COVID-19

2.jpg

DM6 маја, 20201min486

 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша оцењивао је и данас епидемиолошку ситуацију у граду и закључак је да је ситуација из дана у дан боља, али и да се, због потенцијалне опасности од даљег ширења инфекције, грађани, а посебно послодавци у објектима где ради или се окупља велики број људи, морају стриктно придржавати свих наложених мера и процедура понашања и рада. Инспекцијски органи ће контролисати примену обавезних мера и за свако непоштовање и прекршаје изрицати и санкције предвиђене Законом.

Штаб је упутио апел грађанима да се одазову на позиве Института за јавно здравље Ниш које ће добити у сврху реализације Националне студије серопреваленције и молекуларне карактеризације SARS-COV-2  током епидемије у популацији Србије. Циљ ове студије је  да на основу серопозитивности  процентуално одреди учешће асимптоматских форми болести или субклиничких инфеција у популацији у нашој земљи. То ће, према тврњама епидемиолога и инфектолога, бити од непроцењиве важности за процену противепидемијских мера у сузбијању и спречавању ове тешке болести.

 

Такође, Штаб је донео одлуку и да се из Буџета Града Ниша издвоје наменска средства за куповину ПЦР апарата за потребе повећања лабораторијских капацитета Ветеринарског специјалистичког института Ниш, као и за осавремењавање и проширење капацитета Института за јавно здравље Ниш, с обзиром да је у време ове епидемије недвосмислено доказан значај и вредност ових институција за грађане, не само Ниша, већ и целој југостока Србије.

у Нишу, 06.05.2020. године.


grb.jpg

Mirjana Radić4 маја, 20202min681

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 04.05.2020. године, доноси:

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

 

Да на основу препоруке Института за јавно здравље Ниш, рад угоститељских објеката, кладионица, коцкарница и аутомат клубова мора бити организован тако да се на најмању могућу меру сведе могућност преношења вируса SARS-COV-2 (нови корона вирус) и то и између свих особа које бораве у објекту (гости, корисници и запослени).

Ово ће се постићи сталном применом најважнијих мера превенције – социјално дистанцирање, ношење личне заштитне опреме, мере личне и опште хигијене појачане на највишу могућу меру и стална дезинфекција.

Важно је спроводити надзор над придржавањем ових мера.

 

РАД УГОСТИТЕЉСКИХ И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИПРЕМУ И ДОСТАВУ ХРАНЕ МОЖЕ СЕ ОБАВЉАТИ НА СЛЕДЕЋИ  НАЧИН:

 1. Достава хране на кућну адресу
 2. Шалтерска продаја хране и пића (киосци и др.)
 3. Рад угоститељских објеката на отвореном (баште)
 4. Рад угоститељких објеката у затвореном простору
 5. Комбиновани објекти, који обављају своју делатност на два или више начина

 

МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА ПОШТОВАТИ ПРИЛИКОМ УПРАВЉАЊА И РАДА:

Пре отварања објекта:

