Канцеларија за локални економски развој

Канцеларија за локални економски развој

Адреса:
Генерала Милојка Лешјанина 39, 18105 Ниш
Телефон:
Е-пошта:
Веб портал:
директор

Душан Радивојевић

Телефон:
Е-пошта:

Драгана Стојановић Крстић

Телефон:
Е-пошта:
лице задужено за заштиту података о личности

Документи

Организација канцеларије за локални економски развој

Ми смо канцеларија Града Ниша основана за пружање помоћи и логистике привредним субјектима у циљу стварања квалитетног пословног окружења и привлачења страних и домаћих инвестиција.

Канцеларија за локални економски развој је стручни тим састављен од људи различитог профила – професионалаца у локалној администрацији, посвећених свом послу.

Запослени у Канцеларији покрећу иницијативе, дају решења и спроводе свакодневне активности, садржане у мисији Канцеларије за локални економски развој.

Тим посвећен развоју локалне и регионалне заједнице и фокусиран на:

 • Израду стратешких планова и програма као и локалног правног оквира, у складу са стратешким циљевима кроз приватно-јавни дијалог са партиципативним учешћем представника пословне заједнице,

 • Припремање и реализацију Програма локалног економског развоја Града и израду Локалног акционог плана запошљавања,

 • Побољшање услуга пословној заједници, пружање подршке и старање о примени и унапређењу стандарда повољног пословног окружења,

 • Боље разумевање потреба пословне заједнице за изградњу пословног окружења кроз континуиране анализе и стално праћење економских показатеља, као и управљање инструментима локалне развојне политике,

 • Смањење ризика и побољшање стабилности пословања,

 • Запошљавање, побољшање тржишта рада и људских ресурса,

 • Подршку иновацијама и новим идејама као нашег покретача развоја,

 • Побољшање услова за предузетништво, покретање предузећа и пословање малих предузећа,

 • Развијање инфраструктуре која ће бити у функцији локалног развоја, у складу са потребама и потенцијалима локалне економије,

 • Побољшање квалитета живота у локалној заједници кроз више радних места, веће плате и бољи стандард грађана,

 • Подршку и подстицање улагања, бригу о постојећим улагањима и њиховом проширењу, квалитет улагача,

 • Припремање и руковођење развојним, инфраструктурним и инвестиционим пројектима,

 • Прикупљање статистичких података, формирање база у циљу статистичког сагледавања кретања у готово свим областима економског и друштвеног живота,

 • Припрему и праћење реализације инвестиција у Граду, планираних програмима уређивања грађевинског земљишта и одржавање комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја,

 • Израду и праћење реализације програма који се односе на капитално инвестирање у области културе, васпитања и образовања, спорта и здравствене заштите.