктивност крава и оваца на малим и средњим фармама и даље је ниска услед сиромашне исхране и одсуства селекције. Мали фармери немају довољно механизације, способности и потребних вештина за примену модерног и профитабилног фармерства и нису довољно информисани о иновацијама на овом пољу, а самим тим нису у могућности да одговоре високим захтевима и стандардима које прописује регулатива ЕУ.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 184.352,63 евра. Вредност пројекта за Србију износи 75.903,14 евра, од чега је донација ЕУ 64.517,67 евра, а учешће партнера Града Ниша и Удружења “Кластер сирева ЈУГ” 11.385,47 евра.

Време трајања пројекта: 12 месеци

Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: локалне самоуправе градова Ниша, Пирота и Смедерева, Lions Club International-LCIF, Nova konsalting, Национални економски ромски комитет, Републички синдикат сакупљача секундарних сировина и Yurom centar.

Опис пројекта: Циљ пројекта је допринос укључивању маргинализованих Рома и других социјално угрожених група становништва у друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама. Посебан циљ пројекта је омогућавање Ромима и другим угроженим групама становништва бољи приступ тржишту рада.

Пројектом ће се постићи мотивација припадника циљне групе на активно тражење посла, укљученост у мере активног запошљавања, успостављање стратешких партнерстава и побољшање могућности запошљавања Рома и других угрожених група становништва, подстицајем предузетништва и развоја кооператива. Кроз пројекат ће се организовати стручна усавршавања усмерена на занимања неопходна на локалном тржишту, што ће допринети побољшаним квалификацијама, компетенцији и конкурентности циљаних делова становништва на тржишту рада.

У оквиру пројекта биће одржано најмање 27 тематских радионица, 211 пословних и 135 стручних обука за незапослене Роме и друге угрожене групе становништва. Креираће се развој start-up бизниса и предузетништва и биће подржана најмање 83 клијента у намерама за запошљавање и развој пословних делатности, од чега 41 клијент кроз донацију у виду опреме вредности 2.400 €, а 42 клијента у вредности од 1.200 €. Биће подржане три кооперативе кроз набавку опреме у вредности од 15.000 € и обезбеђивање одговарајућих пословних и стручних обука и пословног саветовања.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 1.048.936,50 € и пројекат финансира Влада Републике Немачке у износу од 600.000 €, градови и општине укључени у пројекат у износу од 271.892,50 €, Lions Club International-LCIF у износу од 109.364 € и клијенти подржани кроз пројекат у износу од 67.680 €.

Вредност пројекта за Град Ниш је 251.135 €, од чега Град суфинанира пројекат у износу од 125.567,50 €.

Време трајања пројекта: Пројекат ће бит реализован у периоду од 2013. до 2016. године.

2012

ПРОГРАМ: EU MISP – Програм подршке развоју општинске инфраструктуре

ПРОЈЕКАТ: Студија изводљивости за Логистички центар Слободне зоне Југ – током израде студије преименован у Студија изводљивости Логистичке зоне Ниш

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Регионална развојна агенција Југ д.о.о., Слободна зона Југ (СЗ Југ д.о.о.)

Опис пројекта: Техничка подршка изради Студијe изводљивости за изградљу Логистичке зоне Ниш, смештене у оквиру комплекса Аеродром Константин Велики у Нишу. Спровођење пројекта предвиђа две фазе. Прва фаза, која је предмет Студије изводљивости предвиђа инфраструктурно опремање читаве Логистичке зоне и изградњу управне зграде, у којој ће бити смештени и пратећи сервиси Логистичке зоне Ниш, паркинга затвореног и отвореног типа, претоварну рампу и основне елементе логистичке зоне. Предвиђена вредност радова на изградњи прве фазе пројекта је 6,8 милиона еура од чега према Студији изводљивости 64,8% представља учешће гранта ЕУ. У другој фази је планирана изградња различитих објеката у функцији логистичке зоне Ниш, који се могу финансирати из јавних средстава, приватних извора или путем јавно-приватних партнерстава.

Вредност пројекта: Техничка подршка

Време трајања пројекта: две године

ПРОГРАМ: СКЛ Интернатионал – Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција

ПРОЈЕКАТ: Развој локалне енергетике и енергетске ефикасности

Носилац пројекта: Град Векше (Växjö)

Партнер на пројекту: Град Ниш и општине Кула и Варварин

Опис пројекта: Сврха и циљ Програма “Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција” је јачање капацитета локалне самоуправе у Србији, које требају да одговоре захтевима у процесу придруживања ЕУ. Програм обухвата следеће компоненте:

 • Приступање Србије ЕУ и утицај приступања на локални ниво власти
 • Заштита животне средине
 • Родна равноправност на локалном нивоу
 • Регулаторни оквир локалне самоуправе за повољније пословно окружење
 • Јачање капацитета СКГО
 • У склопу компоненте за заштиту животне средине, Шведске локалне самоуправе заједно са српским општинама спроводе краткорочне пројекте и размене знања и техника. Успостављена су три одвојена партнерства између три шведске општине и три кластера сачињена од 3 до 4 општине у Србији. Фокус партнерских пројеката је усмерен на теме:
 • Стратешко Управљање отпадом
 • Енергетика
 • Бука и загађење ваздуха

Такође, партнерски пројекти се баве великим бројем хоризонталних питања, као што су подизање јавне свести, родна равноправност, транспарентност, утврђивање цена комуналних услуга, ЕУ интеграција.

Очекује се да ће искуства стечена током реализације партнерских пројеката довести до примера добре праксе, који онда могу бити применљиви у другим српским општинама, или коришћени у политичком дијалогу СКГО-а са Владом. Такође, од партнера се очекује да ће заједнички разрадити модалитете сарадње базиране на искуствима шведских општина у предметним тематским областима, а све са циљем ефикасније примене закона и успешнијег бављења проблемима у домену заштите животне средине на локалном нивоу.

Након евалуације достављених упитника, по унапред утврђеним критеријумима, град Ниш и општине Варварин и Кула су одабрани да буду део кластера који ће се бавити питањима локалне енергетике и енергетске ефикасности. Партнерска јединица локалне самоуправе из Шведске је град Векше (Växjö).

Предлогом Плана активности у оквиру ове теме, чланице српског кластера су се обавезале да уз помоћ представника из града Векше припреме своје локалне енергетске развојне планске документе, касније дефинисаних као „Енергетска мапа пута“. „Енергетска мапа пута“ ће локалним самоуправама у Србији дефинисати дугорочне и краткорочне циљеве у области енергетике, а све на основу искустава и знања које је град Векше прикупио на путу до добијања титуле „Најзеленијег Града у Европи“.

Вредност пројекта: 115.000€

Време трајања пројекта: 1.сеп 2012. – 30.сеп 2014.

ПРОГРАМ: TEMPUS

ПРОЈЕКАТ: SD Train

Носилац пројекта: Конзорцијум универзитета: KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, TU Delft, Barcelona tech UPC, Politecnico di Torino, Универзитет Београд, Универзитет Крагујевац, Универзитет Бања Лука, Универзитет Источно Сарајево, Универзитет Подгорица.

Партнер на пројекту: СКГО (Стална Конференција Градова и Општина из Србије), СОГРС (Савез Општина и Градова Републике Српске), ЗОЦГ (Заједница Општина Црне Горе)

Опис пројекта: Пројекат је осмишљен тако да припреми и успостави систем за обуку органа локалних самоуправа у циљу унапређења нивоа експертизе у областима енергетике и заштите животне средине и тиме олакша квалитетно управљање и одрживи развој инфраструктуре у земљама западног Балкана.

Асоцијације локалних власти земаља Западног Балкана представљају локалне самоуправе партнерских земаља, који су главна циљна група за реализацију Пројекта. Овакав приступ обезбеђује шири утицај резултата пројекта о одрживом развоју јавне инфраструктуре и енергетске ефикасности у партнерским земљама.

Пројектни тим, између осталог, има за циљ да развије програм обуке за изградњу капацитета особља локалних самоуправа у областима одрживе инфраструктуре, енергетске ефикасности, да унапреди капацитете партнерских Универзитета у овим областима, а истовремено реализује израду Студије случаја из области енергетике за неку од локалних самоуправа из региона и обезбеди континуитет обуке ван програма финансирања.

Заједничким радом на Пројекту дефинисане су теме којима би требало посветити обуке, тако да је град Ниш преузео обавезу учешћа у организацији обука које ће спроводити Рударско-геолошки факултет и Машински факултет Универзитета у Београду, а које су намењене првенствено запосленима у администрацији управе. Такође, дефинисано је да обуке буду посвећене темама: Индикатори одрживог развоја за локалне самоуправе (Рударско-геолошки факултет) и Енергетска ефикасност у јавним зградама (Машински факултет).

Као посебно значајан бенефит из учешћа града Ниша у пројекту, предложено је да град Ниш буде одабран као локална самоуправа која ће током пројекта добити значајан стратешки документ, односно Студију случаја за унапређење даљинског грејања. За израду ове студије задужени су Универзитети из Београда и Крагујевца, а обавезни су да при изради користе методологије које су развили европски партнери, односно тзв. Партиципаторy Бацкцастинг методологију.

Вредност пројекта: око 817.544,20€

Време трајања пројекта: 2012-2014

2011

ПРОГРАМ: ИПА 2008 – Компонента помоћ транзицији и изградњи институција

ПРОЈЕКАТ: Говорите европски – програм професионалног развоја за приступање Европској унији

Носилац пројекта: Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије

Партнер на пројекту: Британски савет, Европски институт за јавну управу из Мастрихта и Европски колеџ из Брижа

Опис пројекта: пројектом је предвиђен професионални тренинг и пракса у Европској унији за више од 200 државних службеника и запослених у локалној самоуправи у Републици Србији, који раде на пословима значајним за припреме у приступању Србије у ЕУ. Шест службеника из градске управе и градских општина је прошло ову обуку.

Вредност пројекта: Техничка подршка

Време трајања пројекта: три месеца


Програм: ИПА Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске 2007 -2013

Пројекат: Развој одрживог управљања и коришћења шума

Носилац пројекта: Регионални директорат за шумарство Софија, Бугарска

Партнери: Град Ниш односно Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша

Опис пројекта: Кроз реализацију заједничког пројекта са Бугарском може се очекивати раст еколошке свести и потребе да се шуме чувају од даљег уништења. Пројекат предвиђа покретање кампање за заштиту шума и покретање процеса успостављања одрживог коришћења и управљања шумама као недељивог еколошког система који не познаје државне границе. Повезивањем свих фактора који имају утицај на коришћење и управљање шумама у обе земље повећала би се брзина реаговања на ванредне ситуације изазване природним катастрофама. Поред еколошког пројекат има и развојни карактер јер предвиђа упознавање са међународним протоколима и системом управљања шумама.

Вредност пројекта: Укупан буџет пројекта је 200 хиљада евра, од којих је 75 хиљада предвиђено за реализацију пројекта у Србији.

Време трајање пројекта: 12 месеци

Пројекат (односно, програм): Програм подршке општинама IPA 2007 – Добра управа , планирање и пружање услуга

Носилац пројекта (односно, програма): Овај програм финансира ЕУ а спроводи конзорцијум који спроводи GIZ-IS у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.

Партнер (односно учесник): Град Ниш

Опис пројекта: Пројекат предвиђа пружање техничке подршке од стране MSP IPA 2007 у изрaди капиталног инвестиционог плана у циљу развијања система планирања и буџетирања капиталних инвестиција и прецизног сагледавања кредитне способности Града и могућности инвестирања.

Трајање пројекта: 21 месец

 

2010

Пројекат: Подршка избеглим и интерно расељеним лицима и Србији

Носилац пројекта: Међународна организација за миграције (МОМ)

Партнери: НВО Енека, Град Ниш

Опис пројекта: Пројекат предвиђа пружање финансијске и техничке подршке за 45 избеглих и интерно расељених лица, укључујући и један број социјално угрожених локалних становника. Потенцијални корисници подршке треба да предложе економски исплативе пословне идеје, како би остварили могућност да добију право на коришћење опреме или материјала просечне вредности од 1.500,00 евра. Корисници са којима се потпише уговор о донацији, биће у обавези да похађају обуку неопходну за одабране пословне делатности као и да обаве друштвено користан рад, који ће бити организован у сарадњи са Градом.