 1. Организовати рад и смене у односу на услове са обавезном применом заштитних мера.
 2. Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме за запослене и дезинфекционих средстава за запослене и кориснике.
 3. Обавезно ношење личне заштитне опреме свих запослених током радног процеса (маске, радне униформе и по потреби рукавице). Запослени који директно комуницирају или услужују госте и кориснике пожељно је да користе и визир.
 4. Пре почетка рада неопходно је проветравање просторија, прање, чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме.
 5. Пре коришћења воде за пиће у објекту, отворити све славине и пустити да вода истиче средњим млазом све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима, односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и устали јој се температура). У случajу дa је вода измењених карактеристика и нaкoн дeтaљнoг испирaњa, пoтрeбнo je обратити се Кoрисничкoм цeнтру JКП “Наиссус” нa тeл.: 018/502-777, или Институту за јавно здравље Ниш нa тeл.: 018/42-33-587, локал 142.
 6. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са упутством произвођача везано за намену, концентрацију, начин примене и неопходно контактно време. СТРОГО ВОДИТИ РАЧУНА ДА ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО НЕ ДОЂЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ!!!
 7. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у објекту и башти (употребљених маски, рукавица и другог отпада) – кеса у канти са педалом за ножно отварање. Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите.
 8. У свим угоститељским објектима, у складу са могућностима, одвојити поступке наплате услуга од послова услуживања хране (запослени који послужује храну и пиће не треба да обавља наплату услуге).
 9. На видним местима поставити обавештење о мерама превенције (одржавање растојања, ношење маски и рукавица приликом преузимања, дезинфекција руку, уз препоруку кратког задржавања).
 10. На спољној страни пултова, доступно купцима, поставити дозер пумпу или пумпицу са распршивачем са дезинфекционим средством.
 11. На улазу у објекат поставити дезо-баријере и дозере за дезинфекцију руку за обавезну дезинфекцију при уласку у објекат (у складу са могућностима – бесконтактни дозери).
 12. Распоред столова у затвореном или отвореном простору угоститељских објеката организовати тако да размак између гостију који седе за истим или суседним столовима не буде мањи од прописане социјалне дистанце од 2 метра. У супротном обезбедити физичке баријере (од плексигласа или другог пуног материјала) који ће делити простор између столова.

 

Током рада објекта:

 1. Избацити из употребе послуживање кечапа,сенфа, сосева, уља, сланика, шећера, чајева и сл. из посуда за заједничку употребу, као и самоуслуживање прибора из заједничких гондола.
 2. Користити папирне меније за једнократну употребу, који се бацају после сваког госта или евентуално меније за вишекратну употребу, погодне за дезинфекцију, који се морају обавезно дезинфиковати после сваког госта. Кад год је могуће, истицати мени на местима која су видљива гостима чиме би се смањила могућност контакта са евентуално контаминираним површинама.
 3. Контролисати поступак прања посуђа – обавезно машинско прање или, уколико за то нема услова, прање детерџентом на што вишој температури уз завршну дезинфекцију наменским дезинфекционим средством.
 4. Угоститељске објекте редовно проветравати, у складу са временским приликама, природним путем (отварањем прозора). Не користити вештачку вентилацију затвореног централизованог типа, као и климатизацију у објектима уколико се ради о сплит систему (систем у коме ваздух циркулише унутар просторије проласком кроз унутрашњу јединицу клима уређаја без размене истог са спољним свежим ваздухом).
 5. Фаворизовати бесконтактно плаћање картицама (корисник прислања картицу на аутомат за очитавање, без додиривања исте од стране запосленог). Ако се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција руку/рукавица након сваке наплате, а пре било које друге радње.
 6. Посебну пажњу обратити на коришћење санитарних просторија:

– На улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној дезинфекцији руку пре и након коришћења. Опционо и испред улазних врата у санитарне просторије поставити дозер са дезинфекционим средством;

– Контролисати појединачни улазак посетиоца у санитарне просторије;

– Приликом уласка, особа мора имати маску;

– На улазу и приликом изласка особа мора извршити прање и дезинфекцију руку;

– У санитарним просторијама морају бити на располагању течни сапун, топла вода и једнократни папирни убруси за руке или апарат за сушење руку, као и дозер са дезинфекционим средством за руке на бази 70% алкохола (опционо други препоручени дезинфицијенс) – у складу са могућностима препоручују се бесконтактни дозери;

– Више пута у току дана  спровести чишћење и дезинфекцију санитарних просторија, подова и свих површина са којима се долази у контакт;

 

ШАЛТЕРСКО ИЗДАВАЊЕ (КИОСЦИ):

 1. За кориснике услуге по типу поруџбине, уколико је могуће раздвојити поступак наручивања и плаћања од поступка издавања производа – послове обављају две особе на различитим пултовима уз поштовање социјалног дистанцирања.
 2. Обавезна је дезинфекција руку и пулта после сваког купца, као и након сваке појединачне радње (након сваке наплате, а пре издавања наруџбине у ситуацијама када то ради иста особа).
 3. У складу са могућностима, поставити преграде/заштиту између запослених и корисника, од плексигласа или другог материјала који се може прати и дезинфиковати.
 4. У складу са могућностима јасно обележити путеве приступа и удаљавања од објекта, како би се избегло стварање гужви, уз поштовање социјалне дистанце – одржавања растојања између клијената од најмање 2м док чекају на услугу наплате или преузимања хране и пића (нпр. видљиво означавање линијама на асфалту).

 

ДОСТАВА ХРАНЕ И ПИЋА – КЕТЕРИНГ:

 1. Запослени је дужан да приликом доставе носи маску и рукавице (пожељно и визир).
 2. Обавезно најавити долазак (телефоном или јављањем на интерфон).
 3. Приликом предаје поруџбине држати што већу могућу дистанцу од клијента.
 4. Након примања готовине од корисника, обавезно извршити дезинфекцију рукавица ако није могућа промена.
 5. Хигијену и дезинфекцију возила за доставу треба спроводити што чешће (препоручљиво након сваког завршеног “круга доставе”).

 

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА ЗАПОСЛЕНИХ:

Најважнија је хигијена руку, што подразумева чешће прање руку, сапуном и водом, најмање 20 секунди а обавезно након коришћења тоалета, пре припреме, служења или конзумирања хране, након кашљања, кијања и коришћења марамица за нос, контакта са површинама које се често додирују, пре стављања и након скидања рукавица, након контакта са гостима или корисницима услуга и др.; након прања, дезинфиковати руке (препоручују се дезинфицијенси на бази 70% алкохола).

Избегавати додиривање очију, уста и носа.

 

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА:

а) Послодавац има обавезу да:

 • Спроводи праћење здравственог стања запослених при доласку на посао (у складу са могућностима – путем бесконтактног мерења те+есне температуре или праћењем појаве симптома болести).
 • Одмах удаљи са радног места запослене код којих су се испољили симптоми болести – повишена телесна температура, симптоми (чак и благи) респираторне или цревне болести.
 • Простор у коме је боравила таква особа проветрава и детаљно дезинфикује све површине, предмете, прибор и опрему наменским дезинфекционим средствима у складу са упутством произвођача, уз обавезно коришћење личне заштитне опреме.
 • Запослени који су били у блиском контакту (обављали послове на мање од 2 м растојања) са особом код које је потврђена COVID-19 инфекција сматрају се изложеним и даљи поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених институција.
 • Организује чешће краће паузе за одмор запослених у току рада, с обзиром на обавезу ношења личне заштитне опреме и потребу доследне примене других мера превенције, које додатно ангажују запослене.

б)  Послодавац је у обавези да обавести запослене о потреби:

 • Праћења сопственог здравственог стања и пријављивања појаве симптома респираторне или цревне болести и повишене телесне температуре, уз обавезу телефонског јављања претпостављеном, и обавезног недоласка на посао и даљег поступања у складу са званичним препорукама.
 • Коришћења личне заштитне опреме (маска, радна униформа, рукавице, док у случајевима у којима није могуће избећи контакт мањи од 2 м користити и визир)
 • Поштовања социјалне дистанце – удаљеност од 2м у складу са могућностима током свих процеса рада, али и током пауза.
 • Спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и дезинфекције руку.
 • Спровођења мера појачане опште хигијене – чешће прање и дезинфекција простора, површина, опреме.
 • Редовног проветравања простора

 

ОБАВЕЗЕ ЗА ГОСТЕ :

Гости у угоститељске објекте морају улазити са маском, која се мора носити и приликом преузимања хране и пића путем кућне доставе или шалтерске продаје.

Без маски у простору објекта могу боравити само гости док су за својим столом.

У свим осталим приликама боравка у простору објекта, доласка/одласка, наручивања, преузимања, плаћања на пулту, коришћења санитарних просторија, гости морају носити маску (или други вид заштитне покривке за нос и уста).

 

Наредба се односи на све привредне субјекте на територији Града Ниша регистроване за обављање делатности из области трговине на мало, која обухвата и продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење, као и на кладионице, коцкарнице и аутомат клубове.

Наведене одредбе Наредбе ће се у складу са одлукама Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације, стањем на терену и фазном приступу у организацији и раду угоститељских објеката прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати.

