Актуелно

Стратегија за младе Града Ниша

Стратегија за младе Града Ниша за период 2021. – 2026. године и Акциони план за њено спровођење представља документ јавне политике којим се на целовит начин утврђују стратешки правци деловања у области омладинске политике и бриге за младе, а који ће бити израђен у складу са Законом о планском систему РС (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2018), у партнерству са свим заинтересованим странама у циљу одрживости, транспарентности и демократичности процеса његовог доношења.

Израда  овог документа се наслања на претходну Стратегију за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020 ,  сагледавајући све битне сегменте развоја омладинске политике.

На овој страници можете да прочитате све актуелности везане за сам процес израде Стратегије, као и поступак усвајања, рокове важности и сл.

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2021. – 2026. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ

  1. Иницијатива

ОПИС: Иницијатива Градског већа упућена према Скупштини Града Ниша о почетку израде Стратегије за младе Града Ниша за период 2021. – 2026.  године и Акционог плана за њено спровођење.

  1. Одлука

Одлука Скупштине Града Ниша о почетку израде Стратегије за младе Града Ниша за период 2021. – 2026.  године и Акционог плана за њено спровођење.Решење о формирању Координационог тима за израду Стратегије за младе Града Ниша за период 2021. – 2026. године и Акционог плана за њено спровођење. Након седнице координационог тима очекује се јавни позив за све заинтересоване стране, које желе да буду укључене у процес израде Стратегије за младе.


Анкете о потребама и проблемима младих су почеле 20. септембра и трају до 20. октобра. Попуните их уз један клик.


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИСТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2021-2026.ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ


Стратегија за младе Града Ниша за период 2021. – 2026. године и Акциони план за њено спровођење – кораци у изради

Још садржаја