Главни урбаниста Града Ниша

Лидија Стефановић Николић

дипломирани инжењер архитектуре

Телефон:
Е-пошта:

Рођена је у Алексинцу. Дипломирала је на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу 2007. године.

Радила је у „Инвестпројекту-инг“ Ниш, а затим од 2009. годинe у ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш где је обављала дужности техничког директора, заменика и помоћника директора.

Поседује лиценце Инжењерске коморе Србије: одговорни планер 100 022513; одговорни урбаниста 200 139013; одговорни пројектант 300 K52411.

Била је председник и члан комисија за планове Алексинца, Ражња, Гаџиног Хана и Града Ниша. Радила је на изради многих планских докумената.

Добитник је годишње награде Удружења урбаниста Србије „Никола Добровић“ за остварене стручне резултате у области урбанизма 2020. године и многих признања из области урбанизма.