Актуелно

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда

Објављена je прелиминарна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда,

које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години

 

          На основу Решења РС, Министарства рударства и енергетике-Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикаснсти, број: 401-00-4/2022-01 од 25.02.2022. године, Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Ниш, број: 580/2022-01 од 11.03.2022), Решења о усвајању Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, по ЈП 1/22 (,,Службени лист Града Ниша“, број 51/2022, 82/2022), Решења о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години (,,Службени лист Града Ниша“, број 87/2022), Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације број: 1979/2022-01 од 21.06.2022. године и 151/2023-01 од 17.01.2023. године, именована Комисија утврдила је Прелиминарну ранг листу крајњих корисника.

          Прелиминарна ранг листа објављена је на огласној табли органа и служби Града Ниша у улици Николе Пашића 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs, као и на званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 27. марта 2022. године.

          Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 (три) дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе крајњих корисника.

          На прелиминарну ранг листу, подносиоци пријава имају право приговора Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети  поштом или непосредно на шалтерима Јединственног управног места Града Ниша, у ул. Николе Пашића бр. 24. – Комисији за реализацију мера енергетске санације.

 

Прилог:

Прелиминарна ранг листа

Прелиминарна ранг листа (pdf)

Још садржаја