COVID-19

grb.jpg

Mirjana Radić9 априла, 20201min2049

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 09.04.2020. године, доноси:

 

 

З А К Љ У Ч А К

 1. Да на основу препоруке Института за јавно здравље Ниш, број 04-1265 од 09.

априла 2020. године,  сви послодавци на територији Града Ниша, код којих се процес рада одвијају тако што у једној смени ради више од 50 радника, могу имати максимално 50 запослених у смени на 5000 м2 површине.

Приликом рада, растојање између радника мора бити најмање 2 метра као и обавезна употреба заштитне опреме (маске и рукавице) за све време боравка у производном погону.

Мере личне хигијене за раднике и опште хигијене у просторијама подићи на највиши ниво

 

ИЛИ

 

су дужни обуставити рад на период од 14 дана (максимални инкубациони период за COVID 19).

 

 

 1. Закључак доставити Инспекцији рада у Нишу, која ће контролисати спровођење овог Закључка;

 

 1. Извештај о предузетом задатку из Закључка, доставите Градском Штабу за ванредне ситуације Града Ниша.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

                                                                                                                  КОМАНДАНТ

                                                                                                                Дарко Булатовић

Прилог:

оригинални текст документа и

Предлог мера за обављање минимума процеса рада или прекид рада у погону Yura corporation Ниш


hipohlorit.jpg

DM8 априла, 20201min89

Поштовани,

 

ЈКП „НАИССУС“ НИШ ЋЕ ПОРЕД 14 МОБИЛНИХ РЕЗЕРВОАРА, ИЗ КОЈИХ СЕ ГРАЂАНИ СНАБДЕВАЈУ СРЕДСТВОМ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТОМ, СУТРА 09.04.2020. ГОДИНЕ ИЗВРШИТИ ИНСТАЛАЦИЈУ МОБИЛНИХ РЕЗЕРВОАРА НА ЈОШ 5 ДОДАТНИХ ЛОКАЦИЈА. НИШЛИЈЕ ЋЕ ОД СУТРА БИТИ У ПРИЛИЦИ ДА НА 19 ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ НАБАВЕ СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ.

 

У ПРИЛОГУ ВАМ ДОСТАВЉАМО АЖУРИРАН СПИСАК СВИХ 19 ЛОКАЦИЈА НА КОЈИМА СУ ПОСТАВЉЕНИ МОБИЛНИ РЕЗЕРВОАРИ.

                                                                         

ЈКП“Наиссус“ Ниш, као друштвено одговорно предузеће, предузима мере у складу са новонасталом ситуацијом и на 19 локација у граду поставља мобилне резервоаре са дезинфекционим средством као додатна мера заштите у борби против “Корона“ вируса. Дезинфекционо средство је на бази ХЛОРА, НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ (NaClO) и моћи ће да се преузме од четвртка 09. априла, у времену од 11 до 16 сати.

Раствор се употребљава искључиво за дезинфекцију површина (подова, ходника, санитарије, рукохвата).

 

НИЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ, ОДЕЋЕ, НАМЕШТАЈА, ТЕПИХА, ЖИВОТИЊА!

Не користити заједно са другим средствима!

 

У П О З О Р Е Њ Е !!!

Средство за дезинфекцију не сме доћи у додир са кожом. У случају контакта са кожом или очима, испрати великом количином воде!

У случају да се прогута одмах потражити лекарску помоћ!

Држати ван домашаја деце, на тамном и хладном месту!

 

Мобилни резервоари се налазе на четрнаест локација:

 

Градска општина Медијана

 1. Византијски булевар (код маркета“Темпоекспрес“)
 2. Трг краља Александра (код школе Радоје Домановић)
 3. Преко пута Дома здравља (код ватрогасног дома)
 4. Испред зграде Градске општине Медијана
 5. Насеље Брзи брод (код маркета IDEA), нова локација од 09.04.2020. године

 

Градска општина Палилула

 1. Угао улица Љубомира Николића и Драгутина Митића (код пијаце)
 2. 7. Улица Станоја Бунушевца (код Нишког културног центра)
 3. 8. Здравствена станица “Ледена стена“, улица Жртава фашизма бр. 1, код окретнице
 4. 9. Угао улица Бубањских хероја и Димитрија Леке

 

Градска општина Црвени крст

 1. 10. Булевар 12. фебруар (код супермаркета IDEA)
 2. Насеље Бранко Бјеговић (код маркета IDEA), нова локација од 09.04.2020. године
 3. Насеље Стеван Синђелић, нова локација од 09.04.2020. године
 4. Село Поповац код ОШ „Милан Ракић“, нова локација од 09.04.2020. године

