Актуелно

Прва редовна седница регионалног друштава за комуналну делтаност

Прва редовна седница Скупштине Регионалног привредног друштва за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о. Ниш, чија је претежна делатност третман и одлагање отпада који није опасан, одржана је у Нишу чиме су започете припреме за санацију постојеће депоније и изградњу нове депоније уз подршку државе и у сарадњи са иностраним партнерима.

Седницом Скупштине друштва председавала је градоначелница Ниша Драгана Сотировски у својству председнице Скупштине друштва.

На седници је донета одлукa о избору чланова Надзорног одбора, усвојен је извештај о уплати удела у основачком капиталу друштва и Пословник о раду Скупштине друштва.

Чланови друштва су Град Ниш и општине Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Сокобања и Ражањ са одговарајућим учешћем у оснивачком капиталу пропорционално броју становника.

Још садржаја