Вредност пројекта: Вредност ове компоненте програма износи 67.500,00 евра а финансира га Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији

Време трајање пројекта: 10 месеци

Програм: СЕЕНЕТ

Пројекат: Јачање капацитета града Ниша за амбијентални туризам

Носилац пројекта: Регија Трентино, Град Тренто, Таволо Трентино

Партнери: Пећ, Никшић, Скадар, Краљево

Локални партнер: ТОН

Опис пројекта: побољшање животних услова становништва у руралном подручју и заштита природног богатства, као и унапређење смештајних капацитета, укључење града Ниша у мрежу амбијнталног и еко туризма, сензибилизација локалног становништва, промоција туризма и туристичког потенцијала у Нишу. Комплетну пројектну документацију за изградњу 11 стамбених објеката и етно ресторана са информационом рецепцијом израдиће Завод за заштиту споменика.

Вредност пројекта: 151.141 €. Министарство иностраних послова Републике Италије финансира пројекат са 104.819 €, град Ниш са 46.322 од чега је учешће ТОН-а 30.000 евра)

Време трајање пројекта: 36 месеци

Програм: Exchange 3

Пројекат: Оснивање центра за одрживи развој пројеката,пројектовање и спровођење пројеката према стандардима Европсе уније

Носилац пројекта: Општина Лазаревац

Партнери: Град Ниш

Опис пројекта: У току реализације пројекта запослени у Пројектном центру Управе за привреду,одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша ће пренети искуство и добру праксу запосленима у Oпштини Лазаревац у оснивању и функционисању Пројектног центра по стандардима ЕУ.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 140.524,65€. Делегација ЕУ финансира пројекат у износу од 119.445.95€, а учешће Oпштине Лазаревац износи 21.078,70€.

Време трајање пројекта: 12 месеци

Програм: Exchange 3

Пројекат: Побољшање градских услуга и капацитета управљања у Граду Нишу

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: НВО Балкански развојни тим из Ниша и град Архус, Данска

Опис пројекта: Пројекат представља организацију ефикасне и модерне локалне самоуправе и активности на локалном економском развоју кроз модернизацију Градског услужног центра како би:

 • унапредио пружање градских комуналних услуга грађанима и фирмама оснивањем Кол центра (Call Centre),
 • унапредио протока информација
 • унапредио пружање услуге грађанима и фирмама у издавању дозвола,
 • унапредио знања запослених у градским управама посетом и прихватањем примера добре праксе граду Архусу (Данска).

Вредност пројекта: 143.000,00€ (Делегација Европске Уније финансира 85.3% укупне вредности пројекта а учешће Града у пројекту износи 14,70%.)

Време трајање пројекта: 15 месеци

Програм: Регионалног-економског програма развоја 2 (RDEPR 2)

Пројекат: Сиреви кластера југ

Линк: www.klastersireva.rs

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: Општина Пирот, Општина Прокупље и Обласна развојна асоцијација “ЈУГ”

Опис пројекта: Пројекат предвиђа повезивање главних актера млекарске индустрије региона, побољшање наступа на тржишту преко повећања укупне понуде уједначеног, сертификованог нивоа квалитета производа уз сарадњу са локалним и регионалним организацијама и институцијама, као и једнаку заступљеност и улагање у сва три округа без обзира на величину појединих градова или округа.

Вредност пројекта: 350.220,23 € (ERDF фонд финансира 87,62% од укупне вредности пројекта)

Време трајање пројекта: 15 месеци

Програм: Програм подршке регионалној сарадњи а у оквиру пројекта „Мониторинг природне средине у критичним зонама, техничка помоћ за елаборацију планова и програма, за чување, заштиту и побољшање стања природних ресурса на загађеним локацијама“

Пројекат: Мониторинг и санација загађених зона из којих се обезбеђује снабдевање пијаћом водом Града Ниша

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: Регион Пуља, Италија, AQP Acquedotto Pugliese Spа D.O.O. и ЈКП Наисус

Опис пројекта: побољшање знања локалног становништва Ниша о правилној употреби пијаће воде и заштити и рационализацији снабдевања водом и повећање капацитета градског планирања са циљем покретања ефикасних активности заштите осетљивих подручја и формулисање прецизних захтева за финансирање упућених међународним институцијама (на пр. EU-IPA)

Вредност пројекта: 193.262 €

Време трајање пројекта: 2 године

Програм: Млади у акцији, Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Млади – Исправан смер

Носилац пројекта: АЛДА – Град Молфалконе

Партнери: Град Ниш, филијале Агенције локалне демократије из Италије, Србије, БиХ, Хрватске, Грузије и Црне Горе

Опис пројекта: Обука 180 младих људи и образовање из 14 инфо-тачака, специјализованих за европске програме младих и оснивање четири омладинске мреже: инфо-дескова, амбасадора младих, европске волонтерске службе и уједначеног образовања

Вредност пројекта: 461.538€

Програм: Транснационална сарадња – IPA – ERDF

Пројекат: Оснивање кластера на јадранско-дунавском подручју – територијални маркетинг на јадранско-дунавском подручју

Линк: www.adcproject.eu

Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Смањење сиромаштва кроз локални одрживи развој у јужној Србији

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Партнер на пројекту: Град Ниш, ENECA – Economic Expert Community Association из Ниша и EDEAS – Economic Development Association из Бујановца

Опис пројекта: Циљ пројекта је унапређење локалног економског развоја града Ниша отварањем нових радних места, пружањем подршке Стратегији развоја града Ниша и развоју микро, малих и средњих предузећа.

Пројекат се састоји од следећих компоненти:

 1. Креирање нових радних места кроз развој start-up бизниса и предузетништва
  У склопу ове компоненте подржано је најмање 80 клијената у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности.
 2. Развој кооперативаЦиљ ове активности је да се подржи оснивање и развој пољопривредних и других произвођачких кооператива у Граду Нишу како би се комбиновањем расположивих ресурса допринело ефикаснијем тржишту и брендирању производа, као и побољшању прихода чланова кооператива. У оквиру ове компоненте подржане су две кооперативе.
 3. Унапређење управљања отпадомУнапређење управљања отпадом у граду Нишу је посебна иницијатива заснована на Стратегији развоја града Ниша. У оквиру ове компоненете подржано је 15 клијената.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је за Град Ниш је 320.000 EUR, а Град суфинансира пројекат са 130.000 EUR.

Време трајања пројекта: Пројекат jе реализован у периоду од 01.07.2010. године до 31.12.2011. године.

 

2009

Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: Град Ниш и ENECA – Economic Expert Community Association из Ниша.

Опис пројекта: Циљ пројекта је унапређење локалног економског развоја града Ниша отварањем нових радних места, пружањем подршке Стратегији развоја града Ниша и развоју микро, малих и средњих предузећа. У пројекат је укључено 90 клијената.

Вредност пројекта: Град суфинансира пројекат са 90.000 EUR.

Време трајања пројекта: пројекат jе реализован у 2009.години.

Програм: Exchange 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама

Пројекат: Локална самоуправа Града Ниша на путу ка европским интеграцијама

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Делегација ЕУ у Србији, СКГО

Опис пројекта: Управљање људским ресурсима, едукација средњег менаџмента и едукација радника

Програм: Exchange 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама

Пројекат: Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2010-2014. године

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Делегација ЕУ у Србији, СКГО

Опис пројекта: Имплементација Стратегије развоја града Ниша кроз дефинисање приоритетних пројеката

Програм: Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Путници Јадрана

Носилац пројекта: Регија Пуља

Партнери: Град Ниш, градови у Хрватској, Грузији и Црној Гори

Опис пројекта: Валоризација културних и туристичких потенцијала јадранске регије и заједнички сајт

Вредност пројекта: 1.300.000€

Програм: Програм техничке помоћи у управљању медицинским отпадом у Републици Србији

Пројекат: Центар за третман медицинског отпада у Нишавском округу (Трупале)

Носилац пројекта: Министарство здравља

Партнери: ЕАР, Град Ниш

Опис пројекта: Изградња и опремање центра за третман медицинског отпада са подручја округа

Вредност пројекта: 80.000€

2008

Програм: Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Територијални маркетинг

Носилац пројекта: Регија Емилиа Ромања АЛДА

Партнери: Регија Пуља, Венето и Јулијска крајина и градови западног Балкана: Ниш, Приједор, Завидовићи, Мостар, Суботица и Крагујевац

Опис пројекта: Мапирање потенцијала и маркетинг у области туризма, машинске индустрије, локација на заједничком сајту www.balkansontheweb.net

Вредност пројекта: 680.000€
Линк: www.balkansontheweb.net

2007

Програм: Exchange 1

Пројекат: Функционално унапређење Пројектног центра Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша кроз јачање људских и техничких ресурса за израду и управљање пројектима у складу са стандардима ЕУ

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Град Емполи (Италија)

Опис пројекта: Опремање Пројектног центра и едукација радника ГУ за успостављање оптималног модела приступа међународним институцијама и фондовима

Вредност пројекта: 66.265€

Програм: CARDS

Пројекат: Изградња канцеларије Правосудног центра у Нишу

Носилац пројекта: Општински суд у Нишу

Партнери: EAR, Град Ниш

Опис пројекта: Реконструкција и адаптација таванског простора у згради Палате правде и отварање канцеларије Правосудног центра у Нишу

Вредност пројекта: 438.999€

2006

Програм: Подршка унапређењу услова смештаја избеглих и интерно расељених лица у Србији

Пројекат: Социјалног становања у заштићеним условима

Носилац пројекта: ИОМ, Хоусинг Центар

Партнери: ЕАР, Град Ниш

Опис пројекта: Изградња стамбених објеката за колективно становање – 16 стамбених јединица у првој фази и 12 стамбених јединица у другој фази. 80% биће намењено смештају расељених лица смештених у колективним центрима а 20% локалном социјално угроженом становништву са територије града Ниша.

Програм: Енергетски оптимизација (Посебни Фонд ЕАР-ЕЕ у зградарству)

Пројекат: Енергетска оптимизација зграде Гинеколошко-акушерске клинике у Нишу

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, РС Агенција за енергетску ефикасност

Опис пројекта: Замена термоизолације спољашњих зидова, замена прозора PVC прозорима и израда нове фасаде

Вредност пројекта: 154.976€

 

2021.

Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу

Пројекат „Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу” Граду Нишу је одобрен за финансирање у оквиру програма „Подршка владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености-SwissPRO”.  Пројекат финансира Влада Швајцарске, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS). Општи циљ пројекта је да допринесе унапређењу оперативних капацитета локалних механизама за родну равноправност за активно бављење политикама родне равноправности и родним питањима у заједници, едуковањем чланова и чланица локалних механизама за родну равноправност у Нишавском округу. Специфицни циљеви пројекта су: јачање капацитета седам локалних механизама за родну равноправност на територији Града Ниша, кроз одржавање три дводневне обуке за најмање двадесет учесника/ца на тему писања пројеката и управљања пројектним циклусом, доброг управљања и родних политика и подршка умрежавању локалних механизама за родну равноправност на територији Града Ниша и општинама Дољевац, Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Мерошина и Ражањ, ради повећања достигнућа и утицаја кроз формирање регионалне мреже механизама за родну равноправност (МРР) Нишавског округа. Кључне активности пројекта биће реализоване у сарадњи са градским општинама и општинама у региону. Очекивани ефекти пројекта су: 1. Пружен допринос институционалном јачању МРР у промоцији и заговарању родне равноправности у локалним заједноцама, 2. Локални ММР препознати као активни чиниоци у спровођењу локалних политика који учествују у процесима са становишта родне перспективе. Укупна вредност пројекта је 3.992,00 USD и целокупан износ биће финансиран од стране донатора. Време реализације пројекта је осам месеци.

2020.

Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану

Град Ниш заједно са ЈКП Медиана учествује у програму развојне сарадње са приватним сектором „develoPPP“ кроз пројекат „Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“ који финансира немачко савезно Министарство за економску сарадњу и развој преко Агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са оператерима амбалажног отпада – компанијама Секопак, Пакомак и Екопак. Овај регионални пројекат, осим у Нишу, спроводи се и у Сомбору, Kрагујевцу и Варварину, као и у одабраним пилот општинама у Босни и Херцеговини и Северној Македонији а имплементирају га НАЛЕД, Регионална развојна агенција Херцеговине (РЕДАХ) и Заједница јединица локалних самоуправа (ЗЕЛС) из Северне Македоније у сарадњи са локалним самоуправама. Kоличина рециклиране стаклене амбалаже у региону Западног Балкана још је далеко од нивоа који прописује Европска унија. Док је циљ чланица ЕУ да рециклирају 70% стакла годишње, у Србији та количина износи 44%, у Северној Македонији 30%, а у Босни и Херцеговини 12%. Пројекат има за циљ да побољша стопу сакупљања и рециклаже стаклене амбалаже за 20%, развије регулаторна решења и подигне свест о значају рециклаже. У оквиру пројектних активности на територији града Ниша биће постављено 300 контејнера. Вредност пројекта за Град Ниш је 150.000 €. Период реализације: фебруар 2020. – октобар 2022. године.

