Јавно предузеће

Аеродроми Србије доо Ниш

Aеродром ,,Константин Велики" Ниш

Адреса:
Улица Ваздухопловаца бр. 24
Телефон:
Факс:
Е-пошта:
Веб портал:
Директор:
Владица Ђурђановић