Актуелно

Обављена јавна расправа о Нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша

Градско веће Града Ниша спровело је јавну расправу о Нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша, у периоду од 15.11.2022. године до 15.12.2022. године, ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења грађана, представника удружења грађана, невладиних организација, стручне и остале јавност и средстава јавног информисања у писаној или електронској форми.

Отворени састанак одржан је дана 16.12.2022. године, са почетком у 11,00 часова у сали Официрског дома, улица Орловића Павла број 28а, на коме су присуствовала заинтересована лица, којима је дата могућност да јавно изнесу своје сугестије, дају конкретне предлоге и изнесу своја мишљења.

Комисија за планове Града Ниша сумирала је приспеле примедбе и сугестије и сачинила Предлог извештаја о одржаној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша, које је Градско веће Града Ниша прихватило Закључком број 1214-2/2023-03 од 21.07.2023. године.

 

Документација за преузимање:

  1. Закључак Градског већа Града Ниша
  2. Извештај о одржаној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша
  3. Извештај Комисије за планове Града Ниша
  4. Нацрт одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша.

Линк ка страници: „Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша„, од 15 новембра, 2022.

Још садржаја