Градски већник за пољопривреду

СЛОБОДАН РАНЂЕЛОВИЋ

Е-пошта:
Телефон:

Рођен је 1970. године у Нишу. Дипломирани је инжењер прехрамбене технологије.

Од 1997. године радио у приватном предузећу “Унијапак” Ниш на пословима прехрамбеног технолога, руководиоца производње и генералног инжењера развоја и контроле квалитета сировина и производа. Од 2016. године ради у установи Студентски центар Ниш најпре на позицији шефа службе исхране, а од 2019. као помоћник директора за исхрану.

Учествовао у бројним пројектима у области безбедности хране, квалитета и животне средине и поседује следеће сертификате, лиценце и звања:

 • Сертификат за имплементацију система HACCP и стандарда ISO 9001, од консултанске куће Qualitas Крагујевац.
 • Лиценцирани Менаџер квалитета и Менаџер заштите животне средине – лиценце издате од стране Европске агенције за квалитет и Европске агенције за заштиту животне средине.
 • Лиценцирани екстерни Аудитор за стандард ISO 9001:2015 сертификационе куће Quality Austria. 
 • Аудитор за стандарде у вези хране (HACCP i ISO 22000:2005 и FSCC22000) у сертификационој кући Quality Austria.
 • Завршен курс за Менаџера безбедности хране по принципима  ISO 22000 Стандарда са сертификатом издатим од Quality Austria.
 • Завршен курс за Global GAP Standard са практичним делом, сертификат издат од сертификационе куће LSQA из Уругваја за верзију 4, модул воће и поврће.
 • Завршен курс за Инспектора Global Gap стандарда и могућност аудитирања за уругвајску сертификациону кућу LSQA из Монтевидеа за најновију верзију 5 стандарда за модуле воће и поврће и комбиновани усеви (житарице).
 • Похађао едукацију за нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 у организацији тренера из сертификационе куће Quality Austria.
 • Завршио обуку за Саветника за хемикалије, потврда издата од Природно-Математичког факултета Универзитета у Нишу.
 • Завршио едукацију за руководиоце одржану у Грацу, у Аустрији.
 • Завршио курс “Чистија Производња у агробизнису”, потврда издата од стране USAID-a.
 • Члан је Удружења прехрамбених инжењера Србије са седиштем у Новом Саду.
 • Регистрован је у бази података консултаната који раде стандардизацију организација у  EBRD-u (Европска банка за реконструкцију и развој).
 • Ожењен је и отац двоје деце.