 

Градска општина Нишка Бања

 1. 14. На окретници (код аутобуске станице)

 

Градска општина Пантелеј

 1. Код продајног објекта „ИДЕА“ у Борској улици
 2. Код три црвена солитера /бивша РК Синђелић/ у Књажевачкој улици
 3. На локацији Дурланске пијаце
 4. Код продајног објекта „ИДЕА“ на Матејевачком путу
 5. Сомборски булевар (код маркета „Златни траг“), нова локација од 09.04.2020. године

 

 

Дезинфекционо средство биће дељено управницима скупштине станара и грађанима према респореду градских општина. Овакву акцију дистрибуције дезинфекционих средстава спроводићемо периодично водећи рачуна да не угрозимо стабилан процес функционисања у сектору производње воде.

 

 

Служба за односе са јавношћу

ЈКП“Наиссус“ Ниш


grb-720x340.jpg

M S8 априла, 20201min86

У условима отежаног пословања, условљеним пандемијом вируса КОВИД-19, све компаније у оквиру Поглед групе улажу максималне напоре да, уз обезбеђење свих прописаних мера безбедности и заштите радника,  наставе континуирани рад у оквиру својих делатности.

Одговорним понашањем  у току ванредног стања ублажени су озбиљни  поремећаји у пословању благовременим предузимањем одговарајућих мера да се сачува сировинска база, организује откуп и прерада млека и дистрибуција финалних производа, као и реализација уговорених инфраструктурних послова у области телекомуникација.

Полазећи од осећаја одговорности и жеље свих запослених радника да покажу солидарност према најугроженијим групама,  проф. др Братислав Бата Миловановић  је са менаџментима компанија донео одлуку о донацији млечних производа и финансијских средстава у укупној вредности од 1.000.000 (милион) динара која ће се реализовати на следећи начин:

 1. Поглед Росица, на позив Града Ниша, Канцеларије за локални економски развој и пројекте, преко своје млекаре у Нишу ће контигент сопствених млечних производа (качкаваљ, кајмак, паприка у павлаци, маслац и др.) донирати Црвеном крсту у Нишу за потребе народне кухиње.
 2. Поглед Телекомуникације и Поглед Медианис ће донирати динарска средства за набавку заштитних визира за здравствене раднике у Клиничком центру у оквиру хуманитарне акције „Милион динара за супер хероје“ коју су покренули JCI Ниши Нишки кластер напредних технологија.
 3. Поглед Росица ће донирати поклон пакете од млечних и  прехрамбених производа  сваком старачком домаћинству у селу Росици-седишту компаније.

Сви запослени у компанијама Поглед групе изражавају искрену захвалност свима који су активни у борби против корона вируса, а посебно здравственим радницима који су у првој линији фронта.

 


grb-720x340.jpg

M S8 априла, 20201min262

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША 08.04.2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиопошке еитуације у граду Нишу, а на седници одржаној 02.04.2020. године, доноси:

НАРЕДБУ

1. Обавезује се Градска управа града Ниша, да за период април, мај и јун 2020. године, одложи наплату закупнине коју закупци пословног простора Града Ниша, измирују по основу испостављених фактура до петнаестог у месецу за текући месец;

2. Обавезује се Градска управа града Ниша, да за време трајања ванредног стања, не предузима мере из оквира својих надлежности, а које се односе на покретање поступака за наплату доспелих потраживања Града Ниша по основу закупнине за пословни простор којим располаже Град Ниш;

3. Обавезује се Градска управа града Ниша, да одмах по укидању ванредног стања, изврши обрачун закупнине за период из тачке 1. ове Наредбе и омогући закупцима измирење тако обрачунате закупнине у 24 (двадесетчетири) једнаке месечне рате, без камате;

4. Наредбу доставити Градској управи Ниш;
5. Извештај о предузетом задатку из Наредбе, доставите Градском Штабу за ванредне суитуације Града Ниша.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

КОМАНДАНТ
Дарко Булатовић


grb.jpg

Mirjana Radić7 априла, 20201min230

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША 07.04.2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 07.04.2020. године, доноси:

1. Након донете Наредбе о затварању парковских површина и забране кретања у њима, велики број грађана наставио да користи Нишавски кеј за шетњу и разоноду и на овај начин долазило је до кршења забране окупљања више од два лица на једном месту. У складу са наведеним доноси се Наредба о затварању Нишавског кеја на територији Града Ниша за грађанство.

2. Наредбу доставити Комуналној инспекцији града Ниша, Комуналној инспекцији градских општина и Комунланој милицији;

3. Извештај о предузетом задатку из Наредбе, доставите Градском Штабу за ванредне суитуације Града Ниша.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

КОМАНДАНТ

Дарко Булатовић

 


24310007-1280x720.jpg

Mirjana Radić5 априла, 20201min187

Лекари, епидемиолози и стручњаци за дезинфекцију из Руске Федерације, који су пре три дана допутовали у нашу земљу, када је стигао и контингент велике помоћи Србији за деловање у борби са коронавирусом, боравили су данас у Нишу.

У разговору са командантом Градског штаба за ванредне ситуације и нишким градоначелником Дарком Булатовићем и његовим сарадницима, као и представницима свих здравствених установа у граду,  руски стручњаци упознали су се са стањем у Нишу, али и на југу Србије у вези са пандемијом ковида-19.

Руским специјалистима, које предводе потпуковник Константин Сергејевич Шипицин и мајор Рустам Рашидович Бичков, представници нишких здравствених установа пренели су информације о  процедурама које се примењују и поступцима са потенцијалним и пацијентима код којих је званично потврђен коронавирус, нагласили су да би највећ помоћ из Русије била у испоруци заштитне опреме, али и појединих лекова које руски лекари користе у лечењу оболелих од ковида-19.

Током  боравка у Нишу, руска делегација, заједно са директором руског дела РСХЦ у Нишу Андрејем Мамченком и његовим замеником Олегом Генијевим, обишла је објекте у којим је најпре потребна и одмах могућа дезинфекција, пре свега здравствених установа, али и тржних центара и најпрометнијих делове града.

На основу „снимљеног“ стања, речено је, сутра и наредних дана биће нарављен план рада, односно свеобухватни начин помоћи руских стручњака у свим областима на подручју Ниша и јужне и југоисточне Србије.

Како је речено, екипе руских стручњака и данас ће, као и јуче, обилазити градове у Србије, где ће се у разговору са представницима  локалних самоуправа упознати са ситуацијом и договарати пружање помоћи, док ће коначна одлука о томе шта ће се, и где, конкретно предузети, биће донета после договора са представницима државних органа Србије.


grb-720x340.jpg

M S3 априла, 20202min301

ЈКП“Наиссус“ Ниш, као друштвено одговорно предузеће, предузима мере у складу са новонасталом ситуацијом и на десет локација у граду поставља мобилне резервоаре са дезинфекционим средством као додатна мера заштите у борби против“Корона“ вируса. Дезинфекционо средство је на бази ХЛОРА, НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ (NaClO) моћи ће да се преузме у времену од 11 до 16 сати.

Раствор се употребљава искључиво за дезинфекцију површина (подова, ходника, санитарије, рукохвата). НИЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ, ОДЕЋЕ, НАМЕШТАЈА, ТЕПИХА, ЖИВОТИЊА!

Не користити заједно са другим средствима!

У П О З О Р Е Њ Е !!!

Средство за дезинфекцију не сме доћи у додир са кожом. У случају контакта са кожом или очима, испрати великом количином воде!

У случају да се прогута одмах потражити лекарску помоћ!

Држати ван домашаја деце, на тамном и хладном месту!

Мобилни резервоари се налазе на десет локација:

Градска општина Медијана

1. Византијски булевар (код маркета“Темпоекспрес“)

2. Трг краља Александра (код школе  Радоје Домановић)

3. Преко пута Дома здравља (код  ватрогасног дома)

4. Испред зграде Градске општине Медијана

Градска општина Палилула

5. Угао улица Љубомира Николића  и Драгутина Митића (код пијаце)

6. Улица Станоја Бунушевца (код  Нишког културног центра)

7. Улица Петра Аранђеловића

8. Угао улица Бубањских хероја  и Димитрија Леке

Градска општина Црвени крст

9. Булевар 12. фебруар (код супермаркета IDEA)

Градска општина Нишка Бања

10. На окретници према шеталишту

Дезинфекционо средство биће дељено управницима скупштине станара и грађанима. За саму расподелу биће задужени волонтери из градских општина.

