Служба за буџетску инспекцију
Града Ниша


ПРОГРАМ РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2022.ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2021.ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2020 .ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2019.ГОДИНУ

Буџетска инспекција Града Ниша, надлежна је за спровођење инспекције над:

  • директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Ниша (у даљем тексту: Град);
  • јавним и јавним комуналним предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач Град, односно над правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
  • правним лицима и другим субјектима, којима су директно или индиректно дозначена средства из буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Рад буџетске инспекције је независан и самосталан.

Шеф буџетске инспекције:
Александар Павловић
E-mail: aleksandar.pavlovic@gu.ni.rs