Биографија

Начелница Градске управе за финансије

Нина Илић

Дипломирала је на Факултету за пословне студије у Београду на смеру за финансије, рачуноводство и организационо пословање.

Своју професионалну каријеру започела је у Општинској управи Општине Сокобања 1986. године где је била ангажована на пословима организације туристичких манифестација и њиховог финансијског праћења. Од 1994. до 1996. радила је у Дечијој установи Сокобања као шеф рачуноводства.

Новембра 1996. почиње да ради у Републичкој управи јавних прихода Ниш као порески саветник контролор Одсека за превентивну контролу. Од 2005. до 2008. била је ангажована  у Пореској управи – Регионални центар Ниш као виши билансиста контиста на пословима израде финансијских извештаја.

Марта 2008. године прелази у Градску управу Града Ниша, у Локалну пореску администрацију, где је прво била ангажована на пословима утврђивања, наплате и контроле изворних прихода локалне самоуправе а затим и на пословима руковођења организационом јединицом све до децембра 2020. године.

Јануара 2021. постаје в.д. начелника Градске управе за финансије.