Актуелно

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ.

ОБЈАВЉЕНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023. ГОДИНИ

У складу са чланом 16. Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години („Службени лист Града Ниша“ број 98/2023“), Град Ниш објављује Прелиминарну листу корисника средстава за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2023. години.

Прелиминарна листа објављена је na огласној табли органа и служби Града Ниша у улици Николе Пашића 24, званичној интернет страници Града Ниша (www.ni.rs), као и на званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој (www.investnis.rs) дана 10.05. 2024. године.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КОРИСНИКА(.pdf)

Још садржаја