Енергетски менаџер Града Ниша

Маја Станковић

Телефон:
Е-пошта:
Рођена je Бору, дипломирала je на Факултету за менаџмент у Зајечару, а мастер студије завршила je на Машинском факултету Универзитета у Нишу и стекла звање мастер инжењер менаџмента, смер енергетски менаџмент.

Од 2007. до 2018.године je радила у Градској општини Медијана. Од 2018.године је у Градској управи града Ниша, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Одсек за енергетику на пословима: евиденција података у области енергетске ефикасности, саветника за послове издавања енергетских дозвола, лиценци за обављање енергетске делатности, аката о стицању повлашћеног произвођача топлотне енергије и праћење и координација активности у области гасификације.

Положила je стручни испит за рад у органима државне управе и стручни испит за добијање лиценце за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике. Учесник је бројних конференција и стручних скупова у области енергетике и енергетске ефикасности као и заштите животне средине.

Мајка је двоје деце.