Надзор и контролу примене одредби ове Наредбе вршиће надлежне инспекцијске службе.

За непоштовање наведених мера и обавеза из Наредбе примењиваће се казнене одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016).

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

                                                                                                              КОМАНДАНТ

                                                                                                             Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст документа


IMG-09a2260b268a051be97226eb8d846805-V-1280x854.jpg

Mirjana Radić3 маја, 20201min773

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша оценио је да је епидемиолошка ситуација у Нишу из дана у дан боља. Смањује се број пацијената на лечењу у KЦ Ниш и привременим ковид болницама, као и број заражених корона вирусом у социјалним установама на територији Града и околних општина. Истовремено, расте број тестираних грађана, а смањује проценат оних са позитивним резултатом на присуство вируса COVID19.

Ипак, епидемиолози оцењују да је свеукупна ситуација у Нишу и даље несигурна, и да ризик од обољевања постоји, те да је, због тога, неопходна пуна примена свих прописаних мера заштите уз обавезно поштовање препорука лекара и надлежних државних органа.

Штаб је оценио да се припреме за даље ублажавање мера морају пажљиво спровести, и обезбедити пуна примена свих законских одредби.

С обзиром да се од понедељка обнавља јавни превоз у међуградском саобраћају, а да ће од 8. маја почети да саобраћа и градски превоз у Нишу, наложено је тестирање свих возача, кондуктера и контролора на COVID19.

Посебна пажња посвећена је и чињеници да у понедељак, 4. маја, поново почињу да раде кафићи и други угоститељски објекти, те је дат налог свим инспекцијским службама да на терену стриктно контролишу примену свих прописаних превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, објављених на званичном сајту Града Ниша, који су обавезујући за сва правна лица и предузетнике, пружаоце услуга.


grb-720x340.jpg

M S2 маја, 20201min865

Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр.​​ 39/2020​​ и​​ 63/2020.

1. Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга настављају да обављају уз примену посебне мере заштите запослених и корисника услуга – која подразумева да се сервирање и послуживање хране и пића гостима не може вршити непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, без обзира на то: да ли гости бивају послужени за столом или се сами послужују изложеним јелима и пићима; да ли гости обедују припремљене оброке у објекту тј. у ресторанима, кафетеријама, ресторанима брзе хране и пића, ресторанима и баровима повезаним са саобраћајем када их обављају одвојене јединице, ресторанима, мензама и кантинама у којима се у организацији послодавца послужују запослени или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа; да ли се гостима послужује кетеринг – ако се послуживање врши непосредно кориснику услуге; да ли гости конзумирају​​ пиће у баровима, кафанама, кафићима, пивницама, тавернама, винаријама, дискотекама, клубовима, сплавовима, кладионицама, коктел салама или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа.
2. Правна лица и предузетници из тачке 1. ове одлуке могу наставити да пружају услуге послуживања хране и пића уз организовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге без уласка лица којима се пружа услуга у објекте.
2а Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца.
3. ​​ Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима и на начин из тач. 1. и 2. ове одлуке дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је​​ саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. ове одлуке на начин из тачке 3. ове одлуке дужни​​ су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику,​​ обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање​​ услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера из става 1. ове тачке.
4. Примена мера из ове одлуке траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.


IMG-ef2b5ab849cb6ca07fb4e5ae56f9e455-V
IMG-e665b8c32447daad9b18d326c686e151-V
IMG-c723381634823d18c5807765ae0d2b52-V
IMG-a775544a8c5692f9af08917be9f52112-V
IMG-a2db1948f91143caac54b9bed661299d-V
IMG-73ce84b53a95cc6ea1f7536277e085db-V
IMG-29f7c354ffaa4198107db28bf2c98ab9-V
IMG-7af4ab49a8c9e4248b719ccf0334c92d-V

DM2 маја, 20201min451

 

