Актуелно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА – КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА – КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

 

На основу Решење Градског већа број 1657-6/2023-03 од 01.12.2023 године, Град Ниш објављује Јавни позив за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено – пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања.
На Јавном позиву могу учествовати стамбене заједнице које испуњавају следеће услове:

1) Објекат/објекти стамбених заједница морају имати употребну дозволу
2) Да је објекат уписан у катастар непокретности;
3) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар;
4) Објекат/објекти стамбених заједница морају бити прикључени на систем даљинског грејања;
5) Одлуку о учешћу на јавном позиву доноси скупштина сваке стамбене заједнице, већином коју чине најмање две трећине (2/3) укупног броја гласова при чему је неопходно да је на систем даљинског грејања прикључено минимум 70% од укупног броја станова и локала.
6) Минималан број пријављених станара за сваку стамбену заједницу је 3 (три).
7) Објекат није под заштитом споменика културе или под претходном заштитом

Пријаве се могу подносити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници Града Ниша, званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој и огласној табли органа и служби Града Ниша.

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs , или на шалтерима Јединственог управног места Града Ниша, у улици Николе Пашића 24, Ниш.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: stanovanje@gu.ni.rs.

Пријавом по овом јавном позиву стамбена заједница не преузима правне нити финансијске обавезе према осталим учесницима пројекта и не обавезује се да ће у наредном периоду закључити било какав уговор о финансирању енергетске санације.

 

04. Јавни позив за стамбене заједнице

Прилог 1- пријава стамбене заједнице

Прилог 2-пријава стамбене заједнице ЗП

Прилог 3-Табела са специфичном потрошњом

Прилог 4-Концепт пројекта

Решење Јавни позив – енергетска санација стамбених зграда

Још садржаја