Актуелно

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш број 06-237/2023-14-02 од 23.03.2023. године и Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш број 06-238/2023-02 од 23.03.2023.

Још садржаја