Споменици

Извор фотографије – Википедија
Медијана je археолошки парк у источном делу Ниша, на пола пута за Нишку Бању, у време владавине цара Константина Великог, римско насеље или комплекс летњих резиденција типа урбаних вила и велико пољопривредно газдинство, отвореног типа, покрај пута, који је од Наиса водио ка истоку, према Сердици и даље према Константинополису. Насеље је настало на самом крају 3. или почетком 4. века.Од римске Медијане треба разликовати археолошко налазиште Медијана групе (главно археолошко налазиште из бронзаног доба у насељу Брзи Брод, која је у непосредној близини римске Медијане).
Извор фотографије – Википедија

Нишка тврђава је градско утврђење у центру Ниша на десној обали Нишаве, које има континуитет од око два миленијума константног постојања о чему сведоче многобројни археолошки налази.

Комплекс овог споменика културе сачињен је из неколико целина чију заједничку црту чини постојање богатог културног наслојавања и сложена урбана композиција простора различитих намена и функција, истовремено испреплетаних и повезаних, али и сукобљених на истим релацијама.

Историјски подаци и архитектонско наслеђе детерминишу овај простор као централну тачку око које се, на десној обали Нишаве, почевши од 1. века н.е. развијају како фортификације, тако и урбани елементи Наиса као насеља.

Извор фотографије – Википедија

Логор Црвени крст у Нишу.Био је један од концентрационих логора које су широм Србије основале Немачке окупационе снаге 1941. године, прво као привремени логор за смештај ратних заробљеника југословенске краљевске војске.

Од априла до 22. јуна 1941. године, у време немачко-совјетског рата, постаје логор политичких кривица и ратних заробљеника. са наменом: смештај ратних заробљеника, Јевреја и конфинирање националиста, међу које су спадали: предратни припадници демократских партија, као носиоци антинемачке политике, чланови четничких удружења, свештеници, као народне вође још из доба Топличког устанка 1917, активни краљевски официри, који су организовали прве непредате војне одреде, следбеници 27. марта, англофили, припадници масонске ложе, ротари клубова и други.