Мреже градова

Град Ниш придружио се Институту региона Европе (Institut der Regionen Europas – IRE) европској мрежи општина, градова и региона. Институт региона Европе, као независни институт, кроз специјалистичке конференције, научне студије, иницијативе и публикације доприноси бољој информисаности у Европи и о њој, развоју потенцијала европских региона и промовисању сарадње и дијалога између региона Европе. Преко 150 региона, градова, институција и компанија су чланови ове европске мреже. Уједињује их заједничка брига да се значај поднационалног нивоа учини видљивијим и да се ојача у процесу политичког одлучивања. Чланством Града Ниша у Институту региона Европе допринеће се директном повезивању са локалним и регионалним властима у ЕУ а тиме и оснаживању услова за нове развојне перспективе у циљу спровођења политике развоја и коришћења приступних фондова, коју институт пружа регионалним и локалним властима.

ИНСТИТУТ РЕГИОНА ЕВРОПЕ

МРЕЖА БАЛКАНСКИХ ГРАДОВА Б40

Град Ниш придружио се Мрежи балканских градова Б40 (Balkan Cities Network B40) која окупља 52 града из 11 земаља региона са заједничком визијом европске будућности и циљем унапређења и проширења сарадње међу градовима у региону Балкана. Витална питања са којима се суочавају локалне самоуправе превазилазе границе једне земље. Проналажење решења за ове изазове могуће је првенствено кроз сарадњу и солидарност на регионалном нивоу. У том контексту Мрежа блаканских градова Б40 је корак у развоју нове платформе за сарадњу са нагласком на критичну важност локализације нове урбане агенде и циљева одрживог развоја. .

Град Ниш приступио је Асоцијацији европских градова кулуре (Alliance de Villes Européennes de Culture – AVEC).

Циљ приступања Асоцијацији је усвајање европских стандарда квалитета у управљању културном и историјском баштином града, као и управљању актуелним културним стваралаштвом и њихово развијање у складу са принципима одрживог развоја.

АСОЦИЈАЦИЈА ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА КУЛТУРЕ

Град Ниш је приступио ECAD-у маја 2007. године на 14. Конференцији градоначелника градова који су чланови ECAD-а у Истанбулу. 

ECAD – European Cities Against Drugs (Европски градови против дрога) је водећа европска, непрофитна организација, са седиштем у Шведској, која промовише Европу без дрога и развија иницијативе против злоупотребе дрога подржавајући Конвенције Уједињених Нација против легализације дрога.

ЕВРОПСКИ ГРАДОВИ ПРОТИВ ДРОГА

АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Energy Cities је европска асоцијација локалних власти које се баве креирањем своје енергетске будућности. Основана је 1990 и представља више од 1000 локалних власти из 30 земаља.

Град Ниш је члан Асоцијације градова за енергетску ефикасност и промоцију одрживих енергетских стратегија кроз локално деловање од 2003.

Циљ приступања Лиги историјских градова је међународна промоција историјског и културног наслеђа Града Ниша, као и успостављање сарадње са другим градовима чланицама.

ЛИГА ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА

НАЦИОНАЛНА АЛИЈАСНА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Град Ниш је члан Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) настала је као иницијатива формирана у оквиру програма “Подстицај економском развоју општина” (МЕГА), финансираног од стране америчког народа кроз америчку Агенцију за међународни развој (УСАИД), а који реализује Урбан Институт из Вашингтона.

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду 1953. године, a реформисана 1998. године, са циљем развоја и унапређења локалне самоуправе, повезивања и сарадње градова и општина ради остваривања заједничких интереса, успостављања сарадње на локалном и међународном новоу и утврђивања заједничких интереса и циљева чланица.

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА