Актуелно

Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

На основу Решење Градског већа број 821-1/2022-03, од 17.08.2022. године Град Ниш Ниш објављује Јавни позив ради избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Ниша у 2022. годни.

Позивамо привредне субјекте који су:
– уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци до дана подношења пријаве;
– над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
– имају важеће атесте за материјале и производе на српском језику или на страном језику уз приложени званични превод;
– имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије (само за набавку соларних панела);
– дају гаранцију на инвертер од минимално 5 (пет) година и на соларне панеле од минимално 10 (десет) година (само за набавку соларних панела);
да се јаве за реализцију следећих мера:
1. уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе
2. уградња калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, закључно са 01.09.2022. године.
За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658.
За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: е-mail: kler@gu.ni.rs

Правилник о спровођењу јавног конкурса

Текст јавног конурса

Јавни позив за избор привредних субјеката-инфо за сајт

Решење Градског већа

Јавни позив за избор привредних субјеката

Још садржаја