Мреже градова

АСОЦИЈАЦИЈА ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА КУЛТУРЕ

Град Ниш приступио је Асоцијацији европских градова кулуре (Alliance de Villes Européennes de Culture – AVEC).

Циљ приступања Асоцијацији је усвајање европских стандарда квалитета у управљању културном и историјском баштином града, као и управљању актуелним културним стваралаштвом и њихово развијање у складу са принципима одрживог развоја.

Град Ниш је приступио ECAD-у маја 2007. године на 14. Конференцији градоначелника градова који су чланови ECAD-а у Истанбулу. 

ECAD – European Cities Against Drugs (Европски градови против дрога) је водећа европска, непрофитна организација, са седиштем у Шведској, која промовише Европу без дрога и развија иницијативе против злоупотребе дрога подржавајући Конвенције Уједињених Нација против легализације дрога.

ЕВРОПСКИ ГРАДОВИ ПРОТИВ ДРОГА

АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Energy Cities је европска асоцијација локалних власти које се баве креирањем своје енергетске будућности. Основана је 1990 и представља више од 1000 локалних власти из 30 земаља.

Град Ниш је члан Асоцијације градова за енергетску ефикасност и промоцију одрживих енергетских стратегија кроз локално деловање од 2003.

Циљ приступања Лиги историјских градова је међународна промоција историјског и културног наслеђа Града Ниша, као и успостављање сарадње са другим градовима чланицама.

ЛИГА ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА

НАЦИОНАЛНА АЛИЈАСНА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Град Ниш је члан Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) настала је као иницијатива формирана у оквиру програма “Подстицај економском развоју општина” (МЕГА), финансираног од стране америчког народа кроз америчку Агенцију за међународни развој (УСАИД), а који реализује Урбан Институт из Вашингтона.

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду 1953. године, a реформисана 1998. године, са циљем развоја и унапређења локалне самоуправе, повезивања и сарадње градова и општина ради остваривања заједничких интереса, успостављања сарадње на локалном и међународном новоу и утврђивања заједничких интереса и циљева чланица.

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА