Јавно комунално предузеће

ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ “НАИСУС”

Адреса:
Књегиње Љубице 1/1
Телефон:
Факс:
Е-пошта:
Веб портал:
в.д. директора:
Горан Милосављевић, мастер историчар