Будући градови југоисточне Европе

Пројекат „Будући градови југоисточне Европе“ је финансијски подржан кроз ЕУ иницијативу „Climate-KIC“ Европског института за иновације и технологију и реализује се у 5 пилот градова који, по процени, имају капацитете за системску трансформацију градова, а то су: Сарајево (Босна и Херцеговина), Скопље (Северна Македонија), Крижевци (Хрватска), Марибор (Словенија) и Ниш (Србија). Пројекат треба да омогући брже и лакше системске промене кроз иновације, како би се постигао бољи квалитет живота грађана и неопходна декарбонизација у оним активностима које имају критичан ефекат на емисију гасова са ефектом стаклене баште. Како саме технолошке иновације неће, временом, постићи структурне промене потребне за прогресивни раст, пројектом ће се комбиновати разноврсни методи иновација у областима финансирања и финансија, у пословним моделима, регулаторним оквирима, перцепцији понашања и друштвеним нормама, образовању и вештинама, новим и постојећим технологијама, партиципацији грађана, тржишној структури, итд. Носилац пројекта је организација „ClimateKIC“, а партнери у Србији су Привредна комора Србије, Научно технолошки парк Ниш Д.О.О. Град Ниш је прихватио учешће у пројекту у временском оквиру 2020-2022. Предуслов за реализацију пројекта за сваку посебну годину пројекта је усвајање годишњег плана. У 2020. години Град Ниш се одлучио да планиране системске промене постави кроз најзаначјни документ планирања –План развоја Града Ниша за период од 2021. – 2027. године. Бенефити реализације годишњег плана пројекта за 2021. годину огледају се у стављању фокуса на следеће области: климатске промене, дигитализација и паметни градови, прелазак на снабдевање енергијом са ниским емисијама угљендиоксида и циркуларну економију, урбани развој и одрживо управљање. Користиће се различити иновативни алати за идентификацију пилот иницијатива, попут хакатона, изазова, иновационих кампова, као и „world caffe“, „placemaking“ радионице, „design thinking“.

Пројекат mPOWER

Град Ниш прикључио се пројекту mPOWER који се финансира из Програм ЕУ за истраживање и иновације Horizon 2020 и укључује седам партнерских организација. Пројекат је почео у мају 2018. године и трајаће четири године. mPOWER води конзорцијум који чине Универзитет у Глазгову (УК), Платформа (УК), Транснационални институт (Холандија), Енергетски градови (широм ЕУ), ИПЕ (Хрватска), Универзитет Баскије (ЕС) и Карбон кооператива (УК). mPOWER ће омогућити дубински, широк и систематичан peer-to-peer програм учења како би се реплицирале иновативне најбоље праксе општинске/локалне енергетике и развили амбициозни планови енергетске транзиције. mPOWER мапира постојеће политике општинске енергетике и идентификује иновације, најбоље праксе, препреке и баријере. Град Ниш један од десетина европских градова који кроз различите фазе пројекта имају прилику да сазнају најбоље примере праксе у области локалне енергетике. У оквиру пројекта припремљен је план успостављања канцеларије за саветодавну помоћ грађанима за енергетску ефикасност зграда, објављен је блог о енергетској транзицији у Граду Нишу (mPOWER Exchange), припремљен је документарни филм о енергетској транзицији у Граду Нишу који служи као едукативни материјал за градове полазнике курса у оквиру ове фазе (mPOWER Digital), поднета је заједничка апликација за пројекат успостављања енергетских задруга са градом Бургасом (mPOWER Activate).

2019

Платформа за одговорно управљање јавним финансијама

Пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији а финансира Влада Шведске, радиће на јачању партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва кроз изградњу транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС, а у складу са локалним потребама.
Пројекат ће такође допринети спровођењу Циљева одрживог развоја из развојне Агенде за 2030.У складу са принципима партиципативне демократије и стандардима европске уније, приоритети су јачање одговорне локалне власти, транспарентности и поступања власти према потребама градјана, као и унапредјење учешћа јавности и градјана у креирању јавних политика.
Циљеви одрживог развоја представљају универзални позив на деловање ради искорењивања сиромаштва, заштите животне средине и обезбеђивања мира и просперитета за све. Циљ пројекта је пружање техничке подршке одабраним локалним самоуправама: Бач, Рашка, Врњачка бања, Ваљево и Ниш да усвоје и примењују транспарентнији, развојно оријентисани и пројектни приступ финансирању ОЦД наредне две године трајања пројекта.
Оне ће преузети обавезу да транспарентније издвајају финансијска средства за ОЦД пројекте, односно да примене транспарентне критеријуме и поступке при расподели јавних средстава и омогуће партиципативни приступ у дефинисању локалних приоритета.

Пројекат за одговорну власт

 

Град Ниш започео је реализацију четворогодишњег пројекта „Пројекат за одговорну власт “ (ГАИ) који спроводи Америчка агенција за међународни развој (УСАИД). Општи циљ пројекта за одговорну власт је развој капацитета и повезаних кључних актера у Републици Србији ради унапређења одговорне власти на националном и локалном нивоу.  Специфични циљеви пројекта су подршка локалним самоуправама да повећају учешће јавности у доношењу одлука и да повећају транспаретност и одговорност у раду.

Граду Нишу је, у оквиру пројекта, одобрена техничка помоћ у областима јачања транспарентне, инклузивне и одговорне локалне власти, а у складу са циљевима пројекта. Она подразумева  пружање одговарајуће техничке подршке укључујући обуке фокусиране на области транспарентности локалне самоуправе и учешће јавности у доношењу одлука, као и могућност да Град Ниш учествује у осталим активностима које могу укључити размену искустава између локалних самоуправа, обуке о специфичним темама које су релевантне за локалне самоуправе и дискусије о релевантним политикама.

Акција запошљавања Рома у Нишу

Град Ниш прихватио је реализацију и суфинансирање пројекта ,,NEAR – Nis Employment Action for Roma“ (Акција запошљавања Рома у Нишу), за који су Град Ниш и удужење грађана ,,Produkcija Roma World“ конкурисали у оквиру Програма,, ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“. Овај Програм финансира Европска унија, док је уговарачко тело Стална конференција градова и општина (СКГО). Општи циљ пројекта ,,Акција запошљавања Рома у Нишу“ је допринос друштвено-економском укључивању ромске популације и њихових породица у друштво као подршка имплементацији Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016 – 2025. Специфични циљ пројекта је повећање социјалне укључености и економског положаја ромских породица у Нишу кроз имплементацију прилагођених мера активног запошљавања. Носилац и спроводилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је удужење грађана ,,Produkcija Roma World“. Укупна вредност пројекта је 74.016,59 ЕУР (9.252.073,75 динара), од чега Европска унија финансира пројекат средствима у износу од 59.612,96 ЕУР (7.451.620,00 динара) или 80,54%, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 14.403,63 ЕУР (1.800.453,75 динара) или 19,46%. Од дела који представља учешће Града Ниша, 13.200,00 ЕУР (1.650.453,75 динара) се финансира кроз рад запослених у органима јединице локалне самоуправе који раде на пројекту.

Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све

 

Град    Ниш прихватио је учешће у пројекту „Уједињена Европа-сигурност, солидарност и стабилност за све“, који у оквиру програма „Europe for Citizens“ (Европа за грађане) реализује Општина Сливен, Бугарска, а финансира Европска унија. Циљ пројекта је сарадња локалних власти у Сливену (Бугарска) са градовима Ниш (Србија) и Бидгошч (Пољска), како би разговарали о заједничкој будућности у европским оквирима и промовисали солидарност у кризним временима, њихову међусобну сарадњу у привреди, образовању, здравству, друштвеним активностима, туризму и уметности, као и међукултурни дијалог и међусобно разумевање. Носилац пројекта Општина Сливен, Бугарска, а партнери на пројекту су Град Ниш, Србија и град Бидгошч (Пољска). Време реализације предложеног пројекта је у периоду од 08.09.2019. године до 29.09.2019. године. Укупна вредност пројекта је 24 990 еура еура и пројекат се у потпуности финансира из средстава Европске уније. Активности у оквиру пројекта подељене су на следеће активности: 1) Међународни састанак на коме ће се потписати Писмо о намерама; 2) Културни форум „Европа – наш заједнички европски дом; 3) Економски форум „Будућност Европе – запошљавање, раст и инвестиције – заједно можемо више” 4) Форум младих на тему „Уједињена Европа – сигурност, солидарност и стабилност“. (https://mun.sliven.bg/partnership)

Поспешивање запошљивости младих Рома

Град Ниш прихватио је успостављањe сарадње са Фондом за образовање Рома на остваривању мера и активности које се односе на унапређење положаја Рома у оквиру пројеката „Поспешивање запошљивости младих Рома“, фаза II, који се реализује уз подршку програма Немачке финансијске сарадње коју имплементира Немачка развојна банка КFW у име Владе Републике Немачке-Министарства за економску сарадњу и развој. Циљ пројекта је поспешивање запошљивости и повећање конкурентности припадника ромске националне мањине на тржишту рада. Пројекат обухвата практичну помоћ, ефективне и ефикасне механизме неопходне за борбу против дискриминације и стварање услова у којима Роми могу да остварују сва права са фокусом на приступ образовном систему и запошљавању. Кроз пројекат се реализују различите стручне обуке, преквалификација, стажирање у јавном и приватном сектору, чиме млади Роми и Ромкиње унапређују своје вештине, компетенције и постају конкурентни на тржишту рада. У оквиру пројекта биће успостављени механизми који континуирано унапређују професионалне вештине корисника и поспешују њихову запошљивост. Запошљавање младих Рома и Ромкиња представља сложен и вишедимензионални процес у коме је неопходно успоставити сарадњу са послодавцима из јавног и приватног сектора уз истовремено спровођење активности које јачају компетенцију младих Рома на тржишту рада. Успостављање сарадње има за циљ да постакне послодавце и активно допринесе креирању стимулативних услова запошљавања младих Рома и Ромкиња, кроз развијен индивидуални приступ рада са посебним нагласком на начело родне равноправности. Време реализације сарадње је до завршетка пројекта односно до 30.11.2021. године.

Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020

Град Ниш прихватио је учешће и суфинансирање пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020“, који у оквиру Програма  „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019 -2020“ финансира Немачка влада, а реализује HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у сарадњи са локалним партнерима, општинама и градовима у Србији. Циљ Програма и Пројекта је повећање капацитета економски и социјално угрожених група становништва и унапређење програма третмана у установама за извршење кривичних санкција и процеса реинтеграције и њихово пуно укључивање у друштво. Носилац и имплементатор Пројекта је HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. а партнер на Пројекту је Град Ниш.Укупна  вредност  Програма  на  нивоу  Републике  Србије  је  969.230,00  евра. Вредност Пројекта за Град Ниш је 72.000,00 евра од чега Град суфинанира пројекат у средствима у износу од 28.800,00 евра а Влада Републике Немачке средствима у износу од 43.200,00 евра. Пројекат ће се на територији Града Ниша реализовати у периоду од потписивања Уговора до 31.12.2020. године.  Пројекат се заснива на едукативној и економској подршци локалном развоју Града Ниша, уз примену механизама за оснаживање развоја микро бизниса у Граду. Главне активности сконцентрисаће се на директно отварање нових радних места, путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовања пословних и стручних обука. HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. подржаће спровођење постојећих стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини. У оквиру пројекта биће подржано најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховом намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка укључује: донацију у опреми или материјалу просечне вредности од 2.400,00 евра; Организацију пословних и стручних обука према потребама корисник; праћење подржаних микро бизниса.