У Градској кући одржан је свечани пријем за припаднике руске екипе специјалиста који су претходних неколико недеља провели у Нишу и на југу Србије. Градоначелник Ниша и командант градског штаба за ванредне ситуације Дарко Булатовић изразио је огромну захвалност руским колегама за несебичну и пожртвовану помоћ у борби против шорења епидемије ЦОВИД19, не само у Нишу већ и у великом броју градова широм југоистока Србије.
„Тиме је још једном потврђено велико пријатељство два народа, посебно исказано у овом тешком тренутку за обе земље“ , рекао је градоначелник Булатовић уручујући захвалнице стручњацима из Русије, које предводи пуковник Бокаров.
Пријему је прусуствовао и координатор нишког градског штаба проф. др Жарко Ранковић, заменик команданта штаба проф. др Милош Банђур каи и кодиректори РСХЦ у Нишу Андреј Мамченко и Бојан Костић.


grb.jpg

Mirjana Radić30 априла, 20201min221

COCA-COLA систем донираo је Граду Нишу, Клиничком центру Ниш, 10 000 флашица воде за подршку у борби против пандемије корона вируса. На овај начин, COCA-COLA систем, правовременом и брзом реакцијом, помогao је несметано снабдевање пијаћом водом пацијената, хоспитализованих због болести, изазване вирусом covid-19 у неку од клиника нишког Клиничког центра, као и у привременим covid болницама.

Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, захваљују COCA-COLA систему што се одазваo акцији Града и обезбедиo вредну донацију, а уједно показаo висок степен друштвене одговорности.

У овом тешком времену, када се суочавамо са опасним вирусом и када смо уједињени жељом да очувамо здравље наших ближњих, комшија, пријатеља и свих суграђана, COCA-COLA систем показаo је да је поуздан партнер на кога увек може да се рачуна, а посебно онда када је тешко.

Иначе, Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, до сада су сакупили безмало 3.5 милиона динара, а обезбеђене су и робне донације у виду заштитне опреме и маски,  хигијенских пакета, прехрамбених производа, прскалица за дезинфекцију и др.


DSC_2797-02-1280x853.jpeg

Mirjana Radić29 априла, 20201min438

Штаб за ванредне ситуација Града Ниша разматрао је и данас актуелну ситуацију везану за епидемију вируса САРС Цовид 19 у Нишу и оценио да  је, по ставу епидемиолога, ситуација несигурна, али под контролом, с обзиром на, како је рекао епидемиолог Проф. др Бранислав Тиодоровић, и даље присуство оболелих од овог вируса и пријем лакших и средње тешких болесника у КЦ Ниш и привремене Цовид болнице у граду.

У објектима Социјалне заштите односно домовима за смештај старих лица, стиација је, како је оцењено, под контролом и у највећем броју установа нема оболелих нити позитивних на присуство вируса осим у Геронтолошком центру у Нушу и приватном старачком дому Ескулап, који се на дневном нивоу стално прате од стране инфектолога и епидемиолога.
С обзиром да су од данас за грађане отворени паркови, кеј и шеталишта, јавно комуналним предузећима је наложена  интензивна дезинфекција тих простора а комуналној полицији је наложено да брину о поштовању мера  и препорука које тичу окупљања и понашања на јавним местима.
Такође, Институт за јавно здравље известио је да се приводи крају дезинфекција свих вртића у саставу ЈПУ Пчелица како би, када одлука о њиховом отварању буде донета, они били потпуно спремни за потпуно безбедан пријем и боравак деце и запослених.

hipohlorit.jpg

M S27 априла, 20201min274

Мобилни резервоари са дезинфекционим средством на бази ХЛОРА, НАТРИЈУМ ХИПOХЛОРИТОМ (NaClO) су постављени на 25 локација у граду.

