Решења

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш број 06-237/2023-14-02 од 23.03.2023. године и Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш број 06-238/2023-02 од 23.03.2023.

Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022.годину, микро привредним друштвима/стартап тимовима у циљу развијања иновативних делатности са територије Града Ниша

Решење о формирању прелиминарне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. Години