Унапређење географско информационог система Града Ниша

Пројекат „Унапређење географско информационог система Града Ниша“, је одобрен за финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројекта за увођење и развој Географско информационих система (ГИС) у оквиру програма ЕУ за подршку локалним самоуправама ЕУ – ПРО. Општи циљ пројекта је унапређење капацитета локалне управе Града Ниша за идентификовање, регулисање и интеграцију управљања и коришћења геопросторних података побољшањем функционалности постојећих географских информационих система. Специфичини циљеви пројекта су: 1) стварање услова за побољшање процеса планирања у Нишу кроз пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима се може приступити путем интернета и омогућавање доносиоцима одлука да испитују, визуелизују и извештавају о ефективном статусу сваког слоја и користе модел резултата како би препознали и добили потребне информације за одређивање приоритета географских подручја како би се постигли циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа, 2) обезбеђивање институционалне подршке за делотворно и ефикасно управљање географским информационим системима у Нишу. Имплементација овог пројекта предвиђа успостављање информационог система заснованог на ГИС технологији са циљем анализе података за потребе планирања развоја града, праћења промена, превенције у одређеним секторима, спровођења планских докумената, побољшању наплате пореза, управљању имовином и оцени реализације планова и програма. Информациони систем ће допринети једноставнијем и ефикаснијем управљању комплексним скупом различитих података чиме ће се повећати ефикасност у доношењу благовремених мера и активности неопходних за уравнотежени и контролисани развој социо-економско-еколошког потенцијала простора града Ниша. Тиме ће се истовремено унапредити систем просторног планирања у Републици Србији прилагођавањем и јачањем институционално-организационих капацитета у сврху примене савремених информационих технологија. Један од основних циљева успостављања ГИС-а је допринос формирању инфраструктуре просторних података, чиме се стварају услови за интеграцију технологија, просторних података, бројних корисника и др., а који су неопходни за активну улогу планера у будућем планском процесу. Град Ниш у оквиру Програма EXCHANGE 5, реализује пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ у оквиру ког ће бити успостављене правне основе за развој ГИС-а, што подразумева доношење споразума и протокола о сарадњи између институција чланица ГИС-а , затим развој софтверског решења за основни ГИС чиме ће бити успостављен оснвни ГИС систем (што подразумева набавку одговарајућих лиценци, набавку хардверских компоненти, обуку као и унос тренутно доступних података.) Биће израђен лејер ( слој) „имовина“ у који ће бити унети подаци о непокретностима у власништву града као и база инвестиционих потенцијала града са приказом локација. Пројектом „Унапређење географско информационог система града Ниша“ биће реализоване активности надоградње ГИС-а увођењем нових лејера из приоритетних области: просторно и урбанистичко планирање; побољшање јавне инфраструктуре; локални економски развој и промоција инвестиција; туризам и културно-историјско наслеђе; (очување и валоризација природног, културног, архитектонског и грађанског наслеђа; хитне ситуације; заштита животне средине; пољопривредни и рурални развој; (креирање ГИС слојева за представљање класификације врсте земљишта и класификације парцела) и развојем нових алата и функционалности (развој модула за 3Д анализу и визуализацију података, развој подршке за онлајн  позадинске слојеве, развој ГИС алата за геореференцирање растерских података) као и израда андроид мобилне апликације за приступ Географском информационом систему. Укупна предложена вредност предлога пројекта је 105.700,00 евра. Учешће програма ЕУ за подршку локалним самоуправама ЕУ – ПРО  у финансирању реализације пројекта је  81,55%  а Града Ниша 18,45%.

Пројекат TOMORROW  у оквиру HORIZON 2020 програма

Град Ниш прихватио је учешће у пројекту „TOMORROW“ који се реализује у оквиру партнерства које предводи асоцијација Energy Cities, а фининсира га Европска унија у оквиру HORIZON 2020 програма (H2020 оквир LC-SC3-EE-16-2018-2019 -2020, Пружање подршке јавним органима у имплементацији Енергетске Уније), док је Уговарачко тело Европска Комисија. Општи циљ пројекта „TOMORROW“ је оснаживање локалних власти да предводе транзицију ка градовима са ниским емисијама гасова стаклене баште, који су отпорнији на климатске промене и уопште и пријатнији за живот грађана, и то спроводе ангажовањем грађана и заинтересованих страна у развоју „Мапа пута енергетске транзиције до 2050. године“. Специфични циљеви пројекта су:  развој локалних „Мапа пута енергетске транзиције до 2050. године“ за пилот градове, као амбициозних и ефикасних алата за покретање процеса декарбонизације и одрживости и започињање њиховог спровођења; развој процеса иновативног ангажовања за развој мапа пута у пилот градовима и наставак подстицања ангажовања већег броја заинтересованих страна и грађана; промовисање мапа пута међу градовима ЕУ-а као новог, ефикасног и колаборативног приступа управљања како би градови постали погоднији за живот; обучавање јавних службеника за развијање улоге лидера у транзицији и унапређења својих капацитета за укључивање грађана, посебно путем директне размене искустава (peer to peer); израда препорука у циљу побољшања правног, финансијског и друштвено-економског окружења на нивоу ЕУ и на националном нивоу. Носилац и реализатор пројекта је асоцијација Energy Cities, научни партнер на пројекту је Холандски истраживачки институт за транзицију – DRIFT, а партнери су – градови Брест (Француска), Даблин (Ирска), Брашов (Румунија), Валенсија (Шпанија), Мукрон (Белгија) и Ниш (Србија). Време реализације пројекта је 36 месеци. Укупна вредност пројекта је 1.499.767,50 евра, а пројекат се у потпуности финансира средствима Европске Уније. Вредност пројекта за Град Ниш је 79.198,75 евра.

Заједници заједно

 

Потписивањем споразума о сарадњи између НИС-а и 13 локалних заједница међу којима је и Град Ниш у Дому Народне Скупштине Србије почео је овогодишњи циклус пројекта „Заједници заједно“. Kомпанија НИС ће, у оквиру овогодишњег програма уложити готово милион евра (116,5 милиона динара) у побољшање рада здравствених установа у 13 градова и општина широм Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште, Кањижа, Пландиште). У  оквиру овогодишњег пројекта Град Ниш добиће 5 милиона динара који ће бити употребљени, пре свега, за побољшање услова у објектима примарног здравства.

Пројекат Податке отвори, на мапи се створи

Град Ниш прихватио је сарадњу на пројекту „Податке отвори, на мапи се створи“, који спроводи удружење PALGO smart а који је подржан од стране Програма Уједињених нација за развој (UNDP) у оквиру пројекта „Отворени подаци – отворене могућности“. Пројекат  има за циљ унапређење квалитета и ефикасности услуга које градови и општине пружају грађанима и привреди, а путем стварања предуслова за отварање података на локалном нивоу. Пројекат је фокусиран на промену свести у вези са неопходношћу квалитетног прикупљања, уноса и поновног коришћења података, односно увођења концепта и механизама процеса отварања података. Отварање података у поседу јавних институција ради њихове поновне употребе стратешко је опредељење Владе Србије, што је предиђено Стратегији развојом електронске управе у Републици Србији за период од 2015. до 2018. и Акционом плану за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину. Оба документа садрже посебна поглавља посвећена отварању података. Институционално, процесом отварања података руководи Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, која одржава национални Портал отворених података и представља први контакт за све институције које желе да објављују податке. Свеобухватну подршку процесу отварања података у Србији пружа Програм Уједињених нација за развој (UNDP), преко пројекта „Отворени подаци – отворене могућности”, у оквиру ког се реализује и пројекат „Податке отвори, на мапи се створи“. Овај пројекат реализује се уз подршку Светске банке, Владе Велике Британије у склопу Фонда за добру управу (GGF) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA). Сврха сарадње Града Ниша на Пројекту је подизање свести о неопходности квалитетног прикупљања, уноса и поновног коришћења података, увођење концепта и механизама процеса отварања података у Граду Нишу, унапређење капацитета Града Ниша путем менторског рада, као и отварање сетова података на веб презентацији Града Ниша и на националном Порталу отворених података.

Енергетска ефикасност у јавним зградама

Град Ниш прихватио је сарадњу на пројекту „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI EE“, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а који је подржан од стране Министарства за привредну сарадњу и развој Немачке, у партнерству са ресорним министарствима у Републици Србији: Министарством рударства и енергетике, које је надлежно за енергетику, ефикасно коришћење енергије и енергетску ефикасност, као главним политичким партнером, као и са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- које је надлежно за енергетску ефикасност у зградарству. ГИЗ и Град Ниш сарађиваће на унапређењу енергетске ефикасности у јавним зградама на локалном нивоу кроз подстицање доношења одлука о санацији зграда и развоју капацитета релевантних заинтересованих страна. Општи циљ пројекта je унапређење енергетске ефикасности у Републици Србији. Специфични циљ пројекта је повећање енергетске ефикасности у јавним зградама са фокусом на 6 500 школа и вртића у Србији. Очекивани резултати сарадње за Град Ниш су: 1. Унапређени правни оквирни услови за повећење енергетске ефикасности, 2. Град Ниш биће у могућности стању да стратешки планира обнове школа и вртића и усваја инвестиционе одлуке на основу инструмената за процену трошкова и користи мера повећања енергетске ефикасноси, 3. Експертиза и саветодавне услуге у вези са могућностима повећања енергетске ефикасности у зградарству, 4. Појачани су капацитети за спровођење ових мера у јавним зградама, 5. Домари у школама и вртићима су у стању да на одговарајући начин одржавају енергетски ефикасне системе и тиме допринесу систему енергетског менаџмента у општинама. Планирано трајање пројекта до децембра 2019.

2018

Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система

Град Ниш реализује пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“, који су Град Ниш и општина Ђуприја аплицирали у оквиру Програма Exchange 5, а који финансира Европска унија у оквиру националног програма за Србију (IPA 2014), а реализује се уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), док је Уговарачко тело Министарство финансија, сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Општи циљ пројекта  је повећање учинковитости, ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином у градовима Нишу и Ћуприји. Специфични циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљања имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима Нишу и општини Ћуприја, повећање транспарентности рада јавне администрације кроз увођење и развој Географског информационог система у граду Нишу и општини Ћуприја и креирање апликације за ГИС, како би се јавна управа приближила грађанима и привреди. Носилац и спроводилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је општина Ћуприја. Град Ниш суфинансира пројекат оквирно средствима у износу од  18.000 евра (2.250.000,00  динара),  а  општина  Ђуприја  средствима  у  износу  од 10.801,35  евра (1.350.000,00 динара). Време реализације пројекта је 18 месеци од дана закључења Уговора друге уговорене стране.

Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу

Град Ниш учествује у  пројекту „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу“ у оквиру Пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу, који спроводи Стална конференција градова и општина, уз подршку Немачке развојне сарадње, а спровди га ГИЗ у окиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Србији“. Општи циљ Пројекта је јачање капацитета Градске управе Града Ниша да управља ресурсима и подиже квалитет услуга које пружа грађанима, уз поштовање принципа добре управе. Специфични циљеви пројекта су: Градска управа града Ниша кроз развој Индекса добре управе има на располагању операционализоване показатеље добре управе и алат за учење; Административна ефикасност и делотворност, кроз спровођење пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности Градске управе. У реализацији овог Пројекта Стална конференција градова и општина (СКГО), у оквиру Пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности Градској управи Града Ниша пружа експертску подршку и стручно знање у областима унапређења ефикасности и делотворности, стандардизацијом административних поступака и процеса, унапређења знања и подршке организационом развоју ради пуне примене Закона о општем управном поступку, Закона о електронској управи и е-ЗУП-а, организационом развоју за успостављање јединственог управног места и подршку унапређењу знања и вештина, кроз обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређења постојећих или развоју нових процедура и аката у складу са развијеним моделима и најбољим праксама. Пројекат се реализује у периоду од 27.11.2018. године до 30.06.2019. године.

Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу

Пројекат „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“, је одобрен за финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројекта за израду извођачких пројеката за економску инфраструктуру у оквиру програма Подршке Европске уније за развоја општина- ЕУ ПРО Програма. Општи циљ пројекта је допринос развоју економске инфраструктуре која има потенцијала да олакша инвестиције у индустрији и развој пословања. Специфичини циљеви пројекта су: 1. Унапређење капацитета управе Града Ниша у пружању адекватне подршке економском развоју, 2. Превазилажење препрека за увођење инфраструктурног пројекта „Мултифункционални Експо центар Ниш“ кроз израду пројектне документације. Циљ изградње Мултифункционалног Експо центра је да обезбеди да Ниш буде идеално погодан домаћин широког спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, састанци, емисије и спортски догађаји. Експо центар ће генерисати постепено нове економске активности у смислу потрошње, радних места, зарада и пореских прихода за заједницу. Пројекат предвиђа као главну активност израду техничке документације за изградњу Мултифункционалне дворане – ЕКСПО ЦЕНТАР НИШ на локацији Лозни калем укупне површине 13.500 м2 који би се састојао од две потпуно одговарајуће области: Конгресне површине, укупне спратности П + 1 и укупном површином од 5.400м2 и централног сајамског/мултифункционалог простора у приземљу површине 8.100м2. Пројекат подразумева 1. Израду Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 2 Израду идејног решења; 3. Припрему урбанистичког пројекта; 4. Израду пројекта за грађевинску дозволу; 5. Израду Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 6. Техничку контролу пројекта; 7. Израду Пројекта за извођење радова. Укупна предложена вредност предлога пројекта је 70.600,00 евра без ПДВ-а. Износ донације  је 30.000,00 евра (3.750.000,00 динара) док учешће Града Ниша износи 48.720,00 евра (6.090.000,00 динара).

Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу

Пројекат „Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“ као подпројекат у оквиру пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена“ (DKTI) спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Општи циљ пројекта је унапредити систем управљања отпадом интегрисањем сакупљача секундарних сировина у систем, кроз различите, потребама прилагођене моделе. Специфични циљеви пројекта су: успостављање базе података о сакупљачима секундарних сировина у Граду Нишу; повећање стопе рециклаже у Граду Нишу; смањење количине отпада која заврше на градској депонији; унапређење рада комуналних услуга у области управљања отпадом; развој модела интеграције сакупљача у систем управљања отпадом прилагођених локалним потребама; обезбеђивање достојанствених радних места за рањиве групе. Циљ сарадње у оквиру овог Пројекта представља испитивање могућности решавања проблема неформалних сакупљача отпада у граду Нишу, кроз увођење одговарајућег система њихове регистрације, а ради праћења кретања отпада и омогућавања маргинализованим групама да се легално укључе у систем управљања отпадом, у складу са циљевима подпројекта Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“. Носилац пројекта је GIZ, а Град Ниш и Републички синдикат сакупљача секундарних сировина су сарадници на пројекту. Време реализације предложеног пројекта је 14 месеци. Укупна вредност Пројекта је 50.000 еура, а пројекат у потпуности финансира GIZ.

Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана

„Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана“, је пројекат који у оквиру Програма „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана“ финансира Немачка влада, а реализује HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у сарадњи са локалним партнерима, општинама и градовима у Србији. Циљ Програма и Пројекта је повећање капацитета економски и социјално угрожених група становништва и њихово пуно укључивање у друштво. Посебни циљеви програма су смањење сиромаштва међу економски рањивим групама, повећан приступ тржишту рада осуђеним и бившим осуђеним лицима и боља инклузија Рома у друштво. Носилац и имплементатор Пројекта је HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. а партнер на Пројекту је Град Ниш.  Вредност Пројекта за Град Ниш је 120.000.00 еура, од чега Град суфинанира пројекат у средствима у износу од 48.000,00 еура, а Влада Републике Немачке средствима у износу од 72.000,00 еура. Пројекат се на територији Града Ниша реализује у периоду од јула 2017. до 31.12. 2018. године.

Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Нишу

Пројекат „Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“, спроводи и финансира Канцеларија Програма Уједињених нација за развој ((UNDP) у Србији, уз подршку институција Републике Србије. Град Ниш је партнер на овом пројекту. Општи циљ пројекта је унапређење односа дијаспоре и Републике Србије, кроз стварање бољих услова за њихову сарадњу. Специфичан циљ пројекта је обезбедити грађанима града Ниша, примаоцима средстава из дијаспоре, али и самој локалној заједници, смањење трошкова трансфера новца од физичких лица у иностранству ка физичким лицима у Србији, коришћењем блокчејн технологије. Канцеларија УНДП у Србији покренула је прототип пројекта за дознаке засноване на блокчејн технологији које српска дијаспора из најмање четири (4) државе у дијаспори (Немачка, Швајцарска, Француска, Сједињене Америчке Државе) шаље корисницима становницима Ниша у Србији. Прототип пројекта за дознаке из дијаспоре засноване на блокчејн технологији има за циљ тестирање блокчејн технологија у изолованом окружењу за реализацију прототип пројекта, кроз приступ који ће објединити примену нових технологија, смањење трошкова трансакција, бољу транспарентност и позитиван утицај на живот становништва Ниша који су корисници пројекта. Пројектом је предвиђено да до 200 једнократних, појединачних дознака, по знатно нижој цени трансакције, буде послато из српске дијаспоре (из најмање четири (4) државе у дијаспори: Немачке, Швајцарске, Француске и Сједињених Држава) за до 200 примаоца новчаних накнада из Ниша. Пошиљалац из иностранства једноставном пријавом на безбедну платформу компаније AID:Tech шаље средства, у износу од 100 долара или 100 еура, користећи блокчејн технологију. Након уплате, прималац у Нишу добија на свој мобилни телефон или емаил адресу QR код. Електронским очитавањем овог кода прималац у Нишу може примљена средства да искористи за куповину у нишким маркетима који учествују у пројекту и за плаћање рачуна у ЈКП „Обједињена наплата“. Главна додата вредност биће уштеда која се добије преко плаћања банкарских накнада за сваку појединачну трансакцију коју изврши пошиљалац или прималац (5-7 одсто). Укупна предложена вредност предлога пројекта је 85.000 долара. Пројекат у потпуности финансира носилац пројекта Канцеларија Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији.  Време реализације предложеног пројекта је у периоду од 15.07.-15.10.2018. године. Детаљније информације доступне су на порталу  www.sigurnoilako.rs.

 

Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет

Пројекат „Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет “ је међународни историјски заснован културни пројекат који се реализује и финансира од 2009. године уз подршку Владе Доње Аустрије и аустријског Министарства за европске и спољне послове, а у сарадњи са партнерским градовима. Носилац пројекта је културна асоцијацијa ART CARNUNTUM (Аустрија), чији је оснивач професор Пиеро Бордин, а партнери на пројекту су Град Ниш и град Измит (Турска). Циљ пројекта је успостављање покиданих веза између европских градова који су у римском царству имали значајну улогу, пре свега у животу императора Константина Великог. Главни концепт пројекта је праћење великих историјских догађаја који су изменили ток светске историје и формирали темеље данашње европске културе, са дистанце од скоро 1700 година, обележавањем значајних датума везаних за римске императоре пригодним симболичним уметничким догађајима и промоцијама културно-историјског наслеђа градова – учесника. На иницијативу Министарства културе Србије, коме се обратио г-дин Бордин, у пројекат је од 2009. године укључен и Град Ниш. Захваљујући учешћу на овом пројекту успостављена је међународна сарадња у оквиру мреже градова и историјских локалитета: Кранунтум Петронел-Беч (Аустрија), Ниш (Србија), Измит – античка Никомедија (Турска), као главни учесници на пројекту због важности ових градова, а прикључени су и градови Трир (Немачка), Арл (Француска), Солун и Маратон (Грчка), Рим и Милано (Италија). На симпозујуму у новембру 2017. године донета је одлука, да се у Нишу у оквиру програма Градске славе 2018. године одржи међународна изложба „Константин и Лициније се враћају у Ниш “ уз присуство делегације градова партнера, Аустрије и Турске. Реч је о изложби фотографија које су настале у току досадашње сарадње поменутих градова и фото – приказ чињеница везаних за историју људских права. Изложба је, иначе догађај у сусрет 70. годишњици доношења УН Повеље о људским правима, који ће бити обеклежен и у склопу пројекта.

Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима

Пројекат „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ реализује Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) у оквиру ИПА 2013 (ЕуропеАид/135640/ИХ/СЕР/РС), а у сарадњи са корисницимна пројекта Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Канцеларијом за људска и мањинска права и Сталном конференцијом градова и општина. Министартсво финансија као Уговорно тело и корисници пројекта у оквиру својих овлашћења и описа посла пројекта техничке помоћи обезбеђују пуну и ефикасну реализацију пројекта, што укључује подршку на локалном нивоу. Општи циљ пројекта је директна подршка општинама и градовима у Републици Србији везана за област становања, инфраструктуре у ромским насељима и социјалне инклузије Рома, која се односи на припрему техничке документације у области становања Рома и инфраструктуре у ромским насељима и социјално укључивање Рома и Ромкиња, а све у циљу побољшања капацитета локалне самоуправе за унапређење положаја ромске популације и побољшања могућности за учешће у будућим финансијским иницијативама ЕУ и осталих донатора. Град Ниш је одабран за сарадњу у оквиру Компоненте 1 пројекта- Припрема техничке документације у области становања Рома и у ооквиру Компоненте 2 пројекта-Социјална инклузија ромске популације. Компонента 1 обухвата подршку релевантним локалним актерима у препознавању приоритетних пројеката који су усмерени на унапређење стамбених услова Рома и инфраструктурних решења у Ромским насељима и припрему техничке документације за будуће финансирање пројеката у области становања Рома и инфраструктуре у ромским насељима. Компонента 2 подразумева подршку унапређењу институционалног капацитета у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, кроз формирање и подршку функционисању мобилних тимова, подршку оперативном и финансијском планирању у тој области, као и унапређење учешћа цивилног друштва у процесу планирања, примене и праћења локалних политика од значаја за социјално укључивање Рома.

2017

Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу

Град Ниш је наставио са активностима за припрему документације за изградњу постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града кроз реализацију пројекта „Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу“, који се финансира из донаторске развојне помоћи Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (SIDA), кроз програм „Подршка развоју инвестиција у области заштите животне средине“ („PEID“) који у Србији имплементира EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Шпанија). Циљ реализације ове фазе пројекта је припрема техничке документације у складу са законодавством Републике Србије, а на основу концепта, планова и предрачуна садржаних у одговарајућим планским и другим документима. Носилац наставка реализације овог пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је Министарство за заштиту животне средине Републике Србије. Вредност финансирања израде техничке документације је 805.000,00 еура.Пројекат се састоји из шест компоненти: постројење за пречишћавање отпадних вода града Ниша (локација Цигански Кључ), постројење за пречишћавање отпадних вода града Ниша-додатни третман уља,  главни колектори до постројења за пречишћавање отпадних вода града Ниша, реконструкција колектора у Нишу, проширење колекторске мреже, постројење за пречишћавање питке воде  Медијана- третман воде од прања филтера.

Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу (Exchange 5)

Град Ниш је једна од 6 локалних самоуправа изабрана у оквиру Програма Exchange 5 компонента 2 Подршка локалним самоуправама у планирању и програмском буџетирању који финансира Европска Унија из средстава IPA 2014, а реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, преко Сталне конференција градова и општина (СКГО). Програм представља наставак дугорочне техничке помоћи и подршке у виду грантова развоју локалних самоуправа у Србији. Циљ Програма је да подржи реформу јавне управе у успостављању ефикасне, професионално и фискално одговорне администрације која пружа услугу високог квалитета грађанима и привреди, кроз правилну и свеобухватну примену програмског буџетирања као реалтивно новог модалитета у изради и спровођењу финансијских планова локалних самоуправа исказивањем програма, програмских активности и пројеката. У реализацији овог програма Европска Унија преко Сталне конференције градова и општина (СКГО), пружа техничку помоћ Граду у свим фазама буџетског циклуса и то: 1. Техничку подршку у даљем унапређењу процеса израде Одлуке о буџету у складу са Упуством за израду програмског буџета прописаним од стране Министарства финансија и 2. Подршку током израде извештаја о извршењу буџета у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма прописаним од стране Министарства финанисија. Време реализације програма до 30.04.2019. године.

Подршка унапређењу администрирања пореза на имовину и добре управе у оквиру Програма реформе пореза на имовину

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Стална конференција градова и општина и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) реализују Програм реформе пореза на имовину – подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе. Укупна подршка износи 5,9 милиона швајцарских франака, а она ће бити усмерена на 40 јединица локалне самоуправе (Пакет А) и 7 градова (Пакет Б) у Србији, за унапређење администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе. Кроз овај пројекат јединице локалне самоуправе добијају прилику да ажурирају своје базе података о некретнинама, и тиме повећају обухват наплате пореза на имовину. Пакети подршке јединицама локалне самоуправе подразумевају пружање експертске подршке и стручног знања у области унапређења администрирања пореза на имовину и јачања функције добре управе. Секретаријат за локалну пореску администрацију се испред града Ниша укључио у пројекат сматрајући да учешће у истом може значајно допринети бржем решавању проблема који се јављају у примени законских одредби, кроз давање сугестија и предлога за измене прописа и друге активности у циљу квалитетнијег администрирања пореза на имовину и у циљу ажурирања постојеће базе непокретности и повећања броја обвезника, а тиме и повећања буџетских прихода од пореза на имовину.

Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама

Национална служба за запошљавање Крагујевац у партнерству са Градом Нишом реализовала је пројекат „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ према Уговору који је потписан Делегацијом Европске уније у Србији, у оквиру Националног програма за Републику Србију, ИПА Компонента I 2012. Општи циљ пројекта је повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама, што доприноси јачању институција и општем друштвено-економском развоју у Србији, на основу виших стопа запошљавања, као и успостављању конкурентније радне снаге и повећању социјалног укључивања особа из угрожених група. Иницијални Споразум између Града Ниша и Националн службе за зхапошљавање потписан је 2015. године а активности у оквиру пројекта су настављене током 2016. и 2017. Овим споразумима Национална служба и Град Ниш су уредиле међусобне односе у области формирања две Самоуслужне радне станице, Центра за информисање и професионално саветовање и формирање „Клуба за тражење посла“ у просторијама које су власништво Града Ниша. Пројекат је завршен децембра 2017. године.

Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља

 Пројекат „Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља“, је одобрен у оквиру јавног позива за достављање предлога пројеката под називом „Обезбеђивање трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у ромским насељима“, Министарства финансија Републике Србије, Сектора за уговарање и финансирање програма финансираних из средстава ЕУ (Референца: ЕуропеАид/138222/ИД/АЦТ/РС). Носилац пројекта је Град Ниш, а партнери на пројекту су Удружење Ромкиња „Освит“ из Ниша, удружење „ЈУРОМ Центар“ из Ниша и удружење „КЛУБ ТОЛЕРАНЦИЈА“ из Београда. Време трајања пројекта је 20 месеци. Општи циљ пројекта је укључивање дела ромске заједнице у систем социјалног становања под заштићеним условима као одрживог модела унапређења животних услова. Специфични циљеви пројекта су 1) унапређење услова становања најугроженијих Ромских породица; 2) изједначавање услова становања дела ромске популације са просечним условима становања већинске популације града. Пројектом је планирано: инфраструктурно опремање локације (водовод, канализација, улично осветљење, коловози и тротоари, трафо станица), изградња стамбених објеката за 50 ромских породица, избор породица будућих станара који ће бити спроведен на основу конкурса рангирање по претходно дефинисаним критеријумима, формирање савета грађана насеља, едукативне радионице о могућностима подршке и помоћи општине и државе. Укупна вредност пројекта je 1.298.968,25 EУР, од чега је износ од 998.000,00 ЕУР донација ЕУ, тј. 76,83%, док износ од 300.968,25 ЕУР, или 23,17%, представља учешће Града Ниша и партнера на пројекту.

Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента

Сврха пројекта „Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Србији“, који финансирају Глобални фонд за заштиту животне средине (ГЕФ) и УНДП, је увођење и пружање подршке општинама широм Србије за успостављање система енергетског менаџмента (СЕМ), укључујући и информациони систем за енергетски менаџмент (ИСЕМ), затим повећање енергетске ефикасности улагања у јавне зграде и комуналне услуге, као и да се, генерално узев, омогући њихов енергетски ефикасан рад, све у складу са одредбама Закона о ефикасном коришћењу енергије. Партнери на пројекту су Привредна комора Србије, Стална конференција градова и општина (СКГО), Јапанска организација за техничку сарадњу (JICA) и Немачка развојна банка KfW. У оквиру овог пројекта  седамдесетпет корисника из основних и средњих школа, дечијих вртића, градских управа, јавних  и комуналних предузећа, месних заједница, културних институција у надлежности града Ниша  оспособљени су за прикупљање и унос података у Информациони систем за енергетски менаџмент (ИСЕМ). Овај систем дониран је Републици Србији од стране Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и представља основни софтверски алат за енергетски менаџмент. Унети подаци ће служити за мониторинг потрошње и трошкова за енергију као и за припрему годишњег извештаја локалне самоуправе о потрошњи енергије, праћење реализације годишњег циља уштеде енергије који прописује Влада републике Србије. Повезане активности ће обухватити и припрему пројеката енергетске ефикасности у јавним зградама/објектима (техничка идентификација, енергетске ревизије, израда инвестиционих пакета, итд).

2016

Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе

Пројекат „Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе” је заједнички пројекат финансиран од стране Европске уније и Савета Европе, који спроводи Канцеларија Савета Европе у Србији. Заснован је на потребама спровођења кључних приоритета Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији као и начела Европске повеље о локалној самоуправи, које пружају чврсту основу за успостављање стабилног система локалне самоуправе у Србији. Пројекат има за циљ да пружи подршку градовима и општинама у имплементацији Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Овај закон поставља основе за успостављање модерног службеничког система у локалној самоуправи што ће имати велики утицај на организацију и функционисање локалне администрације. Новине и унапређења у раду локалне управе посебно се односе на: систем управљања људским ресурсима, планирање кадрова, процедуре заснивања и престанка радног односа, обуке и стручно усавршавање, мерење и вредновање учинка запослених, систем стимулација и санкција, транспарентност процедура, итд.  Крајњи циљ ове реформе је стварање уређене и ефикасне локалне администрације чији запослени могу да одговоре на све изазове са којима се могу сусрести у оквиру својих надлежности. Пројекат је покренут почетком 2016. године и реализован у потпуности до краја 2017. године у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина. Граду Нишу додељен је сертификат за успешно усвајање Пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима у локалној самоуправи

Пројекат Студије изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода

Урађена је Студија изводљивости за пројекат постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Нишу. Студија, чија је вредност 100 хиљада евра, финансирана је из средстава донаторске развојне помоћи Шведске агенције за развој, а припрему студије реализовала је међународна организација International Management Group (IMG), кроз Програм подршке инфраструктурним пројектима у области животне средине (Environmental Infrastructure Support Programme (EISP)).

Јачање јавних служби у Нишу за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа

Заједнички пројекат Града Арла, Савета департмана Жиронд и Града Ниша „Јачање јавних служби у Нишу за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа“ подржан је и финансира се на основу Декларације за спољну активност територијалних заједница при француском  Министарству за  спољне послове и међународни развој (MAEDI) у оквиру Позива за пројекте 2016-2018. као подршка за децентрализовану сарадњу. Град Арл, Савет департмана Жиронд (први партнер) и Град Ниш покренули су децентрализовану сарадњу на управљању и унапређењу културног и историјског наслеђа. Пројекат предвиђа размену искуства и добре праксе у очувању наслеђа. Циљ Града Ниша је да дели искуства Арла да би валоризовао своје историјско наслеђе и створио алат за валоризацију и економски развој поштујући одрживи урбани развој. Компоненте које ће бити циљане су управљање општинским фондом, рад са различитим публикама и развој туристичке понуде око градитељског наслеђа. Пројекат има за циљ фаворизовање већег учешћа прихода који потичу од економских активности (туризам, услуге, угоститељство-хотелијерство) заснованих на валоризацији градитељског и природног наслеђа Града Ниша. Укупна вредност пројекта је 36.460,54 евра, од чега је допринос француских партнера 18.690,54 евра, учешће Града Ниша 9.020,00 евра, а износ кофинансирања захтеван према француском Министарству спољних послова 8.750 евра.

2015

Пројекат: „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији“.

Пројектна компонента: „Подршка ресоцијализацији осуђеника“

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: Град Ниш, Град Врање, Казнено поправни Завод Ниш и Окружни затвор Врање.

Опис пројекта: HELP ће у сарадњи са Казнено поправним заводом у Нишу извршити набавку опреме вредности од 40,000.00 евра за Казнено поправни затвор у Нишу са циљем да се ангажује већи број осуђеника који ће кроз ангажовање стећи потребно искуство и допринети бољем третману осуђеника у периоду издржавања казне.

HELP ће подржати 10 осуђеника са територије Града Ниша након периода извршења казне у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка обухвата 10 индивидуалних донација у виду опреме и/или материјала просечне вредности до 2,400.00 евра. Такође ће организовати пословне обуке за најмање 30 осуђеника, као и стручне обуке за укупно 25 осуђеника и упошљеника Казнено поправног завода у Нишу. Пословне и стручне обуке биће организоване у складу са потребама осуђеника а укључиће и пословно саветовање. Психосоцијална подршка биће обезбеђена породицама осуђеника који су корисници пројекта у сарадњи са невладином организацијом Центар за људска права из Ниша, која има неопходну експертизу у овој области.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројектне компоненте је 165.000 евра. Укупна директна улагања на територији Града Ниша су 79.625 евра. Ову пројектну компоненту Немачка Влада финансира са 100.000 евра, Казнено поправни завод Ниш са 20.000 евра, а Град Ниш, Град Врање и Окружни затвор Врање са по 15.000 евра.

Време трајања пројекта: 26 месеци

2014

Пројекат: Пројекат енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавном осветљењу града Ниша

Пројектна компонента: Део ЕБРД Регионалног програма енергетске ефикасности за западни Балкан (REEP), који нуди Техничку помоћ за припрему тенедера за пројекте енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавним објектима у Србији. Програм се имплементира у 6 пилот локалних сампоуправа, међу којима је и Град Ниш.

Носилац пројекта: Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)

Партнер на пројекту: Министарство рударства и енергетике

Опис пројекта: Техничка помоћ ЕБРД помаже у припреми и спровођењу тендера за уговарање енергетског учинка, од тренутка идентификације пројекта до праћења резултата спроведеног пројекта. ЕБРД има велико искуство у овом сектору и може помоћи у припреми одрживих пројеката, односно приликом избора, економски и технички одрживих пројеката у циљу смањења ризика за јавни сектор, ESCO компаније и банке.

Вредност пројекта: EBRD финансира ангажовање консултаната са задатком дефинисања пројекта.
Време трајања пројекта: 2014/2015

Програм: Exchange 4

Пројекат: “Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција”

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Општина Пирот

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је успостављање одрживог модела управљања имовином, кроз дефинисање портфолија имовине и праћење функционалних и финансијских резултата.

Специфични циљ пројекта је управљање имовином и координирање активности и праксе којима локална самоуправа оптимално и одрживо управља својом физичком имовином, ризицима и расходима у току животног циклуса имовине, а у сврху остваривања употребе, одржавања, коришћења и располагања.

Пројекат предвиђа да се у току његове реализације изврши сакупљањe, верификација и анализа података о имовини која је предмет трансфера у јавно власништво локалне самоуправе, креирање базе података имовине локалне самоуправе која ће бити предмет трансфера у јавно власништво, изради финансијска анализа портфолија, имовине и пројеката, изради свеобухватни план консолидованог управљања имовином, региструју поседи унети у уједињену базу података државне имовине, изграде капацитети општинског особља и званичника локалне самоуправе на пољу управљања имовином и валоризација имовине као важног економског ресурса и инструмента одрживог развоја.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 141.315,00 еура, од тога донација ЕУ износи 123.424,52 еура, а учешће партнера, града Ниша и општине Пирот износи 17.890,48 еура, као кофинансирање кроз рад на пројекту.

Време трајања пројекта: 12 месеци

ПРОГРАМ: Exchange 4 – техничка подршка

ПРОЈЕКАТ: “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Стална конференција градова и општина (СКГО)

Опис пројекта: Општи циљ програма је да допринесе процесу стратешких промена на локалном нивоу, кроз унапређење административних капацитета и ефикасности пружања услуга у јединицама локалне самоуправе у Србији.

Циљ пројекта: “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”, је унапређење стратешког планирања управљања отпадом кроз израду и усвајање ревизије Локалног плана управљања отпадом на територији Града Ниша.

Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС број 36/2009 и 88/2010), прописана је обавеза локалне самоуправе да донесе локални план управљања отпадом, којим дефинише циљеве управљња отпадом на својој територији у складу са националном Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, као и да обезбеди услове и да се стара о његовом спровођењу. Град Ниш је 2011. године донео “Локални план управљања отпрадом Града Ниша”, а затим 2013. године и Регионални план управљања отпадом нишког региона.

Ревизијом постојећег “Плана управљања отпадом Града Ниша” ће бити утврђени нови приоритети у систему унапређења управљања отпадом и побољшаља квалитета животне средине на територији Града Ниша.

Према споразуму о срадањи број 74/1 од 29. 01. 2014. године, између Града Ниша и СКГО, обавеза Града је да спроводи активности пројекта, обезбеди просторије и пружа сваку другу подршку све до завршетка израде ревизије “Плана управљања отпадом града” Ниша, да обезбеди сарадњу са запосленима/ одељењимау у Градској управи током целокупног трајања процеса израде Плана и њихово учешће на састаницама тима за координацију, као и учешће у раду радних група, да поштује смернице видљивости Европске у није, кроз све промотивне активности које се односе на стручну подршку Европске уније.

Вредност пројекта: у виду техничке подршке

Време трајања пројекта: 28.01.2014. – 31.03.2015.

2013

ПРОГРАМ: Европа за грађане

ПРОЈЕКАТ: ELAIN (Међубалканска мрежа еколошких локалних власти)

Носилац пројекта: Удружење општина Атине и Пиреја за заштиту животне средине (PE.SY.D.A.P.), са седиштем у Керацинију, префектура Атика, Грчка.

