Актуелно

О контроли паркирања – „Око соколово“

На улицама Ниша од 01.7.2022. функционише систем за контролу паркирања путем видео надзора Scan car, популарно назван „Око соколово“, систем возила са специјалном надградњом за очитавање и препознавање регистарских таблица и контролу паркирања у зонираном подручју града

Направљена је детаљна мапа улица у граду, коловоза, тротоара, семафора, пешачких прелаза, паркинг места и других важних елемената. Систем, у зависности од позиције возила, проверава да ли се аутомобил налази на регуларном паркинг месту или је непрописно паркиран.

„Око соколово“ има два подсистема: подсистем за контролу паркирања који користи Паркинг сервис и податке из подсистем који користи Комунална милиција.

По Закону о безбедности саобраћаја на путевима, возило се сматра паркираним одмах након што га возач напусти тако да су возачи у обавези да плате паркирање по изласку из возила.

Новина која се тиче корисника је та да се за возила која немају плаћено паркирање или је прекорачено дозвољено време паркирања уместо класичног налога за плаћање дневне карте издаје електронска дневна паркинг карта – еДПК. Ова карта се не оставља на ветробранском стаклу аутомобила, већ се она евидентирана у систему. Корисници имају могућност да све информације о издатим еДПК добију у апликацији Паркинг сервиса, на порталу еПаркинг, као и на сајту nisparking.rs. Уколико корисник не измири дуговање у року од 8 дана добиће опомену на кућну адресу.

Доставна возила која поседују налепницу „Плава зона“ биће регистрована у систему и даље ће имати могућност заустављања ради истовара или утовара робе.

Доставна возила која не поседују налепницу „Плава зона“, а имају потребу да користе комерцијално паркинг место у обавези су да плаћају паркирање (било по започетом сату или куповином претплатне паркинг карте за одговарајућу зону) или да правно лице резервише паркинг места возила без временског ограничења. Решење за резервацију паркинг места издаје надлежна Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове и позивамо их да се обрате захтевом тој управи ради издавања решења. Ова паркинг места нису предмет контроле.

Нови систем контроле паркирања у многоме ће допринети увођењу комуналног реда у граду, аутобуси ће коначно моћи да користе жуту траку на булеварима, а у ужој централној зони ће све коловозне траке бити доступне за кретање возила јер ће возила паркирана на сва четири мигавца бити кажњавана за прекршај те се очекује да ће тај вид прекршаја бити врло брзо искорењен.

Ефикаснија и бржа контрола прекршаја у паркирању имаће за последицу и повећање проточности улица као и смањење гужви у саобраћа.

Град Ниш

Још садржаја