DM

grb.jpg

DM21 марта, 20201min1431

Број: 1029/2020-01

Датум: 21.03.2020. године

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 21.03.2020. године, доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

 

 1. Да у недељу 22.03.2020.године, сви малопродајни објекти који желе да раде у периоду од 04:00 – 07:00 морају послати обавештење да ће радити у горе наведеним терминима као и списак запослених који ће радити у тим објектима. Обавештење и спискове послати на следеће мејл адресе Министарству привреде, (vanrednostanje@privreda.gov.rs) и Министарству унутрашњих послова (portparolpuni@mup.gov.rs). Такође се налаже да сви запослени у малопродајним објектима морају користити заштитне маске и рукавице уз поштовање свих хигијенских мера и поштовања прописане удаљености између два лица.
 2. Налаже се, до даљег, затварање свих тржних центара  на територији Града Ниша (Калча, Форум, Рода, Зона,…..)  у суботу 21.03.2020. године, од 20 часова и дозвољен је рад само продавницама хране, продавницама средстава за личну хигијену, апотека, оптичарских радњи, стоматолошких и лекарских ординација у оквиру тржних центара у којима се налазе.
 3. Налаже се свим произвођачима и продавцима хлеба да у продајним објектима у којима се врши шалтерска продаја, запослени морају имати заштитну маску и заштитне рукавице, а у објектима где купац сам узима хлеб са полице, исти мора бити упакован.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

                                                                                                                 КОМАНДАНТ

 

                                                                                                         Дарко Булатовић


grb.jpg

DM21 марта, 20201min442

 

Обавештавамо све пензионере и грађане Ниша старије од 65 година да ће списак малопродајних објеката са адресама у којима ће грађани из ове категорије моћи да купе храну и остале потрепштине у недељу 22.03.2020. године у периоду између 4.00 и 7.00 сати, бити објављен у току данашњег дана на свим локалним медијима у Нишу, као и на званичном сајту Града Ниша


grb-720x340.jpg

DM20 марта, 20201min517

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Поштовани представници медија,

о времену одржавања конференције за медије Штаба за ванредне ситуације Града Ниша бићете благовремено обавештени информацијом која ће бити објављена на пресс страни званичног сајта Града Ниша www.ni.rs/прес-портал-града-ниша/

Хвала на сарадњи и разумевању


IMG-618b27f9ed1279288a0b2b9a8c5a4da6-V.jpg

DM17 марта, 20201min2055

Број: 975/2020-01

Датум: 17.03.2020. године

 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 17.03.2020. године, доноси:

 

 

                                                                             Н А Р Е Д Б У

 

 1. Обавезује се ЈПУ „Пчелица“ Ниш, да сваком Кол центру у Градској општини обезбеди медицинске сестре или васпитачице како би давали логистику и помоћ у раду Кол центара.

 

 

                                                                                   П Р Е П О Р У К У

 

 1. Да Клинички центар Ниш, обезбеди пет психолога која нису радно ангажована на Клиници за ментално здравље и упути их у Кол центре по Градским општинама ради психолошке подршке људима који су у изолацији.

 

 

                                                 Н А Р Е Д Б Е

 

 1. Обавезује се ЈПУ „Пчелица“ Ниш, да своја 4 (четири) комби возила са возачима стави на располагање Студентском центру Ниш,  како би храну свакодневно достављали корисницима народне кухиње.

 

 1. Налаже се Градској управи, Јавним комуналним предузећима и Установама којима је Град оснивач да направе и доставе спискове својих запослених који нису радно ангажовани у својим организацијама како би били на располагању Градском штабу за ванредне ситуације Града Ниша или подршка Кол центрима у Градским општинама.

 

 1. Налаже се Градској управи као и свим Јавним комуналним предузећима и Установама чији је оснивач Град, да сва возила која поседују а нису неопходна за функционисање у самој организацији ставе на располагање Кол центрима у Градским општинама, како би се храна, основне животне намирнице или лекови, достављали лицима старијим од 65 година, особама са инвалитетом или лицима која не могу бити збринута у потпуности или делимично од својих ближих или даљих чланова породице.
 2. Налаже се свим Јавно комуналним предузећима и Установама која су неопходна за функционисање Града, да размотре могућност ангажовања трећих лица.

 

 1. Налаже се Градској организацији „Црвени Крст“ Ниш, да направи спискове са волонтерима и достави Градском штабу за ванредне ситуације и свим Кол центрима у Градским општинама због логистике и помоћи у раду истих.

 

 1. Налаже се свим Скупштинама станара да предузму све неопходне мере на спречавању настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом.

 

 1. Налаже се Градској управи као и свим Јавним комуналним предузећима и Установама чији је оснивач Град да склопе уговоре са Институтом за јавно здравље Ниш или осталим специјализованим установама које се баве свим видовима дезинфекције, а у циљу спречавања ширења корона вируса.

 

 1. Налаже се Комуналној инспекцији Градске општине „Црвени Крст“ хитно затварање Ауто пијаце и бувљака који раде суботом и недељом, а који се налазе на њиховој територији.

 

 1. Налаже се затварање свих коцкарница, кладионица, аутомат клубова, фризерских и козметичких салона на територији Града Ниша.