Грађани ће дезинфекционо средство моћи да преузимају понедељком и четвртком у времену од 11 до 16 сати на следећим локацијама:

Градска општина Медијана

 1. Византијски булевар (код маркета“Темпоекспрес“)
 2. Трг краља Александра (код школе Радоје Домановић)
 3. Преко пута Дома здравља (код ватрогасног дома)
 4. Испред зграде Градске општине Медијана
 5. На паркингу испред изворишта“Медијана“ (на путу према врежинском мосту)
 6. 6. Насеље Брзи брод (код маркета IDEA)

Градска општина Палилула

 1. 7. Угао улица Љубомира Николића и Драгутина Митића (код пијаце)
 2. 8. Улица Станоја Бунушевца (код Нишког културног центра)
 3. 9. Здравствена станица “Ледена стена“, улица Жртава фашизма бр. 1, код окретнице
 4. 10. Уместо угао улица Бубањских хероја и Димитрија Леке, нова локација“аутобуска окретница у Новом Селу“
 5. 11. Улица Гаврила Принципа (код маркета“ТИС“)
 6. 12. Улица Војводе Путника
 7. Испред Светиниколске цркве

Градска општина Црвени крст

 1. 14. Булевар 12. фебруар (код супермаркета IDEA)
 2. 15. Насеље Бранко Бјеговић (код маркета IDEA)
 3. 16. Насеље Стеван Синђелић
 4. 17. Село Поповац код ОШ „Милан Ракић“

Градска општина Нишка Бања

 1. 18. На окретници (код аутобуске станице)
 2. 19. Насеље Никола Тесла, Улица Заплањска 35 (код маркета „5“)

Градска општина Пантелеј

 1. 20. Код продајног објекта „ИДЕА“ у Борској улици
 2. 21. Код три црвена солитера /бивша РК Синђелић/ у Књажевачкој улици
 3. 22. На локацији Дурланске пијаце
 4. 23. Код продајног објекта „ИДЕА“ на Матејевачком путу
 5. 24. Сомборски булевар (код маркета „Златни траг“)
 6. 25. Насеље Доња Врежина (код окретнице)

ВАЖНО:

Раствор се употребљава искључиво за дезинфекцију површина (подова, ходника, санитарије, рукохвата).

НИЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ, ОДЕЋЕ, НАМЕШТАЈА, ТЕПИХА, ЖИВОТИЊА!

Не користити заједно са другим средствима!

У П О З О Р Е Њ Е !!!

Средство за дезинфекцију не сме доћи у додир са кожом. У случају контакта са кожом или очима, испрати великом количином воде!

У случају да се прогута одмах потражити лекарску помоћ!Држати ван домашаја деце, на тамном и хладном месту!

Дезинфекционо средство биће дељено управницима скупштине станара и грађанима према респореду градских општина. Овакву акцију дистрибуције дезинфекционих средстава спроводићемо периодично водећи рачуна да не угрозимо стабилан процес функционисања у сектору производње воде.


noimage.png

Mirjana Radić26 априла, 20201min372

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 на 20. седници одржаној 24. априла 2020. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

 

1. Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивних мерa које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.
2. Превентивне мере из тачке 1. овог закључка подразумевају организацију посла, радних активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, и других лица која улазе у пословне просторије, међу које мере спадају:
– физички размак међу запосленима (тзв. физичка дистанца), односно организација радних активности и радног простора на начин да се избегне директан контак између лица када год то природа посла дозвољава,
– обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо баријера (дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)
– обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије,
– обавезно коришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица,
– обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор,
– често проветравање свих просторија,
– редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,
– у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице привредног субјекта дужно је да, без одлагања удаљи то лице из радних просторија, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
– све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, одн. производње, уз обезбеђивање безбедности свих лица.
3. Институт за јавно здравље Србије ће о овом закључку без одлагања обавесити све институте односно заводe за јавно здравље јединица локалне самоуправе и управних округа, као и све друге учеснике у систему јавног здравља.
4. Министарство за државну управу и локалну самоуправу ће о овом закључку без одлагања обавестити све јединице локалне самоуправе и кризне штабове јединица локалне самоуправе.

 

КРИЗНИ ШТАБ
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19
КООПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Ана Брнабић, с.р.

 

Прилог: Оригинални текст документа


noimage.png

Mirjana Radić26 априла, 20201min460
 1. Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,
2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
4. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,
5. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена,
6. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене,
7. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,
8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу,
10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе,
11. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
12. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19
24. април 2020. године


 

2. Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,
2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
4. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,
5. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена,
6. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене,
7. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,
8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу,
10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе,
11. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
12. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19


Прилози: Оригинални текстови докумената