Председник Скупштине Града Ниша

др БОБАН ЏУНИЋ

Рођен је 1968. године у Нишу. Завршио је Правни факултет и положио правосудни испит и специјализацију из области кривичног права. Поседује сертификате о посебним знањима из области права детета и преступништва младих, као и из области права детета и кривично-правне заштите малолетних лица. Звање доктора правних наука из кривичноправне уже научне области стекао је 2021. године.

Радну каријеру започео је у сопственом предузећу „Мултикомерц  ДОО“,  а од  1998. године ради као адвокат.

Функцију председника Градске општине Палилула обављао је од 2012. до 2016. године, а функцију директора Електродистрибуције Ниш од 2016. до 2017. године.  Био је одборник Скупштине Града Ниша у мандату од 2016. до 2020. године.

Августа 2020. године изабран је за председника Скупштине Града Ниша.

Један је од оснивача Српске напредне странке у Нишу 2008. године.