 

 

 

 

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

 

 

Дарко Булатовић


IMG-a011971db8331512aaf39564bfa43008-V-1280x960.jpg

DM17 марта, 20201min564

 

Градоначелник Дарко Булатовић обишао је претходне ноћи главну и приградску аутобуску станицу у Нишу као и гараже превозника како би се уверио да ли се спроводи наредба Штаба за ванредне ситуације Града Ниша о обавезној дезинфекцији возила јавног градског превоза и путничких терминала.
Екипе Специјалистичког ветеринарскопг инстититута, специјалним препаратима, нешкодљивим за људе, дезинфиковали су аутобуску станицу и сва возила у гаражама која се користе за превоз путника у Нишу, а то ће се, како је речено, наредних дана, радити и на осталим високофреквентним местима у граду, као један од видова борбе за сузбијање епидемије корона вируса у Нишу.
„Наредних дана редовно ћемо дезинфиковати и пијаце, шеталишта, пешачке зоне….сва места важна за наше суградјане. Град ће, са своје стране, учинити све да се у највећој могућој мери спречи ширење вируса и епидемија задржи под контролом. Наравно, у томе нам је потребна и помоћ и сарадња грађана који су дужни да дисциплиновано поштују све мере и препоруке државниј органа као и градског штаба за ванредне ситуације“, поручио је Градоначелник Булатовић.


lok-izbori-mala-1.png

DM16 марта, 20201min563

На основу члана 15. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011 и 12/2020) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број __/20),

Градска изборна комисија Ниш, на седници од 16.03.2020. године, са почетком  у 14,30 сати донела је

 

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША, РАСПИСАНИХ  ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

 

 1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике у Скупштини Града Ниша, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број __/20).
 2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима (“Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011 и 12/2020) и другим прописима који се сходно примењују на изборе одборника у Скупштини Града Ниша, као и Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Ниша, расписаних за 26. април 2020. године  број 013-23/2020.
 3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштини Града Ниша биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
 4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

У складу са наведеним, Градска изборна комисија, као орган који спроводи поступак избора одборника у Скупштини Град Ниша,  доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Републичке изборне комисије.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Градској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број:013-50/2020

У Нишу, 16. марта 2020. године 14,35 сати.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НИШ

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

Љиљана Берић с.р.

 

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША, РАСПИСАНИХ  ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ(.pdf)

 


grb-720x340.jpg

DM5 марта, 20201min551

Део Јединственог бирачког списка за територију града Ниша изложен је у седишту Градске управе  града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, први спрат, канцеларија бр. 41.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији града Ниша могу поднети градској управи у времену од 7,30  до 15,30 сати, сваког радног дана и суботом 8,00 до  15,00 сати најкасније до дана закључења бирачког списка 10.04.2020 године до 24,00 сата.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, 04.04.2020. године до 24,00 сата, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији града Ниша (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка за народне посланике Народне скупштине.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске управе и лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak,уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

За ближа обавештења грађани се могу обратити на телефоне 504 621 и 504 622.

 

Прилог : Оригинални документ :.(.ПДФ)

 


IMG-ea525336355dccfe2ede00c7bf13fe7f-V
IMG-f4e04462459aa2943fee08dbb02db5e5-V
IMG-ff225d123a981e8a4b33edca793d14c6-V

DM4 марта, 20201min442

Грађани Ниша од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да

пријаве децу за упис у јавну предшколску установу „Пчелица“.

 

Градоначелник  Ниша Дарко Булатовић најавио је  нову услугу која је од данас на располагању родитељима у Нишу.

 

Услуга е-Вртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ не мора више пријаву да обавља на шалтерима, већ пријаву може да обави електронски на порталу е-Управа,“рекао је градоначелник.

 

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши,

бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве деце у предшколске

установе.

 

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем оnline обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рoђених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

 

У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.


received_243925933292179
received_613563595887428

DM28 фебруара, 20201min539

Последњи дан фебруара, се сваке године у свету, али и код нас, обелажава као „Међународни Дан ретких болести“, како би се јавност и релевантне државне структуре подсетиле да међу нама живе особе са ретким болестима, које се свакодневно суочавају са мноштвом проблема.

 

У присуству градске већнице Тијане Ђорђевић Илић и представника организације “ Норбс“ у Градској кући у Нишу организована је трибина на тему пружања подршке људима оболелим од ретких болести.Раније овог месеца Градско веће усвојило је одлуку о додатној помоћи оболелима од ретких болести.

 

Национална организација за ретке болести Србије (НОРБС) организује низ активности у последњој недељи фебруара, све са циљем скретања пажње јавности и доносилаца одлука на ретке болести и многобројне проблеме са којима се суочавају оболели.


grb-720x340.jpg

DM12 фебруара, 20201min1085

ЈАВНА РАСПРАВА

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2020. годину

 

 

Статутом Града Ниша је предвиђено организовање јавне расправе за све битне програме а и због потребе да се шира јавност упозна са Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2020. годину, Канцеларија за локални економски развој и пројекте ће спровести јавну расправу о нацрту овог документа у периоду од 13.02. до 19.02.2020. године.

Јавна расправа о Нацрту Програма локалног економског развоја, одржаће се на следећи начин:

 

–     објављивањем текста Нацрта Програма на званичном сајту Града Ниша и сајту Канцеларије за локални економски развој и пројекте,

–     одржавањем јавне трибине дана 18.02.2020. године у великој сали Регионалне привредне коморе Ниш, од 12,00 сати.

 

Заинтересована микро, мала и средња предузећа и предузетници, Клуб привредника, Привредно-економски савет, удружења, организације цивилног друштва, представници Универзитета и средстава јавног информисања, органи и службе Града и други заинтересовани субјекти своје предлоге, примедбе и сугестије о Нацрту, могу доставити писаним путем КЛЕРПУ до 19.02.2020. године.

Нацрт ПЛЕР 2020-линк