Конкурси

Прелиминарна ранг листа у складу са Јавним позивом за  ’’КОНКУРС за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2023. години, на територији Града Ниша, а које реализују удружења’’

• ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РАНГ ЛИСТЕ И ОДОБРАВАЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА МЕРУ „ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ КАО И НА УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАЗДИНСТВИМА