енергетски менаџер града ниша
енергетски менаџер града ниша

БОЈАН ГАЈИЋ

БОЈАН ГАЈИЋ

Телефон:
Е-пошта:

Рођен је у Нишу 1972. године. Завршио је Гимназију „Бора Станковић“, дипломирао на Машинском факултету у Нишу, смер процесно машинство, највишом оценом.

Енергетски менаџер града Ниша је од 13.06.2019. године.

Био је енергетски менаџер општине Књажевац, шеф Одсека за комуналне послове и енергетику у Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе у Нишу.

Био је технички директор комапније „Металопрерада“ Ниш и сарадник у групи за издавање сертификата из области заштите на раду МИН Института за заштиту на раду.

Поседује лиценцу енергетског менаџера у области општинског енергетског менаџера као и многобројне сертификате:

  • Сертификат за тренера за уговарање енергетских учинака (ESCO) – Немачка техничка помоћ за међународну сарадњу, Братислава, 2016. године;
  • Сертификат о обуци о јавним политикама ЕУ – Правни факултет Ниш, 2015. године;
  • Сертификат о учешћу у Пројекту примене методологије партиципативног бек кастинга „Ка одрживијем грејању и хлађењу у Нишу, Србија“ – KTH – Royal Institute of Technology, Стокхолм, Шведска, 2015. године;
  • Сертификат о учешћу на курсу „Одрживи индикатори за локалне самоуправе“, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2014. године; IMAGINE семинар “На путу ка скоро нултим енергетским градовима“, Бугарска, 2014. године;
  • Сертификат о учешћу на тренингу „Имплементација мера енергетске ефикасности“ – Швајцарска организација за развој и сарадњу, Ниш, 2013. године.

Учесник је и других тренинга и обука у земљи и иностранстви уз области енергетске ефикасности, енергетске развојне политике ЕУ, припреме енергетстског биланса и припреме пројеката енергетске ефикасности на локалном нивуо, локалног одрживог развоја и друго.

Аутор је више стручних радова из области енергетске ефикасности објавњених у реномираним публикацијама.

Говори енглески језик, пише и чита на француском и немачком језику.

Ожењен је, отац двоје деце.