Овакву акцију дистрибуције дезинфекционих средстава спроводићемо периодично водећи рачуна да не угрозимо стабилан процес функционисања у сектору производње воде.


grb.jpg

Mirjana Radić1 априла, 20201min227

Борба са корона вирусом из дана у дан све је комплекснија, расте број оболелих, бележи се и раст смртности, а према проценама лекара тек ће бити тешко. Град Ниш, делећи судбину осталих градова у Србији, од почетка је предузео све мере како би становници Ниша, имали неопходне услове за живот. Волонтери свакодневно обилазе наше најстарије суграђане којима односе основне животне намирнице.

У протеклих неколико дана, Град Ниш је, посредством Канцеларије за локални економски развој и пројекте контактирао  неке од успешних фирми које послују у Нишу и које су, у више наврата раније, показивале велики степен друштвене одговорности, да се укључе у акцију прикупљања донација за куповину хране и хигијенских средстава за наше најугроженије суграђане.

И да солидарности и хуманости не недостаје у овом тешком периоду, не само за становништво Ниша, већ и за нишку привреду, потврђује чињеница да су већ почеле да пристижу прве донације компанија на рачун Града Ниша, а помоћ пристиже и у роби.

Са своје стране, Град издаваја значајна средстава за пружање помоћи оним становницима којима је, у овим тешким и специфичним условима, она најпотребнија.

Сви они који желе и у прилици су да помогну, средства могу да уплате на наменски рачун Града Ниша бр. 840-744141843-14 (текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града), са позивом на број по моделу 97 87-521. Они који могу да помогну у роби, могу се обратити на маил kler@gu.ni.rs.

 


grb.jpg

M S28 марта, 202010min319

Списак трговинских радњи које ће радити у недељу од 4.00-7.00

Назив трговинског ланца

Насеље Општина Адреса Тип објекта
ИДЕА продавнице Божидар Аџија Медијана Драгише Цветковића 91 Продавница
ИДЕА продавнице Божидар Аџија Медијана Бул. Немањића 3 Продавница
ДТЛ Божидар Аџија Медијана Војводе Мишића бб Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Божидар Аџија Медијана Пијаца Криве ливаде лок 007 Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш Божидар Аџија Медијана Бошка Бухе  бр.5 Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш Божидар Аџија Медијана Пијаца криве ливаде лок 25 Месара
МАК Божидар Аџија Медијана Пијаца Криве ливаде 26 Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш Браће Тасковић Медијана Душанова бр.179 Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш Браће Тасковић Медијана Војводе Мишића бр.24 Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш Брзи Брод Медијана Пролетерска  бр.1 Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш Вожд Медијана Вождова бр 74 Месара
Лидл Дуваниште Медијана Византијски булевар 47 Продавница
ДИС Дуваниште Медијана Булевар Медијана 15 Продавница
Аман Дуваниште Медијана Мајаковског бб Продавница
ИДЕА продавнице Ђачко острво Медијана Византијски Булевар 1 Продавница
Делез Србија Мија Станимировић Медијана Булевар Зорана Ђинђића 11 Продавница
Апотеке Ниш Мија Станимировић Медијана Булевар др Зорана Ђинђића 81 Апотека
ИДЕА продавнице Обилићев венац Медијана Обилићев Венац 3 Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Обилићев венац Медијана Јована Ристића бр 11 Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш Обилићев венац Медијана Јована Ристића бр. 57 Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш Обилићев венац Медијана Трг Краља Александра бр.9 Месара
ИДЕА продавнице Станко Пауновић Медијана Краља Стевана Првовенчаног бб Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Станко Пауновић Медијана Косте Стаменковића бр.4 Месара
Апотеке Ниш Станко Пауновић Медијана Синђелићев Трг 24 Апотека

 

