Актуелно

Увећан обим буџета у овој години

Буџет Града Ниша, према утврђеном нацрту који је усвојило Градско веће, увећан је у овој години и износи 12,8 милијарди динара што је у односу на текући буџет повећање од 9,68 одсто, а у односу на буџет који је усвојен у децембру 2021. године то увећање износи 11,76 одсто.

До увећања буџета, према речима заменице начелника Управе за финансије Нине Илић, дошло је због нових пројеката из области енергетске ефикасности где Град Ниш обезбеђује сопствено учешће уз средства која добија од надлежног министарства за те пројекте. Осим енергетске ефикасности, до увећања је дошло и за потребе прибављања земљишта и у области јавне расвете.

Грађани ће моћи да остваре увид у Нацрт буџета на званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs, a своје предлоге моћи ће да доставе Градској управи за финансије на интернет адреси uf.info@gu.ni.rs до 26. августа у 20.00 сати. На истој интернет адреси грађани могу достављати своје предлоге за израду буџета за 2023. годину која је већ почела.

Градско веће усвојило је Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању израде Плана одрживе урбане мобилности Града Ниша за период од 2023. до 2027. године којим ће бити дефинисана решења саобраћаја, мобилности јавног простора, приступачности и кретања када буде измештена пруга која пролази кроз град.

План ће бити рађен у сарадњи са Европском инвестиционом банком и Француском развојном агенцијом, рекао је Иван Павловић из Канцеларије за локални економски развој.

Градско веће усвојило је Решење о утврђивању предлога одлуке о приступању изради средњорочног Плана Града Ниша за период 2024. до 2026. године и Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за пијачне услуге „Тржница“.

ЈП „Тржница“ започиње процес рационализације и Градско веће подржава сваку рационализацију чији је циљ ефикасније пословање, рекла је на конференцији за новинаре помоћница градоначелнице за комуналне делатности Владислава Ивковић.

Још садржаја