Партнери на пројекту: Град Ниш и Нови Сад-Србија, Источно Сарајево, Бања Лука и Бијељина-Босна и Херцеговина, Тирана-Албанија, Софија-Бугарска, Загреб, Осијек и Ријека -Хрватска, Букурешт-Румунија и Марибор – Словенија

Опис пројекта: Ради постизања ових циљева пројекат предвиђа више локалних и међународних састанака представника градова партнера, ради решавања еколошких проблема и размене искуства и добре праксе у области заштите живитне средине.

Обавеза Града Ниша у пројекту је да организује састанке на локалном нивоу и да учествује на међународним састанцима.

Град Ниш ће организовати три састанка на локалном нивоу, на којима ће бити присутни локални стејкхолдери, представници градске администрације задужени за заштиту животне средине, представници НВО и волонтерских група грађана. Резултати постигнути на састанцима, на којима ће тема бити проблеми заштите животне средине у граду, биће презентовани на међународним састанцима који ће бити одржани у Тирани, Бијељини и Атини. Друга обавеза Града је присуство његових представника медуђународним састанцима учесника у пројекту. Циљ ових састанака је препознавање заједничких проблема, размена искуства и добре праксе у области заштите животне средине градова партнера.

Вредност пројекта: Град Ниш као партнер на пројекту нема финансијске обавезе у пројекту. Обавезе града Ниша су да активно учествује у активностима пројекта, организује састанке на својој територији и учествује на међународним састанцима на којима ће се преносити искуства са локалних догађаја и разговарати о могућим решењима.

Време трајања пројекта: 24 месеца

ПРОГРАМ: ИПА Програм прекограничне сарадње Србија–Бугарска 2007 – 2013

ПРОЈЕКАТ: „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека” (ЕКО-МИЛК)

Носилац пројекта: Фондација „Др Стамен Григоров”, Република Бугарска

Партнери на пројекту: Општина Тран, Република Бугарска, Град Ниш, Република Србија и Удружење “Кластер сирева ЈУГ”

Опис пројекта: Циљ програма је јачање територијалног зближавања бугарско-српског пограничног регина, повећање његове конкурентности и стабилан развој кроз економску, социјалну и еколошку сарадњу. Пројекат се односи на фармере и млекаре у руралним незагађеним регионима са обе стране границе где су клима и агро екомомки фактори добра предиспозиција за развој сточарства планинског и брдовитог типа. Ово је главни извор прихода људи у овом региону али фарме су углавном мале породичне, исто тако производња није органски сертификована. Сертификат би омогућио боље маркетиншке могућности и бољи профит. Продуктивност крава и оваца на малим и средњим фармама и даље је ниска услед сиромашне исхране и одсуства селекције. Мали фармери немају довољно механизације, способности и потребних вештина за примену модерног и профитабилног фармерства и нису довољно информисани о иновацијама на овом пољу, а самим тим нису у могућности да одговоре високим захтевима и стандардима које прописује регулатива ЕУ.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 184.352,63 евра. Вредност пројекта за Србију износи 75.903,14 евра, од чега је донација ЕУ 64.517,67 евра, а учешће партнера Града Ниша и Удружења “Кластер сирева ЈУГ” 11.385,47 евра.

Време трајања пројекта: 12 месеци

Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: локалне самоуправе градова Ниша, Пирота и Смедерева, Lions Club International-LCIF, Nova konsalting, Национални економски ромски комитет, Републички синдикат сакупљача секундарних сировина и Yurom centar.

Опис пројекта: Циљ пројекта је допринос укључивању маргинализованих Рома и других социјално угрожених група становништва у друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама. Посебан циљ пројекта је омогућавање Ромима и другим угроженим групама становништва бољи приступ тржишту рада.

Пројектом ће се постићи мотивација припадника циљне групе на активно тражење посла, укљученост у мере активног запошљавања, успостављање стратешких партнерстава и побољшање могућности запошљавања Рома и других угрожених група становништва, подстицајем предузетништва и развоја кооператива. Кроз пројекат ће се организовати стручна усавршавања усмерена на занимања неопходна на локалном тржишту, што ће допринети побољшаним квалификацијама, компетенцији и конкурентности циљаних делова становништва на тржишту рада.

У оквиру пројекта биће одржано најмање 27 тематских радионица, 211 пословних и 135 стручних обука за незапослене Роме и друге угрожене групе становништва. Креираће се развој start-up бизниса и предузетништва и биће подржана најмање 83 клијента у намерама за запошљавање и развој пословних делатности, од чега 41 клијент кроз донацију у виду опреме вредности 2.400 €, а 42 клијента у вредности од 1.200 €. Биће подржане три кооперативе кроз набавку опреме у вредности од 15.000 € и обезбеђивање одговарајућих пословних и стручних обука и пословног саветовања.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 1.048.936,50 € и пројекат финансира Влада Републике Немачке у износу од 600.000 €, градови и општине укључени у пројекат у износу од 271.892,50 €, Lions Club International-LCIF у износу од 109.364 € и клијенти подржани кроз пројекат у износу од 67.680 €.

Вредност пројекта за Град Ниш је 251.135 €, од чега Град суфинанира пројекат у износу од 125.567,50 €.

Време трајања пројекта: Пројекат ће бит реализован у периоду од 2013. до 2016. године.

2012

ПРОГРАМ: EU MISP – Програм подршке развоју општинске инфраструктуре

ПРОЈЕКАТ: Студија изводљивости за Логистички центар Слободне зоне Југ – током израде студије преименован у Студија изводљивости Логистичке зоне Ниш

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Регионална развојна агенција Југ д.о.о., Слободна зона Југ (СЗ Југ д.о.о.)

Опис пројекта: Техничка подршка изради Студијe изводљивости за изградљу Логистичке зоне Ниш, смештене у оквиру комплекса Аеродром Константин Велики у Нишу. Спровођење пројекта предвиђа две фазе. Прва фаза, која је предмет Студије изводљивости предвиђа инфраструктурно опремање читаве Логистичке зоне и изградњу управне зграде, у којој ће бити смештени и пратећи сервиси Логистичке зоне Ниш, паркинга затвореног и отвореног типа, претоварну рампу и основне елементе логистичке зоне. Предвиђена вредност радова на изградњи прве фазе пројекта је 6,8 милиона еура од чега према Студији изводљивости 64,8% представља учешће гранта ЕУ. У другој фази је планирана изградња различитих објеката у функцији логистичке зоне Ниш, који се могу финансирати из јавних средстава, приватних извора или путем јавно-приватних партнерстава.

Вредност пројекта: Техничка подршка

Време трајања пројекта: две године

ПРОГРАМ: СКЛ Интернатионал – Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција

ПРОЈЕКАТ: Развој локалне енергетике и енергетске ефикасности

Носилац пројекта: Град Векше (Växjö)

Партнер на пројекту: Град Ниш и општине Кула и Варварин

Опис пројекта: Сврха и циљ Програма “Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција” је јачање капацитета локалне самоуправе у Србији, које требају да одговоре захтевима у процесу придруживања ЕУ. Програм обухвата следеће компоненте:

 • Приступање Србије ЕУ и утицај приступања на локални ниво власти
 • Заштита животне средине
 • Родна равноправност на локалном нивоу
 • Регулаторни оквир локалне самоуправе за повољније пословно окружење
 • Јачање капацитета СКГО
 • У склопу компоненте за заштиту животне средине, Шведске локалне самоуправе заједно са српским општинама спроводе краткорочне пројекте и размене знања и техника. Успостављена су три одвојена партнерства између три шведске општине и три кластера сачињена од 3 до 4 општине у Србији. Фокус партнерских пројеката је усмерен на теме:
 • Стратешко Управљање отпадом
 • Енергетика
 • Бука и загађење ваздуха

Такође, партнерски пројекти се баве великим бројем хоризонталних питања, као што су подизање јавне свести, родна равноправност, транспарентност, утврђивање цена комуналних услуга, ЕУ интеграција.

Очекује се да ће искуства стечена током реализације партнерских пројеката довести до примера добре праксе, који онда могу бити применљиви у другим српским општинама, или коришћени у политичком дијалогу СКГО-а са Владом. Такође, од партнера се очекује да ће заједнички разрадити модалитете сарадње базиране на искуствима шведских општина у предметним тематским областима, а све са циљем ефикасније примене закона и успешнијег бављења проблемима у домену заштите животне средине на локалном нивоу.

Након евалуације достављених упитника, по унапред утврђеним критеријумима, град Ниш и општине Варварин и Кула су одабрани да буду део кластера који ће се бавити питањима локалне енергетике и енергетске ефикасности. Партнерска јединица локалне самоуправе из Шведске је град Векше (Växjö).

Предлогом Плана активности у оквиру ове теме, чланице српског кластера су се обавезале да уз помоћ представника из града Векше припреме своје локалне енергетске развојне планске документе, касније дефинисаних као „Енергетска мапа пута“. „Енергетска мапа пута“ ће локалним самоуправама у Србији дефинисати дугорочне и краткорочне циљеве у области енергетике, а све на основу искустава и знања које је град Векше прикупио на путу до добијања титуле „Најзеленијег Града у Европи“.

Вредност пројекта: 115.000€

Време трајања пројекта: 1.сеп 2012. – 30.сеп 2014.

ПРОГРАМ: TEMPUS

ПРОЈЕКАТ: SD Train

Носилац пројекта: Конзорцијум универзитета: KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, TU Delft, Barcelona tech UPC, Politecnico di Torino, Универзитет Београд, Универзитет Крагујевац, Универзитет Бања Лука, Универзитет Источно Сарајево, Универзитет Подгорица.

Партнер на пројекту: СКГО (Стална Конференција Градова и Општина из Србије), СОГРС (Савез Општина и Градова Републике Српске), ЗОЦГ (Заједница Општина Црне Горе)

Опис пројекта: Пројекат је осмишљен тако да припреми и успостави систем за обуку органа локалних самоуправа у циљу унапређења нивоа експертизе у областима енергетике и заштите животне средине и тиме олакша квалитетно управљање и одрживи развој инфраструктуре у земљама западног Балкана.

Асоцијације локалних власти земаља Западног Балкана представљају локалне самоуправе партнерских земаља, који су главна циљна група за реализацију Пројекта. Овакав приступ обезбеђује шири утицај резултата пројекта о одрживом развоју јавне инфраструктуре и енергетске ефикасности у партнерским земљама.

Пројектни тим, између осталог, има за циљ да развије програм обуке за изградњу капацитета особља локалних самоуправа у областима одрживе инфраструктуре, енергетске ефикасности, да унапреди капацитете партнерских Универзитета у овим областима, а истовремено реализује израду Студије случаја из области енергетике за неку од локалних самоуправа из региона и обезбеди континуитет обуке ван програма финансирања.

Заједничким радом на Пројекту дефинисане су теме којима би требало посветити обуке, тако да је град Ниш преузео обавезу учешћа у организацији обука које ће спроводити Рударско-геолошки факултет и Машински факултет Универзитета у Београду, а које су намењене првенствено запосленима у администрацији управе. Такође, дефинисано је да обуке буду посвећене темама: Индикатори одрживог развоја за локалне самоуправе (Рударско-геолошки факултет) и Енергетска ефикасност у јавним зградама (Машински факултет).

Као посебно значајан бенефит из учешћа града Ниша у пројекту, предложено је да град Ниш буде одабран као локална самоуправа која ће током пројекта добити значајан стратешки документ, односно Студију случаја за унапређење даљинског грејања. За израду ове студије задужени су Универзитети из Београда и Крагујевца, а обавезни су да при изради користе методологије које су развили европски партнери, односно тзв. Партиципаторy Бацкцастинг методологију.

Вредност пројекта: око 817.544,20€

Време трајања пројекта: 2012-2014

2011

ПРОГРАМ: ИПА 2008 – Компонента помоћ транзицији и изградњи институција

ПРОЈЕКАТ: Говорите европски – програм професионалног развоја за приступање Европској унији

Носилац пројекта: Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије

Партнер на пројекту: Британски савет, Европски институт за јавну управу из Мастрихта и Европски колеџ из Брижа

Опис пројекта: пројектом је предвиђен професионални тренинг и пракса у Европској унији за више од 200 државних службеника и запослених у локалној самоуправи у Републици Србији, који раде на пословима значајним за припреме у приступању Србије у ЕУ. Шест службеника из градске управе и градских општина је прошло ову обуку.

