Актуелно

94. седница Градског већа 2.8.2021

Решење о утврђивању Предлога првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст – трећа фаза – зона улица Сарајевске и Ложионичке

Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Нишка Бања – прва фаза

Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2021. године

Решење о утврђивању Предлога oдлуке о усвајању Стратегије управљања ризицима Града Ниша за период 2021. – 2022. године

Решење о утврђивању Предлога oдлуке о изменaмa и допунама Oдлуке о оснивању Jавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Tржница“ Ниш

Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2021. годину

Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2021. годину

Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену Програма рада Позоришта лутака Ниш за 2021. годину

Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2020. годину

Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2020. године

Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину

Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења Основној школи „Радоје Домановић“ Ниш, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде

Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења Основној школи „Бранко Миљковић“ Ниш, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде

Решење о утврђивању Предлога решења о давању на коришћење ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, на неодређено време и без накнаде следеће непокретности: зграда јавне гараже у ул. Синђелићев трг у Нишу, и зграда јавне гараже у ул. Војводе Танкосића у Нишу

Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула

Програм мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже града Ниша у 2021. години

Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже града Ниша у 2021. години

Решење о измени Решења о именовању Председника и чланова привредно-економског савета

Још садржаја