Јавно комунално предузеће

МЕДИАНА

Адреса:
Мраморска 10
Телефон:
Факс:
Е-пошта:
Веб портал:
в.д. директора:
Иван Михајловић, мастер економиста