Актуелно

К О Н К У Р С за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, на територији Града Ниша, а које реализују удружења

Градска управа за имовину и одрживи развој расписала је конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, на територији Града Ниша, а које реализују удружења.

Циљ јавног конкурса је подизање свести грађана о значају активности добровољних ватрогасних  друштава, популаризација добровољног ватрогаства као и подизање нивоа знања и вештина припадника добровољних ватрогасних друштава .

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију програмских активности опремања надлежних служби опремом за гашење пожара.

Комплетан текст конкурса са потребним документима – формуларима можете преузети овде:

1. Текст конкурса;

2. Пријавни образац;

3. Правилник ДВД;

4. Образац – Листа чланова удружења;

5. Изјава о одсуству сукоба интереса;

6. Изјава о прибављању документације.

Још садржаја