Ремедиа Станко Пауновић Медијана Обреновићева 2 Апотека
Индустрија меса Бифтек Ниш Трошарина Медијана Др. Миленка Хаџића бр.1 Месара
ИДЕА продавнице Брзи Брод Медијана Нишавска Продавница
Драгстор Дива 1 Јелашница Нишка Бања Српских просветитеља бб,  Јелашница Продавница
Драгстор Дива 2 Јелашница Нишка Бања Влашке Суме, Јелашница Продавница
Драгстор Дива 3 Јелашница Нишка Бања ул.Добривоја Китица, Јелашница Продавница
ММ Маркет Никола Тесла Нишка Бања Заплањска 38, Насеље Никола Тесла Продавница
Бени трговина Никола Тесла Нишка Бања ул.Крагујевацког октобра 26, Насеље Никола Тесла Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Никола Тесла Нишка Бања Заплањска бр.1 Месара
МАК Никола Тесла Нишка Бања Липарска Месара
МЕГА НЕКСТ 14 Нишка Бања Нишка Бања Школске чесме бб Продавница
ТР ЂИС Нишка Бања Нишка Бања Школске чесме бб, Нишка Бања Продавница
ТР НАЈКОМ Нишка Бања Нишка Бања Трг републике 23, Нишка Бања Продавница
Апотеке Ниш Нишка Бања Нишка Бања Српских јунака 2 Апотека
Драгстор Брод Просек Нишка Бања Просек бб Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Бубањ Палилула Војводе Путника бр.34 Месара
ИДЕА продавнице Делијски Вис Палилула Марина Држића 6 Продавница
Кум Делијски Вис Палилула Габровачка река 66 Продавница
МАК Делијски Вис Палилула Марина Држића 13 Месара
Ремедиа Делијски Вис Палилула Марина Држића 20 Апотека
ИДЕА продавнице Ледена стена Палилула Димитрија Туцовића 51 Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Ледена стена Палилула Димитрија Туцовића 75 а Месара
МАК Ледена стена Палилула Димитрија Туцовића 72 Месара
Апотеке Ниш Ледена стена Палилула Димитрија Туцовића бб Апотека
Златни траг Ново Село Палилула Окретница, Ново Село Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Ново Село Палилула Топлички партизански одреди бр.145 Месара
ИДЕА продавнице Палилула Палилула Мокрањчева 31 Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Палилулска рампа Палилула Пијаца Палилула лок.12 Месара
АМАН-ПРОМ Паси Пољана Палилула Паси Пољана, центар Продавница
ИДЕА продавнице Расадник Палилула Његошева бб Продавница
Апетит Расадник Палилула Његошева Продавница
МАК Расадник Палилула Његошева бб Месара
Ремедиа Расадник Палилула Његошева 10 Апотека
Трговина АС Дурланкса пијаца Пантелеј Књажевачка Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Дурланска пијаца Пантелеј Пијаца Дурлан Башта лок Ц-05 Месара
Апотеке Ниш МЗ Моша Пијаде Пантелеј Деспота Ђурђа 2 Апотека
ИДЕА продавнице Пантелеј, (Борска улица, Бранко Мишић Каменко) Пантелеј Косовке девојке 2 Продавница
МАК Пантелеј, (Борска улица, Бранко Мишић Каменко) Пантелеј Студеничка 53 Месара
МАК Пантелеј, (Борска улица, Бранко Мишић Каменко) Пантелеј Косовке девојке 23 Месара
Трговина АС Сомборки булевар Пантелеј Булевар Светог Пантелејмона Продавница
ИДЕА продавнице Чалије Пантелеј Матејевачки Пут ББ Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш 12. фебруар Црвени Крст Ђуке Динића бб Месара
Индустрија меса Бифтек Ниш 12. фебруар Црвени Крст Булевар 12. фебруар бр.110 Месара
Апотеке Ниш 12. фебруар Црвени Крст Булевар 12 фебруар бр. 82 Апотека
ИДЕА продавнице Бранко Бјеговић Црвени Крст Хумска 6 Продавница
Индустрија меса Бифтек Ниш Бранко Бјеговић Црвени Крст Прибојска бр.58 Месара
МАК Бранко Бјеговић Црвени Крст Прибојска бр.54 Месара

grb.jpg

Mirjana Radić25 марта, 20201min1471

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15.03.2020. године, на основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној 25.03.2020. године, доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

 

1.Налаже се директору Апотекарске установе Ниш да за потребе грађана старијих од 65 година омогући рад апотека у оквиру установе у недељу 29.03.2020. године у периоду од 04:00 – 07:00 часова. Приликом одређивања апотека које ће радити у наведеном периоду неопходно је водити рачуна о покривености читаве територије Града, односно да становништво свих општина има оптималнији и ближи приступ апотекама.

Апотекарска установа је у обавези да обезбеди превоз запосленима, који ће у предметном периоду бити радно ангажовани. Са тим у вези, директор ће Штабу доставити списак запослених са свим подацима, како би исти био упућен надлежној полицијској управи, а са циљем несметаног кретања запослених у време полицијског сата.

2.Налаже се Дому здравља Ниш, да одреди и опреми просторије одговарајућом опремом, са засебним улазом и посебно изолованим од других организационих јединица, у којима би се вршила тријажа пацијената код којих постоји основана сумња да су заражени вирусом COVID-19.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

 

                                                                                                                 КОМАНДАНТ

                                                                                                         Дарко Булатовић

Прилог: Оригинални текст документа