Е-СЕРВИСИ


Локална пореска администрација

Виртуелни матичар

Прописи Града Ниша
Ozakonjenji objekti
Преглед озакоњених објеката

Регистар административних поступака Вам даје информације неопходне за подношење и решавање захтева: потребна документација, висина такси и накнада, време потребно надлежној управи да реши захтев итд. Из регистра можете преузети и обрасце које је потребно попунити и предати приликом подношења захтева.