Вредност пројекта: Техничка подршка

Време трајања пројекта: три месеца


Програм: ИПА Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске 2007 -2013

Пројекат: Развој одрживог управљања и коришћења шума

Носилац пројекта: Регионални директорат за шумарство Софија, Бугарска

Партнери: Град Ниш односно Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша

Опис пројекта: Кроз реализацију заједничког пројекта са Бугарском може се очекивати раст еколошке свести и потребе да се шуме чувају од даљег уништења. Пројекат предвиђа покретање кампање за заштиту шума и покретање процеса успостављања одрживог коришћења и управљања шумама као недељивог еколошког система који не познаје државне границе. Повезивањем свих фактора који имају утицај на коришћење и управљање шумама у обе земље повећала би се брзина реаговања на ванредне ситуације изазване природним катастрофама. Поред еколошког пројекат има и развојни карактер јер предвиђа упознавање са међународним протоколима и системом управљања шумама.

Вредност пројекта: Укупан буџет пројекта је 200 хиљада евра, од којих је 75 хиљада предвиђено за реализацију пројекта у Србији.

Време трајање пројекта: 12 месеци

Пројекат (односно, програм): Програм подршке општинама IPA 2007 – Добра управа , планирање и пружање услуга

Носилац пројекта (односно, програма): Овај програм финансира ЕУ а спроводи конзорцијум који спроводи GIZ-IS у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.

Партнер (односно учесник): Град Ниш

Опис пројекта: Пројекат предвиђа пружање техничке подршке од стране MSP IPA 2007 у изрaди капиталног инвестиционог плана у циљу развијања система планирања и буџетирања капиталних инвестиција и прецизног сагледавања кредитне способности Града и могућности инвестирања.

Трајање пројекта: 21 месец

 

2010

Пројекат: Подршка избеглим и интерно расељеним лицима и Србији

Носилац пројекта: Међународна организација за миграције (МОМ)

Партнери: НВО Енека, Град Ниш

Опис пројекта: Пројекат предвиђа пружање финансијске и техничке подршке за 45 избеглих и интерно расељених лица, укључујући и један број социјално угрожених локалних становника. Потенцијални корисници подршке треба да предложе економски исплативе пословне идеје, како би остварили могућност да добију право на коришћење опреме или материјала просечне вредности од 1.500,00 евра. Корисници са којима се потпише уговор о донацији, биће у обавези да похађају обуку неопходну за одабране пословне делатности као и да обаве друштвено користан рад, који ће бити организован у сарадњи са Градом.

Вредност пројекта: Вредност ове компоненте програма износи 67.500,00 евра а финансира га Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији

Време трајање пројекта: 10 месеци

Програм: СЕЕНЕТ

Пројекат: Јачање капацитета града Ниша за амбијентални туризам

Носилац пројекта: Регија Трентино, Град Тренто, Таволо Трентино

Партнери: Пећ, Никшић, Скадар, Краљево

Локални партнер: ТОН

Опис пројекта: побољшање животних услова становништва у руралном подручју и заштита природног богатства, као и унапређење смештајних капацитета, укључење града Ниша у мрежу амбијнталног и еко туризма, сензибилизација локалног становништва, промоција туризма и туристичког потенцијала у Нишу. Комплетну пројектну документацију за изградњу 11 стамбених објеката и етно ресторана са информационом рецепцијом израдиће Завод за заштиту споменика.

Вредност пројекта: 151.141 €. Министарство иностраних послова Републике Италије финансира пројекат са 104.819 €, град Ниш са 46.322 од чега је учешће ТОН-а 30.000 евра)

Време трајање пројекта: 36 месеци

Програм: Exchange 3

Пројекат: Оснивање центра за одрживи развој пројеката,пројектовање и спровођење пројеката према стандардима Европсе уније

Носилац пројекта: Општина Лазаревац

Партнери: Град Ниш

Опис пројекта: У току реализације пројекта запослени у Пројектном центру Управе за привреду,одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша ће пренети искуство и добру праксу запосленима у Oпштини Лазаревац у оснивању и функционисању Пројектног центра по стандардима ЕУ.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 140.524,65€. Делегација ЕУ финансира пројекат у износу од 119.445.95€, а учешће Oпштине Лазаревац износи 21.078,70€.

Време трајање пројекта: 12 месеци

Програм: Exchange 3

Пројекат: Побољшање градских услуга и капацитета управљања у Граду Нишу

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: НВО Балкански развојни тим из Ниша и град Архус, Данска

Опис пројекта: Пројекат представља организацију ефикасне и модерне локалне самоуправе и активности на локалном економском развоју кроз модернизацију Градског услужног центра како би:

 • унапредио пружање градских комуналних услуга грађанима и фирмама оснивањем Кол центра (Call Centre),
 • унапредио протока информација
 • унапредио пружање услуге грађанима и фирмама у издавању дозвола,
 • унапредио знања запослених у градским управама посетом и прихватањем примера добре праксе граду Архусу (Данска).

Вредност пројекта: 143.000,00€ (Делегација Европске Уније финансира 85.3% укупне вредности пројекта а учешће Града у пројекту износи 14,70%.)

Време трајање пројекта: 15 месеци

Програм: Регионалног-економског програма развоја 2 (RDEPR 2)

Пројекат: Сиреви кластера југ

Линк: www.klastersireva.rs

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: Општина Пирот, Општина Прокупље и Обласна развојна асоцијација “ЈУГ”

Опис пројекта: Пројекат предвиђа повезивање главних актера млекарске индустрије региона, побољшање наступа на тржишту преко повећања укупне понуде уједначеног, сертификованог нивоа квалитета производа уз сарадњу са локалним и регионалним организацијама и институцијама, као и једнаку заступљеност и улагање у сва три округа без обзира на величину појединих градова или округа.

Вредност пројекта: 350.220,23 € (ERDF фонд финансира 87,62% од укупне вредности пројекта)

Време трајање пројекта: 15 месеци

Програм: Програм подршке регионалној сарадњи а у оквиру пројекта „Мониторинг природне средине у критичним зонама, техничка помоћ за елаборацију планова и програма, за чување, заштиту и побољшање стања природних ресурса на загађеним локацијама“

Пројекат: Мониторинг и санација загађених зона из којих се обезбеђује снабдевање пијаћом водом Града Ниша

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: Регион Пуља, Италија, AQP Acquedotto Pugliese Spа D.O.O. и ЈКП Наисус

Опис пројекта: побољшање знања локалног становништва Ниша о правилној употреби пијаће воде и заштити и рационализацији снабдевања водом и повећање капацитета градског планирања са циљем покретања ефикасних активности заштите осетљивих подручја и формулисање прецизних захтева за финансирање упућених међународним институцијама (на пр. EU-IPA)

Вредност пројекта: 193.262 €

Време трајање пројекта: 2 године

Програм: Млади у акцији, Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Млади – Исправан смер

Носилац пројекта: АЛДА – Град Молфалконе

Партнери: Град Ниш, филијале Агенције локалне демократије из Италије, Србије, БиХ, Хрватске, Грузије и Црне Горе

Опис пројекта: Обука 180 младих људи и образовање из 14 инфо-тачака, специјализованих за европске програме младих и оснивање четири омладинске мреже: инфо-дескова, амбасадора младих, европске волонтерске службе и уједначеног образовања

Вредност пројекта: 461.538€

Програм: Транснационална сарадња – IPA – ERDF

Пројекат: Оснивање кластера на јадранско-дунавском подручју – територијални маркетинг на јадранско-дунавском подручју

Линк: www.adcproject.eu

Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Смањење сиромаштва кроз локални одрживи развој у јужној Србији

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Партнер на пројекту: Град Ниш, ENECA – Economic Expert Community Association из Ниша и EDEAS – Economic Development Association из Бујановца

Опис пројекта: Циљ пројекта је унапређење локалног економског развоја града Ниша отварањем нових радних места, пружањем подршке Стратегији развоја града Ниша и развоју микро, малих и средњих предузећа.

Пројекат се састоји од следећих компоненти:

 1. Креирање нових радних места кроз развој start-up бизниса и предузетништва
  У склопу ове компоненте подржано је најмање 80 клијената у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности.
 2. Развој кооперативаЦиљ ове активности је да се подржи оснивање и развој пољопривредних и других произвођачких кооператива у Граду Нишу како би се комбиновањем расположивих ресурса допринело ефикаснијем тржишту и брендирању производа, као и побољшању прихода чланова кооператива. У оквиру ове компоненте подржане су две кооперативе.
 3. Унапређење управљања отпадомУнапређење управљања отпадом у граду Нишу је посебна иницијатива заснована на Стратегији развоја града Ниша. У оквиру ове компоненете подржано је 15 клијената.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је за Град Ниш је 320.000 EUR, а Град суфинансира пројекат са 130.000 EUR.

Време трајања пројекта: Пројекат jе реализован у периоду од 01.07.2010. године до 31.12.2011. године.

 

2009

Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка

Пројекат: Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији

Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Партнер на пројекту: Град Ниш и ENECA – Economic Expert Community Association из Ниша.

Опис пројекта: Циљ пројекта је унапређење локалног економског развоја града Ниша отварањем нових радних места, пружањем подршке Стратегији развоја града Ниша и развоју микро, малих и средњих предузећа. У пројекат је укључено 90 клијената.

Вредност пројекта: Град суфинансира пројекат са 90.000 EUR.

Време трајања пројекта: пројекат jе реализован у 2009.години.

Програм: Exchange 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама

Пројекат: Локална самоуправа Града Ниша на путу ка европским интеграцијама

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Делегација ЕУ у Србији, СКГО

Опис пројекта: Управљање људским ресурсима, едукација средњег менаџмента и едукација радника

Програм: Exchange 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама

Пројекат: Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2010-2014. године

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Делегација ЕУ у Србији, СКГО

Опис пројекта: Имплементација Стратегије развоја града Ниша кроз дефинисање приоритетних пројеката

Програм: Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Путници Јадрана

Носилац пројекта: Регија Пуља

Партнери: Град Ниш, градови у Хрватској, Грузији и Црној Гори

Опис пројекта: Валоризација културних и туристичких потенцијала јадранске регије и заједнички сајт

Вредност пројекта: 1.300.000€

Програм: Програм техничке помоћи у управљању медицинским отпадом у Републици Србији

Пројекат: Центар за третман медицинског отпада у Нишавском округу (Трупале)

Носилац пројекта: Министарство здравља

Партнери: ЕАР, Град Ниш

Опис пројекта: Изградња и опремање центра за третман медицинског отпада са подручја округа

Вредност пројекта: 80.000€

2008

Програм: Interreg III A Transadriatic

Пројекат: Територијални маркетинг

Носилац пројекта: Регија Емилиа Ромања АЛДА

Партнери: Регија Пуља, Венето и Јулијска крајина и градови западног Балкана: Ниш, Приједор, Завидовићи, Мостар, Суботица и Крагујевац

Опис пројекта: Мапирање потенцијала и маркетинг у области туризма, машинске индустрије, локација на заједничком сајту www.balkansontheweb.net

Вредност пројекта: 680.000€
Линк: www.balkansontheweb.net

2007

Програм: Exchange 1

Пројекат: Функционално унапређење Пројектног центра Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша кроз јачање људских и техничких ресурса за израду и управљање пројектима у складу са стандардима ЕУ

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, Град Емполи (Италија)

Опис пројекта: Опремање Пројектног центра и едукација радника ГУ за успостављање оптималног модела приступа међународним институцијама и фондовима

Вредност пројекта: 66.265€

Програм: CARDS

Пројекат: Изградња канцеларије Правосудног центра у Нишу

Носилац пројекта: Општински суд у Нишу

Партнери: EAR, Град Ниш

Опис пројекта: Реконструкција и адаптација таванског простора у згради Палате правде и отварање канцеларије Правосудног центра у Нишу

Вредност пројекта: 438.999€

2006

Програм: Подршка унапређењу услова смештаја избеглих и интерно расељених лица у Србији

Пројекат: Социјалног становања у заштићеним условима

Носилац пројекта: ИОМ, Хоусинг Центар

Партнери: ЕАР, Град Ниш

Опис пројекта: Изградња стамбених објеката за колективно становање – 16 стамбених јединица у првој фази и 12 стамбених јединица у другој фази. 80% биће намењено смештају расељених лица смештених у колективним центрима а 20% локалном социјално угроженом становништву са територије града Ниша.

Програм: Енергетски оптимизација (Посебни Фонд ЕАР-ЕЕ у зградарству)

Пројекат: Енергетска оптимизација зграде Гинеколошко-акушерске клинике у Нишу

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнери: ЕАР, РС Агенција за енергетску ефикасност

Опис пројекта: Замена термоизолације спољашњих зидова, замена прозора PVC прозорима и израда нове фасаде

Вредност пројекта: 154.976€