Решења

Решење градског већа града ниша о прихватању реализације и финансирање програма удружења на основу спроведеног конкурса за финансирање и суфинансирасње програма од јавног интереса које реализују удружења у области борачко-инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2021.години