Актуелно

95. седница Градског већа 04.08.2021

Решење о утврђивању Предлога решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за 2021. годину

Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.-31.12.2020. године

Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2020. годину ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш

Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш о покрићу губитака по финансијском извештају за 2020. годину

Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара

Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочној позајмици по текућем рачуну y износу од 30.000.000,00 динара

Решење о стављању ван снаге Решења о одређивању саветника за заштиту права пацијената на територији Града Ниша

Још садржаја