Актуелно

Представљена анализа Стратегије унапређења положаја ОСИ

У Градској кући у Нишу представљена је анализа Стратегије унапређења положаја ОСИ као полазна основа дефинисања визије новог стратешког документа у овој области, а која се припрема са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Анализа којој су присуствовали представници удружења особа са инвалидитетом као и представници институција које се баве овим питањима из неколико општина у околини Ниша дала је одговор на то где се сада особе са инвалидитетом налазе и шта су следећи кораци.

Подсетили су присутни и на заборављена права ОСИ као и на реформулисање постојећих циљева која ће континуирано да се реализују.

Постављени су и посебни циљеви и мере које Стратегијом треба да се постигну.
Један од посебно важних циљева је повећање друштвене инклузије особа са инвалидитетом. Практично то значи да им се обезбеди физичка приступачност свим објектима, њихово укључивање у политички и јавни живот, побољшање квалитета живота, подизање степена информисаности јавности о правима ОСИ.

Ниш је други град у Србији, после Беогарда, у коме је Стратегија представљена и урађена анализа која представља основу њеног усвајања.

Још садржаја