Актуелно

Пријаве за порез обавезника који воде пословне књиге попунити у складу са новом одлуком

Обавештавамо обвезнике пореза на имовину који воде пословне књиге да је крајњи рок за подношење пријава 31. март. Како је донета нова Одлука о одређивању зона на територији Града Ниша ( “Сл. Лист Града Ниша “ 115/2022) којом су другачије утврђене зоне у односу на претходне године,  пријаве које се подносе потребно је попунити у складу са том Одлуком.

Још садржаја