Републичка установа

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

Адреса:
Катићева 29; 18000 Ниш
Булевар Др Зорана Ђинђића 52а; 18000 Ниш
Телефон:
Факс:
Е-пошта:
Веб портал:
в.д. директора:
др Радомир Пешић
Лидија Илић, лице задужено за заштиту података о личности: