Актуелно

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша

Градско веће Града Ниша, организује и спроводи јавну расправу о Нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења грађана, представника удружења грађана, невладиних организација, стручне и остале јавност и средстава јавног информисања у писаној или електронској форми.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша обавиће се у периоду од 15.11.2022. године до 15.12.2022. године. Отворени састанак биће одржан дана 16.12.2022. године, са почетком у 11,00 часова у сали Официрског дома, улица Орловића Павла број 28а, на коме ће присуствовати заинтересована лица.

Позивају се заинтересовани грађани, представници удружења грађана, невладиних организација, стручна и остала јавност и средства јавног информисања да поднесу предлоге, сугестије и мишљења о Нацрту одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша: путем мејла Javna.Rasprava.GUP@gu.ni.rs или непосредно у писаном облику на шалтеру Градске управе за грађевинарство, улица Николе Пашића бр. 22, сваког радног дана у периоду од 07:30 до 15:30 часова и поштом на адресу: Град Ниш – Градска управа за грађевинарство, Улица генерала Транијеа бр.10, Ниш.

Документација за преузимање:

1. Јавни позив за учешће у јавној расправи са Програмом спровођења јавне расправе;

2. Нацрт одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Ниша;

3. Графички прилог- обухват Генералног урбанистичког плана Ниша;

4. Образац за примедбе;

5.Процес израде плана

Још садржаја